Operačné lampy

CPV kód 33167000

Obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
05.08.2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
16.05.2014
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy42 500 €
05.10.2013
Fakultná nemocnica TrnavaDvojramenná operačná LED lampa25 500 €
20.09.2013
Nemocnice s poliklinikami n.o.Obstaranie stropných operačných lámp78 000 €
04.09.2013
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy27 987 €
28.03.2013
stránka 1 z 1

Odoberať emailové notifikácie

Nastavte si emailovú notifikáciu a pošleme Vám informáciu emailom vždy, keď bude pridané nové verejné obstarávanie v kategórii Operačné lampy
Verejné obstarávania v kategórii Operačné lampy

Podobné kategórie

 1. Zdravotnícke vybavenie.
 2. Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti.
 3. Farmaceutické výrobky.
 4. Antineoplastické a imunomodulačné činidlá.
 5. Röntgenové prístroje.
 6. Katétre.
 7. Liečivá pre krv a krvotvorné orgány.
 8. Infúzne roztoky.
 9. Diagnostické ultrazvukové prístroje.
 10. Zdravotnícky spotrebný materiál.
 11. Diagnostický spotrebný materiál.
 12. Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia.
 13. Antitrombotické činidlá.
 14. Prístroje na anestéziu.
 15. Lekárske dýchacie prístroje.
 16. Chirurgické implantáty.
 17. Kontrastné prostriedky na röntgenovanie.
 18. Ortopedické implantáty.
 19. Vnútroočné šošovky.
 20. Rôzne liečivá.
 21. Endoskopy.
 22. Diagnostické súpravy.
 23. Antineoplastické činidlá.
 24. Inkubátory.
 25. Rádiografické prístroje.
 26. Sterilizátory.
 27. Oftalmologické prístroje.
 28. Angiografický spotrebný materiál.
 29. Srdcové chlopne.
 30. Skener počítačového tomografu (CT).
 31. Endoskopia, endochirurgické prístroje.
 32. Látky ničiace baktérie na systémové použitie.
 33. Umelé kĺby.
 34. Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky.
 35. Diagnostické prístroje.
 36. Rôzne lekárske zariadenia a výrobky.
 37. Anestetiká.
 38. Systém monitorovania pacientov.
 39. Srdcovo-stimulačné prístroje.
 40. Nemocničné lôžka.
 41. Echokardiografy.
 42. Operačné stoly.
 43. Okysličovacie prístroje.
 44. Tomografické prístroje.
 45. Prístroje a nástroje na infúziu.
 46. Očkovacie látky pre zverolekárstvo.
 47. Prístroje operačnej sály.
 48. Zdravotnícka gáza.
 49. Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje.
 50. Chirurgické rukavice.
 51. Antihemoragiká.
 52. Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely.
 53. Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu.
 54. Spektroskopické prístroje.
 55. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky.
 56. Izotopové činidlá.
 57. Injekčné striekačky.
 58. Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania.
 59. Liečivá pre nervový systém.
 60. Dialyzačné roztoky.
 61. Zdravotné pomôcky.
 62. Jednorázový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál.
 63. Laparoskopické prístroje.
 64. Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje.
 65. Diagnostické činidlá.
 66. Srdcové stimulátory.
 67. Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu.
 68. Oftalmologiká.
 69. Materiál na chirurgické zošívanie.
 70. Liečivá pre obštrukčné ochorenie dýchacích ciest.
 71. Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 72. Antiséra.
 73. Potreby pre angioplastiku.
 74. Skúmavky.
 75. Laboratórne činidlá.
 76. Náplasti.
 77. Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje na podriadené špecializácie.
 78. Zdravotnícky nábytok.
 79. Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje.
 80. Autoklávy.
 81. Kanyly.
 82. Mamografické prístroje.
 83. Dialyzačné filtre.
 84. Operačná technika.
 85. Transfúzne vaky.
 86. Angiografické prístroje.
 87. Sklenené výrobky pre laboratóriá.
 88. Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov.
 89. Dávkovacie súpravy.
 90. Ultrazvuková jednotka.
 91. Diagnostické systémy.
 92. Chirurgické nite na zošívanie rán.
 93. Analgetiká.
 94. Imunoglobulíny.
 95. Psycholeptiká.
 96. Podväzovací materiál.
 97. Čistiace prostriedky na ruky.
 98. Mydlo.
 99. Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar.
 100. Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny.
 101. Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy.
 102. Lôžka na zdravotnícke účely.
 103. Jednorazové plienky.
 104. Prístroje a nástroje operačnej sály.
 105. Jednotky pre mimotelový obeh.
 106. Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a spotrebný materiál.
 107. Činidlá a kontrastné médiá.
 108. Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou.
 109. Spektrografy.
 110. Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi.
 111. Lekársky laser iný ako pre chirurgiu
 112. Vaskulárne protézy.
 113. Diagnostický röntgenový systém.
 114. Komory.
 115. Obklady/obväzy.
 116. Kardiovaskulárne prístroje.
 117. Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy.
 118. Röntgenové pracovné stanice.
 119. Očkovacie látky.
 120. Lekárske ihly.
 121. Drény.
 122. Tlakomer.
 123. Prostriedky na fixáciu zlomenín, kliny a platničky.
 124. Kortikosteroidy na systémové použitie.
 125. Spojivá na rekonštrukciu kostí.
 126. Vybavenie operačných sál okrem stolov.
 127. Chirurgické nástroje.
 128. Kamera používajúca žiarenie gama.
 129. Papierové hygienické výrobky.
 130. Liečivá pre srdcovocievny systém.
 131. Predmety osobnej starostlivosti.
 132. Elektrochirurgické jednotky.
 133. Elektromagnetická jednotka.
 134. Albumíny.
 135. Chirurgický laser.
 136. Elektrokardiografické prístroje.
 137. Jednotka magnetickej rezonancie.
 138. Nástroje operačnej sály.
 139. Elektromyografy.
 140. Liečivá pre muskuloskeletálny systém.
 141. Zdravotnícke vybavenie okrem lôžok a stolov.
 142. Lekárske roztoky.
 143. Ovínadlá.
 144. Vaky na krv.
 145. Kostné denzitometre.
 146. Výrobky na starostlivosť o ruky.
 147. Rotačné a brúsne nástroje.
 148. Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky.
 149. Antimykotiká na systémové použitie.
 150. Chirurgické obväzy.
 151. Monitory.
 152. Operačné lampy.
 153. Defribrilátory.
 154. Vysokotlakové komory.
 155. Prístroje na monitorovanie srdca.
 156. Klinické forézne zariadenia a spotrebný tovar.
 157. Hematologický spotrebný materiál.
 158. Röntgenové fluoroskopické prístroje.
 159. Terapeutické lôžka.
 160. Ortopedické podporné prístroje.
 161. Imunosupresívne činidlá.
 162. Výrobky z papiera na nemocničné účely.
 163. Očné protézy.
 164. Zdvíhacie zariadenie pre zdravotnícke odvetvie.
 165. Kryochirurgia a kryoterapeutické prístroje.
 166. Echoencefalografy.
 167. Litotriptory.
 168. Infúzne čerpadlá.
 169. Digitálne angiografické prístroje.
 170. Rádiodiagnostický spotrebný materiál.
 171. Prístroje na podporu srdcovej funkcie.
 172. Antianemické prípravky.
 173. Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky.
 174. Kardiografy.
 175. Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny systém.
 176. Systém pre dlhodobé ambulantné zaznamenávanie.
 177. Motorizované lôžka.
 178. Jednorazové utierky.
 179. Minerálne doplnky.
 180. Enterálna výživa.
 181. Rádiodiagnostické prístroje.
 182. Vaky na plazmu.
 183. Hygienické výrobky z papiera.
 184. Elektroterapeutické prístroje.
 185. Zubolekárske ambulancie.
 186. Potreby na infúzie.
 187. Centrálne monitorovacie stanice.
 188. Skenery pre magnetickú rezonanciu.
 189. Krvné produkty.
 190. Urológia, vyšetrovacie prístroje.
 191. Farmaceutické potreby.
 192. Umelé časti srdca.
 193. Zubné röntgeny.
 194. Imunologicko-analyzačné prístroje.
 195. Lekárske odevy.
 196. Spotrebný materiál na transfúziu krvi.
 197. Prístroje na gamaterapiu.
 198. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie, očkovacie látky, antineoplastické prostriedky a imunomodulačné činidlá.
 199. Skalpely a čepelky.
 200. Prístroje na fyzikálnu terapiu.
 201. Kochleárne implantáty.
 202. Heparín.
 203. Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu.
 204. Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu.
 205. Antiparazitné výrobky, insekticídy a repelenty.
 206. Hemodialyzačné prístroje.
 207. Mikrobiologické kultúry.
 208. Termografy.
 209. Antibiotiká a chemoterapeutiká na dermatologické použitie.
 210. Liečba závislosti.
 211. Imunitné očkovacie látky a imunoglobulíny.
 212. Stimulátory.
 213. Špeciálne okuliare.
 214. Balónikové katétre.
 215. Kardioangiografické prístroje.
 216. Príslušenstvo ku katétrom.
 217. Chirurgické obväzy; svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 218. Jednorazové papierové výrobky.
 219. Aplikačné sady.
 220. Rádioterapeutické prístroje a spotrebný materiál.
 221. Šampóny.
 222. Liečivá používané pri cukrovke.
 223. Zubolekárske kreslá.
 224. Vata.
 225. Lekárske UV-prístroje.
 226. Koronárne endoprotézy.
 227. Sondy.
 228. Vyšetrovacie stoly.
 229. Zubolekárske prístroje.
 230. Činidlá na zisťovanie krvných faktorov.
 231. Prístroje a nástroje na transfúziu.
 232. Prístroje na resuscitáciu.
 233. Výťažky z plazmy.
 234. Prístroje na vyvolávanie röntgenových snímok.
 235. Obličkové podporné prístroje.
 236. Antihypertenzíva.
 237. Spotrebný materiál k obličkovej dialýze.
 238. Toaletný papier.
 239. Pitevné stoly alebo príslušenstvo pre zvieratá.
 240. Prístroje na anestéziu a resuscitáciu.
 241. Glukózové roztoky.
 242. Röntgenové terapeutické prístroje.
 243. Svalové relaxanciá.
 244. Liečivá pre dýchací systém.
 245. Elektroencefalografy.
 246. Časti a príslušenstvo pre vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 247. Chirurgické kontajnery.
 248. Umelé časti tela.
 249. Činidlá pre elektroforézu.
 250. Papierové uteráky na ruky.
 251. Dopplerovské zariadenia.
 252. Gynekologické antiinfekčné a antiseptické prípravky.
 253. Injektovateľné roztoky.
 254. Inzulín.
 255. Utierky.
 256. Zubolekárske vŕtačky.
 257. Nádoby na ostré predmety.
 258. Kyslíkové súpravy.
 259. Pitevné závesné váhy.
 260. Ostatné terapeutické výrobky.
 261. Ihly na dialýzu.
 262. Perfúzne roztoky.
 263. Kreslá na kolieskach.
 264. Audiometre.
 265. Ultrazvukový skener.
 266. Vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 267. Endodontické príslušenstvo.
 268. Ostatné liečivá pre nervový systém.
 269. Krémy na ruky alebo telové mlieka.
 270. Mechanické terapeutické jednotky.
 271. Očkovacie látky proti chrípke.