Verejné obstarávania podľa predmetu obstarávania

Verejné obstarávania podľa CPV
Názov a CPV kód Počet Hodnota
Stavebné práce. CPV: 45000000755220 427 256 €
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty. CPV: 1490 €
Stavebné práce na výstavbe ciest. CPV: 452331208311 287 345 €
Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení. CPV: 453161007814 527 406 €
Bezpečnostné kamery. CPV: 35125300746 346 545 €
Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie. CPV: 452120006217 193 465 €
Stavebné práce na stavbe budov. CPV: 452100005827 246 767 €
Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru. CPV: 45212300436 349 955 €
Služby súvisiace s ťažbou dreva. CPV: 77211000432 320 145 €
Stavebné práce na stavbe chodníkov. CPV: 45233161414 043 765 €
Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy. CPV: 45316210413 337 035 €
Inštalovanie osvetlenia ciest. CPV: 45316110375 002 794 €
Poľnohospodárske stroje. CPV: 160000003614 307 374 €
Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest. CPV: 45233123293 450 990 €
Elektrotechnické inštalačné práce. CPV: 45315100285 133 779 €
Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest. CPV: 452330002711 320 052 €
Služby súvisiace s lesníctvom. CPV: 77230000233 071 416 €
Stavebné práce na stavbe športových zariadení. CPV: 45212200232 013 989 €
Elektrická energia. CPV: 093100002062 913 337 €
Zemný plyn. CPV: 091230002013 111 715 €
stránka 1 z 38 ... nasledujúce (2) >> | Najmenej používané CPV

Zobrazujú sa verejné obstarávania podľa kategórií CPV - Common Procurement Vocabulary