Operačné lampy

CPV kód 33167000

Obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
05.08.2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
16.05.2014
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy42 500 €
05.10.2013
Fakultná nemocnica TrnavaDvojramenná operačná LED lampa25 500 €
20.09.2013
Nemocnice s poliklinikami n.o.Obstaranie stropných operačných lámp78 000 €
04.09.2013
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy27 987 €
28.03.2013
stránka 1 z 1

Odoberať emailové notifikácie

Nastavte si emailovú notifikáciu a pošleme Vám informáciu emailom vždy, keď bude pridané nové verejné obstarávanie v kategórii Operačné lampy
Verejné obstarávania v kategórii Operačné lampy

Podobné kategórie

 1. Zdravotnícke vybavenie.
 2. Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti.
 3. Farmaceutické výrobky.
 4. Antineoplastické a imunomodulačné činidlá.
 5. Röntgenové prístroje.
 6. Liečivá pre krv a krvotvorné orgány.
 7. Katétre.
 8. Zdravotnícky spotrebný materiál.
 9. Diagnostické ultrazvukové prístroje.
 10. Infúzne roztoky.
 11. Antitrombotické činidlá.
 12. Diagnostický spotrebný materiál.
 13. Prístroje na anestéziu.
 14. Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia.
 15. Lekárske dýchacie prístroje.
 16. Chirurgické implantáty.
 17. Kontrastné prostriedky na röntgenovanie.
 18. Ortopedické implantáty.
 19. Diagnostické súpravy.
 20. Endoskopy.
 21. Vnútroočné šošovky.
 22. Rôzne liečivá.
 23. Antineoplastické činidlá.
 24. Inkubátory.
 25. Sterilizátory.
 26. Rádiografické prístroje.
 27. Oftalmologické prístroje.
 28. Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky.
 29. Látky ničiace baktérie na systémové použitie.
 30. Srdcové chlopne.
 31. Angiografický spotrebný materiál.
 32. Endoskopia, endochirurgické prístroje.
 33. Skener počítačového tomografu (CT).
 34. Diagnostické prístroje.
 35. Umelé kĺby.
 36. Rôzne lekárske zariadenia a výrobky.
 37. Anestetiká.
 38. Srdcovo-stimulačné prístroje.
 39. Systém monitorovania pacientov.
 40. Operačné stoly.
 41. Nemocničné lôžka.
 42. Echokardiografy.
 43. Tomografické prístroje.
 44. Okysličovacie prístroje.
 45. Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje.
 46. Prístroje a nástroje na infúziu.
 47. Očkovacie látky pre zverolekárstvo.
 48. Antihemoragiká.
 49. Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely.
 50. Prístroje operačnej sály.
 51. Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu.
 52. Zdravotnícka gáza.
 53. Chirurgické rukavice.
 54. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky.
 55. Zdravotné pomôcky.
 56. Spektroskopické prístroje.
 57. Izotopové činidlá.
 58. Laparoskopické prístroje.
 59. Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania.
 60. Liečivá pre nervový systém.
 61. Injekčné striekačky.
 62. Angiografické prístroje.
 63. Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje.
 64. Oftalmologiká.
 65. Dialyzačné roztoky.
 66. Jednorázový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál.
 67. Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu.
 68. Liečivá pre obštrukčné ochorenie dýchacích ciest.
 69. Diagnostické činidlá.
 70. Srdcové stimulátory.
 71. Materiál na chirurgické zošívanie.
 72. Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 73. Antiséra.
 74. Zdravotnícky nábytok.
 75. Autoklávy.
 76. Kanyly.
 77. Potreby pre angioplastiku.
 78. Skúmavky.
 79. Laboratórne činidlá.
 80. Náplasti.
 81. Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje na podriadené špecializácie.
 82. Analgetiká.
 83. Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje.
 84. Mamografické prístroje.
 85. Dialyzačné filtre.
 86. Operačná technika.
 87. Transfúzne vaky.
 88. Sklenené výrobky pre laboratóriá.
 89. Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov.
 90. Dávkovacie súpravy.
 91. Ultrazvuková jednotka.
 92. Diagnostické systémy.
 93. Chirurgické nite na zošívanie rán.
 94. Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar.
 95. Imunoglobulíny.
 96. Psycholeptiká.
 97. Podväzovací materiál.
 98. Čistiace prostriedky na ruky.
 99. Jednotky pre mimotelový obeh.
 100. Mydlo.
 101. Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny.
 102. Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou.
 103. Spektrografy.
 104. Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy.
 105. Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy.
 106. Lôžka na zdravotnícke účely.
 107. Jednorazové plienky.
 108. Prístroje a nástroje operačnej sály.
 109. Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a spotrebný materiál.
 110. Činidlá a kontrastné médiá.
 111. Komory.
 112. Obklady/obväzy.
 113. Kardiovaskulárne prístroje.
 114. Röntgenové pracovné stanice.
 115. Očkovacie látky.
 116. Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi.
 117. Lekársky laser iný ako pre chirurgiu
 118. Vaskulárne protézy.
 119. Diagnostický röntgenový systém.
 120. Prostriedky na fixáciu zlomenín, kliny a platničky.
 121. Liečivá pre srdcovocievny systém.
 122. Kortikosteroidy na systémové použitie.
 123. Vybavenie operačných sál okrem stolov.
 124. Lekárske ihly.
 125. Papierové hygienické výrobky.
 126. Drény.
 127. Tlakomer.
 128. Spojivá na rekonštrukciu kostí.
 129. Chirurgické nástroje.
 130. Kamera používajúca žiarenie gama.
 131. Rotačné a brúsne nástroje.
 132. Zdravotnícke vybavenie okrem lôžok a stolov.
 133. Lekárske roztoky.
 134. Ovínadlá.
 135. Predmety osobnej starostlivosti.
 136. Elektrochirurgické jednotky.
 137. Elektromagnetická jednotka.
 138. Chirurgický laser.
 139. Albumíny.
 140. Elektrokardiografické prístroje.
 141. Jednotka magnetickej rezonancie.
 142. Nástroje operačnej sály.
 143. Elektromyografy.
 144. Liečivá pre muskuloskeletálny systém.
 145. Defribrilátory.
 146. Vysokotlakové komory.
 147. Prístroje na monitorovanie srdca.
 148. Klinické forézne zariadenia a spotrebný tovar.
 149. Vaky na krv.
 150. Kostné denzitometre.
 151. Výrobky na starostlivosť o ruky.
 152. Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky.
 153. Antimykotiká na systémové použitie.
 154. Chirurgické obväzy.
 155. Monitory.
 156. Operačné lampy.
 157. Hematologický spotrebný materiál.
 158. Röntgenové fluoroskopické prístroje.
 159. Kryochirurgia a kryoterapeutické prístroje.
 160. Terapeutické lôžka.
 161. Ortopedické podporné prístroje.
 162. Imunosupresívne činidlá.
 163. Výrobky z papiera na nemocničné účely.
 164. Očné protézy.
 165. Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky.
 166. Kardiografy.
 167. Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny systém.
 168. Zdvíhacie zariadenie pre zdravotnícke odvetvie.
 169. Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu.
 170. Minerálne doplnky.
 171. Hygienické výrobky z papiera.
 172. Echoencefalografy.
 173. Skenery pre magnetickú rezonanciu.
 174. Litotriptory.
 175. Infúzne čerpadlá.
 176. Digitálne angiografické prístroje.
 177. Rádiodiagnostický spotrebný materiál.
 178. Prístroje na podporu srdcovej funkcie.
 179. Antianemické prípravky.
 180. Farmaceutické potreby.
 181. Umelé časti srdca.
 182. Zubné röntgeny.
 183. Imunologicko-analyzačné prístroje.
 184. Lekárske odevy.
 185. Spotrebný materiál na transfúziu krvi.
 186. Prístroje na gamaterapiu.
 187. Systém pre dlhodobé ambulantné zaznamenávanie.
 188. Motorizované lôžka.
 189. Jednorazové utierky.
 190. Enterálna výživa.
 191. Rádiodiagnostické prístroje.
 192. Vaky na plazmu.
 193. Elektroterapeutické prístroje.
 194. Zubolekárske ambulancie.
 195. Potreby na infúzie.
 196. Centrálne monitorovacie stanice.
 197. Aplikačné sady.
 198. Krvné produkty.
 199. Urológia, vyšetrovacie prístroje.
 200. Ostatné liečivá pre nervový systém.
 201. Vyšetrovacie stoly.
 202. Zubolekárske prístroje.
 203. Činidlá na zisťovanie krvných faktorov.
 204. Prístroje a nástroje na transfúziu.
 205. Prístroje na resuscitáciu.
 206. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie, očkovacie látky, antineoplastické prostriedky a imunomodulačné činidlá.
 207. Prístroje na vyvolávanie röntgenových snímok.
 208. Skalpely a čepelky.
 209. Antihypertenzíva.
 210. Kochleárne implantáty.
 211. Prístroje na fyzikálnu terapiu.
 212. Heparín.
 213. Röntgenové terapeutické prístroje.
 214. Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu.
 215. Antiparazitné výrobky, insekticídy a repelenty.
 216. Hemodialyzačné prístroje.
 217. Mikrobiologické kultúry.
 218. Termografy.
 219. Antibiotiká a chemoterapeutiká na dermatologické použitie.
 220. Liečba závislosti.
 221. Imunitné očkovacie látky a imunoglobulíny.
 222. Stimulátory.
 223. Špeciálne okuliare.
 224. Balónikové katétre.
 225. Kardioangiografické prístroje.
 226. Gynekologické antiinfekčné a antiseptické prípravky.
 227. Príslušenstvo ku katétrom.
 228. Chirurgické obväzy; svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 229. Zubolekárske vŕtačky.
 230. Jednorazové papierové výrobky.
 231. Rádioterapeutické prístroje a spotrebný materiál.
 232. Šampóny.
 233. Pitevné stoly alebo príslušenstvo.
 234. Ostatné terapeutické výrobky.
 235. Liečivá používané pri cukrovke.
 236. Zubolekárske kreslá.
 237. Vata.
 238. Lekárske UV-prístroje.
 239. Koronárne endoprotézy.
 240. Sondy.
 241. Endodontické príslušenstvo.
 242. Liečivá pre zmyslové orgány.
 243. Krémy na ruky alebo telové mlieka.
 244. Mechanické terapeutické jednotky.
 245. Očkovacie látky proti chrípke.
 246. Výťažky z plazmy.
 247. Obličkové podporné prístroje.
 248. Spotrebný materiál k obličkovej dialýze.
 249. Toaletný papier.
 250. Pitevné stoly alebo príslušenstvo pre zvieratá.
 251. Prístroje na anestéziu a resuscitáciu.
 252. Glukózové roztoky.
 253. Svalové relaxanciá.
 254. Liečivá pre dýchací systém.
 255. Elektroencefalografy.
 256. Časti a príslušenstvo pre vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 257. Chirurgické kontajnery.
 258. Umelé časti tela.
 259. Činidlá pre elektroforézu.
 260. Papierové uteráky na ruky.
 261. Dopplerovské zariadenia.
 262. Injektovateľné roztoky.
 263. Inzulín.
 264. Utierky.
 265. Nádoby na ostré predmety.
 266. Kyslíkové súpravy.
 267. Pitevné závesné váhy.
 268. Ihly na dialýzu.
 269. Perfúzne roztoky.
 270. Kreslá na kolieskach.
 271. Audiometre.
 272. Ultrazvukový skener.
 273. Vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.