Operačné lampy

CPV kód 33167000

Obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
05.08.2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
16.05.2014
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy42 500 €
05.10.2013
Fakultná nemocnica TrnavaDvojramenná operačná LED lampa25 500 €
20.09.2013
Nemocnice s poliklinikami n.o.Obstaranie stropných operačných lámp78 000 €
04.09.2013
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy27 987 €
28.03.2013
stránka 1 z 1

Odoberať emailové notifikácie

Nastavte si emailovú notifikáciu a pošleme Vám informáciu emailom vždy, keď bude pridané nové verejné obstarávanie v kategórii Operačné lampy
Verejné obstarávania v kategórii Operačné lampy

Podobné kategórie

 1. Zdravotnícke vybavenie.
 2. Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti.
 3. Farmaceutické výrobky.
 4. Antineoplastické a imunomodulačné činidlá.
 5. Liečivá pre krv a krvotvorné orgány.
 6. Röntgenové prístroje.
 7. Katétre.
 8. Zdravotnícky spotrebný materiál.
 9. Diagnostické ultrazvukové prístroje.
 10. Infúzne roztoky.
 11. Diagnostický spotrebný materiál.
 12. Antitrombotické činidlá.
 13. Prístroje na anestéziu.
 14. Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia.
 15. Lekárske dýchacie prístroje.
 16. Chirurgické implantáty.
 17. Kontrastné prostriedky na röntgenovanie.
 18. Ortopedické implantáty.
 19. Diagnostické súpravy.
 20. Endoskopy.
 21. Vnútroočné šošovky.
 22. Rôzne liečivá.
 23. Antineoplastické činidlá.
 24. Sterilizátory.
 25. Inkubátory.
 26. Rádiografické prístroje.
 27. Oftalmologické prístroje.
 28. Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky.
 29. Látky ničiace baktérie na systémové použitie.
 30. Srdcové chlopne.
 31. Angiografický spotrebný materiál.
 32. Diagnostické prístroje.
 33. Skener počítačového tomografu (CT).
 34. Umelé kĺby.
 35. Endoskopia, endochirurgické prístroje.
 36. Anestetiká.
 37. Rôzne lekárske zariadenia a výrobky.
 38. Nemocničné lôžka.
 39. Srdcovo-stimulačné prístroje.
 40. Systém monitorovania pacientov.
 41. Operačné stoly.
 42. Tomografické prístroje.
 43. Echokardiografy.
 44. Okysličovacie prístroje.
 45. Očkovacie látky pre zverolekárstvo.
 46. Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely.
 47. Zdravotnícka gáza.
 48. Prístroje a nástroje na infúziu.
 49. Antihemoragiká.
 50. Prístroje operačnej sály.
 51. Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu.
 52. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky.
 53. Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje.
 54. Chirurgické rukavice.
 55. Zdravotné pomôcky.
 56. Spektroskopické prístroje.
 57. Izotopové činidlá.
 58. Angiografické prístroje.
 59. Liečivá pre nervový systém.
 60. Laparoskopické prístroje.
 61. Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania.
 62. Oftalmologiká.
 63. Injekčné striekačky.
 64. Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje.
 65. Dialyzačné roztoky.
 66. Jednorázový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál.
 67. Liečivá pre obštrukčné ochorenie dýchacích ciest.
 68. Diagnostické činidlá.
 69. Srdcové stimulátory.
 70. Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu.
 71. Kanyly.
 72. Materiál na chirurgické zošívanie.
 73. Laboratórne činidlá.
 74. Mamografické prístroje.
 75. Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 76. Antiséra.
 77. Zdravotnícky nábytok.
 78. Autoklávy.
 79. Potreby pre angioplastiku.
 80. Skúmavky.
 81. Náplasti.
 82. Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje na podriadené špecializácie.
 83. Analgetiká.
 84. Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje.
 85. Dialyzačné filtre.
 86. Operačná technika.
 87. Transfúzne vaky.
 88. Sklenené výrobky pre laboratóriá.
 89. Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov.
 90. Dávkovacie súpravy.
 91. Ultrazvuková jednotka.
 92. Diagnostické systémy.
 93. Chirurgické nite na zošívanie rán.
 94. Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar.
 95. Imunoglobulíny.
 96. Psycholeptiká.
 97. Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy.
 98. Podväzovací materiál.
 99. Čistiace prostriedky na ruky.
 100. Jednotky pre mimotelový obeh.
 101. Mydlo.
 102. Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny.
 103. Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou.
 104. Spektrografy.
 105. Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy.
 106. Lôžka na zdravotnícke účely.
 107. Jednorazové plienky.
 108. Prístroje a nástroje operačnej sály.
 109. Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a spotrebný materiál.
 110. Činidlá a kontrastné médiá.
 111. Obklady/obväzy.
 112. Kardiovaskulárne prístroje.
 113. Röntgenové pracovné stanice.
 114. Kortikosteroidy na systémové použitie.
 115. Očkovacie látky.
 116. Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi.
 117. Lekársky laser iný ako pre chirurgiu
 118. Vaskulárne protézy.
 119. Diagnostický röntgenový systém.
 120. Komory.
 121. Liečivá pre srdcovocievny systém.
 122. Vybavenie operačných sál okrem stolov.
 123. Lekárske ihly.
 124. Kamera používajúca žiarenie gama.
 125. Papierové hygienické výrobky.
 126. Drény.
 127. Tlakomer.
 128. Prostriedky na fixáciu zlomenín, kliny a platničky.
 129. Lekárske roztoky.
 130. Spojivá na rekonštrukciu kostí.
 131. Chirurgické nástroje.
 132. Rotačné a brúsne nástroje.
 133. Jednotka magnetickej rezonancie.
 134. Ovínadlá.
 135. Predmety osobnej starostlivosti.
 136. Elektrochirurgické jednotky.
 137. Elektromagnetická jednotka.
 138. Chirurgický laser.
 139. Albumíny.
 140. Elektrokardiografické prístroje.
 141. Nástroje operačnej sály.
 142. Elektromyografy.
 143. Liečivá pre muskuloskeletálny systém.
 144. Zdravotnícke vybavenie okrem lôžok a stolov.
 145. Klinické forézne zariadenia a spotrebný tovar.
 146. Vaky na krv.
 147. Kostné denzitometre.
 148. Výrobky na starostlivosť o ruky.
 149. Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky.
 150. Antimykotiká na systémové použitie.
 151. Chirurgické obväzy.
 152. Monitory.
 153. Operačné lampy.
 154. Defribrilátory.
 155. Vysokotlakové komory.
 156. Prístroje na monitorovanie srdca.
 157. Hematologický spotrebný materiál.
 158. Röntgenové fluoroskopické prístroje.
 159. Kryochirurgia a kryoterapeutické prístroje.
 160. Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu.
 161. Terapeutické lôžka.
 162. Ortopedické podporné prístroje.
 163. Imunosupresívne činidlá.
 164. Výrobky z papiera na nemocničné účely.
 165. Očné protézy.
 166. Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny systém.
 167. Zdvíhacie zariadenie pre zdravotnícke odvetvie.
 168. Minerálne doplnky.
 169. Hygienické výrobky z papiera.
 170. Echoencefalografy.
 171. Skenery pre magnetickú rezonanciu.
 172. Litotriptory.
 173. Infúzne čerpadlá.
 174. Digitálne angiografické prístroje.
 175. Rádiodiagnostický spotrebný materiál.
 176. Prístroje na podporu srdcovej funkcie.
 177. Antianemické prípravky.
 178. Umelé časti srdca.
 179. Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky.
 180. Kardiografy.
 181. Lekárske odevy.
 182. Spotrebný materiál na transfúziu krvi.
 183. Prístroje na gamaterapiu.
 184. Systém pre dlhodobé ambulantné zaznamenávanie.
 185. Motorizované lôžka.
 186. Jednorazové utierky.
 187. Enterálna výživa.
 188. Rádiodiagnostické prístroje.
 189. Vaky na plazmu.
 190. Elektroterapeutické prístroje.
 191. Zubolekárske ambulancie.
 192. Potreby na infúzie.
 193. Centrálne monitorovacie stanice.
 194. Aplikačné sady.
 195. Krvné produkty.
 196. Urológia, vyšetrovacie prístroje.
 197. Farmaceutické potreby.
 198. Zubné röntgeny.
 199. Imunologicko-analyzačné prístroje.
 200. Vyšetrovacie stoly.
 201. Zubolekárske prístroje.
 202. Činidlá na zisťovanie krvných faktorov.
 203. Prístroje a nástroje na transfúziu.
 204. Prístroje na resuscitáciu.
 205. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie, očkovacie látky, antineoplastické prostriedky a imunomodulačné činidlá.
 206. Prístroje na vyvolávanie röntgenových snímok.
 207. Skalpely a čepelky.
 208. Antihypertenzíva.
 209. Kochleárne implantáty.
 210. Prístroje na fyzikálnu terapiu.
 211. Heparín.
 212. Röntgenové terapeutické prístroje.
 213. Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu.
 214. Antiparazitné výrobky, insekticídy a repelenty.
 215. Hemodialyzačné prístroje.
 216. Mikrobiologické kultúry.
 217. Termografy.
 218. Antibiotiká a chemoterapeutiká na dermatologické použitie.
 219. Chirurgické kontajnery.
 220. Liečba závislosti.
 221. Imunitné očkovacie látky a imunoglobulíny.
 222. Stimulátory.
 223. Špeciálne okuliare.
 224. Balónikové katétre.
 225. Kardioangiografické prístroje.
 226. Gynekologické antiinfekčné a antiseptické prípravky.
 227. Príslušenstvo ku katétrom.
 228. Chirurgické obväzy; svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 229. Zubolekárske vŕtačky.
 230. Jednorazové papierové výrobky.
 231. Rádioterapeutické prístroje a spotrebný materiál.
 232. Šampóny.
 233. Pitevné stoly alebo príslušenstvo.
 234. Ostatné terapeutické výrobky.
 235. Liečivá používané pri cukrovke.
 236. Zubolekárske kreslá.
 237. Vata.
 238. Lekárske UV-prístroje.
 239. Koronárne endoprotézy.
 240. Sondy.
 241. Liečivá pre zmyslové orgány.
 242. Ostatné liečivá pre nervový systém.
 243. Krémy na ruky alebo telové mlieka.
 244. Mechanické terapeutické jednotky.
 245. Očkovacie látky proti chrípke.
 246. Výťažky z plazmy.
 247. Hypofýzové, hypotalamické hormóny a analogické zlúčeniny.
 248. Obličkové podporné prístroje.
 249. Spotrebný materiál k obličkovej dialýze.
 250. Toaletný papier.
 251. Pitevné stoly alebo príslušenstvo pre zvieratá.
 252. Prístroje na anestéziu a resuscitáciu.
 253. Glukózové roztoky.
 254. Svalové relaxanciá.
 255. Liečivá pre dýchací systém.
 256. Elektroencefalografy.
 257. Časti a príslušenstvo pre vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 258. Umelé časti tela.
 259. Činidlá pre elektroforézu.
 260. Papierové uteráky na ruky.
 261. Dopplerovské zariadenia.
 262. Injektovateľné roztoky.
 263. Inzulín.
 264. Utierky.
 265. Nádoby na ostré predmety.
 266. Kyslíkové súpravy.
 267. Pitevné závesné váhy.
 268. Ihly na dialýzu.
 269. Perfúzne roztoky.
 270. Kreslá na kolieskach.
 271. Audiometre.
 272. Ultrazvukový skener.
 273. Vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 274. Endodontické príslušenstvo.