Verejné obstarávania podľa predmetu obstarávania

Verejné obstarávania podľa CPV
Názov a CPV kód Počet Hodnota
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty. CPV: 1630553 587 799 €
Stavebné práce. CPV: 45000000408511 826 508 509 €
Služby súvisiace s ťažbou dreva. CPV: 772110001323679 921 883 €
Služby súvisiace s lesníctvom. CPV: 772300001219396 591 124 €
Stavebné práce na objektoch základných škôl. CPV: 45214210946327 845 432 €
Lesnícke služby. CPV: 77200000939198 854 654 €
Poľnohospodárske stroje. CPV: 16000000900289 052 456 €
Elektrická energia. CPV: 093100008791 298 017 787 €
Traktory/ťahače. CPV: 16700000770199 298 198 €
Zemný plyn. CPV: 09123000723839 758 668 €
Reštauračné služby a podávanie jedál. CPV: 55300000643575 749 651 €
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál. CPV: 302000006201 114 164 919 €
Práce na oprave ciest. CPV: 45233142594538 205 886 €
Tonerové náplne. CPV: 30125100582113 139 740 €
Služby hromadného stravovania. CPV: 55520000567378 288 265 €
Osobné automobily. CPV: 34110000519284 882 015 €
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty. CPV: 1500000051660 544 951 €
Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora. CPV: 72000000461752 596 710 €
Motorová nafta. CPV: 09134100453832 017 282 €
Osobné počítače. CPV: 30213000453727 993 602 €
stránka 1 z 816 ... nasledujúce (2) >> | Najmenej používané CPV

Zobrazujú sa verejné obstarávania podľa kategórií CPV - Common Procurement Vocabulary