Operačné lampy

CPV kód 33167000

Obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
16.05.2014
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy42 500 €
05.10.2013
Fakultná nemocnica TrnavaDvojramenná operačná LED lampa25 500 €
20.09.2013
Nemocnice s poliklinikami n.o.Obstaranie stropných operačných lámp78 000 €
04.09.2013
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy27 987 €
28.03.2013
stránka 1 z 1

Odoberať emailové notifikácie

Nastavte si emailovú notifikáciu a pošleme Vám informáciu emailom vždy, keď bude pridané nové verejné obstarávanie v kategórii Operačné lampy
Verejné obstarávania v kategórii Operačné lampy

Podobné kategórie

 1. Zdravotnícke vybavenie.
 2. Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti.
 3. Farmaceutické výrobky.
 4. Katétre.
 5. Antineoplastické a imunomodulačné činidlá.
 6. Röntgenové prístroje.
 7. Zdravotnícky spotrebný materiál.
 8. Liečivá pre krv a krvotvorné orgány.
 9. Infúzne roztoky.
 10. Diagnostický spotrebný materiál.
 11. Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia.
 12. Antitrombotické činidlá.
 13. Diagnostické ultrazvukové prístroje.
 14. Chirurgické implantáty.
 15. Ortopedické implantáty.
 16. Kontrastné prostriedky na röntgenovanie.
 17. Rôzne liečivá.
 18. Antineoplastické činidlá.
 19. Vnútroočné šošovky.
 20. Lekárske dýchacie prístroje.
 21. Diagnostické súpravy.
 22. Inkubátory.
 23. Prístroje na anestéziu.
 24. Endoskopy.
 25. Sterilizátory.
 26. Rádiografické prístroje.
 27. Angiografický spotrebný materiál.
 28. Látky ničiace baktérie na systémové použitie.
 29. Oftalmologické prístroje.
 30. Umelé kĺby.
 31. Diagnostické prístroje.
 32. Anestetiká.
 33. Endoskopia, endochirurgické prístroje.
 34. Srdcovo-stimulačné prístroje.
 35. Srdcové chlopne.
 36. Skener počítačového tomografu (CT).
 37. Okysličovacie prístroje.
 38. Tomografické prístroje.
 39. Prístroje operačnej sály.
 40. Operačné stoly.
 41. Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky.
 42. Zdravotnícka gáza.
 43. Echokardiografy.
 44. Systém monitorovania pacientov.
 45. Spektroskopické prístroje.
 46. Očkovacie látky pre zverolekárstvo.
 47. Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje.
 48. Prístroje a nástroje na infúziu.
 49. Chirurgické rukavice.
 50. Injekčné striekačky.
 51. Antihemoragiká.
 52. Rôzne lekárske zariadenia a výrobky.
 53. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky.
 54. Nemocničné lôžka.
 55. Laparoskopické prístroje.
 56. Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu.
 57. Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje.
 58. Dialyzačné roztoky.
 59. Jednorázový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál.
 60. Srdcové stimulátory.
 61. Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 62. Liečivá pre nervový systém.
 63. Náplasti.
 64. Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu.
 65. Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania.
 66. Dialyzačné filtre.
 67. Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely.
 68. Chirurgické nite na zošívanie rán.
 69. Transfúzne vaky.
 70. Zdravotnícky nábytok.
 71. Sklenené výrobky pre laboratóriá.
 72. Materiál na chirurgické zošívanie.
 73. Dávkovacie súpravy.
 74. Laboratórne činidlá.
 75. Čistiace prostriedky na ruky.
 76. Diagnostické systémy.
 77. Antiséra.
 78. Oftalmologiká.
 79. Autoklávy.
 80. Podväzovací materiál.
 81. Ultrazvuková jednotka.
 82. Izotopové činidlá.
 83. Činidlá a kontrastné médiá.
 84. Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje na podriadené špecializácie.
 85. Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny.
 86. Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje.
 87. Kanyly.
 88. Lôžka na zdravotnícke účely.
 89. Mamografické prístroje.
 90. Liečivá pre obštrukčné ochorenie dýchacích ciest.
 91. Operačná technika.
 92. Jednorazové plienky.
 93. Prístroje a nástroje operačnej sály.
 94. Diagnostické činidlá.
 95. Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a spotrebný materiál.
 96. Diagnostický röntgenový systém.
 97. Mydlo.
 98. Obklady/obväzy.
 99. Spektrografy.
 100. Röntgenové pracovné stanice.
 101. Potreby pre angioplastiku.
 102. Tlakomer.
 103. Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar.
 104. Prostriedky na fixáciu zlomenín, kliny a platničky.
 105. Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou.
 106. Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov.
 107. Analgetiká.
 108. Očkovacie látky.
 109. Psycholeptiká.
 110. Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy.
 111. Skúmavky.
 112. Zdravotné pomôcky.
 113. Vaskulárne protézy.
 114. Drény.
 115. Kardiovaskulárne prístroje.
 116. Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy.
 117. Imunoglobulíny.
 118. Spojivá na rekonštrukciu kostí.
 119. Liečivá pre muskuloskeletálny systém.
 120. Liečivá pre srdcovocievny systém.
 121. Elektromagnetická jednotka.
 122. Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi.
 123. Kamera používajúca žiarenie gama.
 124. Chirurgický laser.
 125. Papierové hygienické výrobky.
 126. Elektrokardiografické prístroje.
 127. Nástroje operačnej sály.
 128. Antimykotiká na systémové použitie.
 129. Jednotky pre mimotelový obeh.
 130. Chirurgické obväzy.
 131. Monitory.
 132. Komory.
 133. Defribrilátory.
 134. Vysokotlakové komory.
 135. Lekárske roztoky.
 136. Angiografické prístroje.
 137. Ovínadlá.
 138. Klinické forézne zariadenia a spotrebný tovar.
 139. Kortikosteroidy na systémové použitie.
 140. Chirurgické nástroje.
 141. Lekárske ihly.
 142. Výrobky na starostlivosť o ruky.
 143. Terapeutické lôžka.
 144. Ortopedické podporné prístroje.
 145. Operačné lampy.
 146. Očné protézy.
 147. Zdravotnícke vybavenie okrem lôžok a stolov.
 148. Prístroje na monitorovanie srdca.
 149. Hematologický spotrebný materiál.
 150. Predmety osobnej starostlivosti.
 151. Röntgenové fluoroskopické prístroje.
 152. Vaky na krv.
 153. Lekársky laser iný ako pre chirurgiu
 154. Albumíny.
 155. Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky.
 156. Infúzne čerpadlá.
 157. Imunosupresívne činidlá.
 158. Výrobky z papiera na nemocničné účely.
 159. Digitálne angiografické prístroje.
 160. Antianemické prípravky.
 161. Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky.
 162. Kardiografy.
 163. Elektrochirurgické jednotky.
 164. Zdvíhacie zariadenie pre zdravotnícke odvetvie.
 165. Kostné denzitometre.
 166. Rotačné a brúsne nástroje.
 167. Skenery pre magnetickú rezonanciu.
 168. Litotriptory.
 169. Urológia, vyšetrovacie prístroje.
 170. Elektromyografy.
 171. Zubné röntgeny.
 172. Imunologicko-analyzačné prístroje.
 173. Lekárske odevy.
 174. Prístroje na gamaterapiu.
 175. Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny systém.
 176. Systém pre dlhodobé ambulantné zaznamenávanie.
 177. Enterálna výživa.
 178. Rádiodiagnostické prístroje.
 179. Vaky na plazmu.
 180. Hygienické výrobky z papiera.
 181. Zubolekárske ambulancie.
 182. Elektroterapeutické prístroje.
 183. Jednorazové papierové výrobky.
 184. Rádioterapeutické prístroje a spotrebný materiál.
 185. Šampóny.
 186. Krvné produkty.
 187. Liečivá používané pri cukrovke.
 188. Prístroje na podporu srdcovej funkcie.
 189. Zubolekárske kreslá.
 190. Lekárske UV-prístroje.
 191. Vata.
 192. Farmaceutické potreby.
 193. Umelé časti srdca.
 194. Vyšetrovacie stoly.
 195. Zubolekárske prístroje.
 196. Činidlá na zisťovanie krvných faktorov.
 197. Vybavenie operačných sál okrem stolov.
 198. Skalpely a čepelky.
 199. Kochleárne implantáty.
 200. Heparín.
 201. Motorizované lôžka.
 202. Kryochirurgia a kryoterapeutické prístroje.
 203. Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu.
 204. Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu.
 205. Antiparazitné výrobky, insekticídy a repelenty.
 206. Jednorazové utierky.
 207. Mikrobiologické kultúry.
 208. Termografy.
 209. Liečba závislosti.
 210. Stimulátory.
 211. Špeciálne okuliare.
 212. Balónikové katétre.
 213. Echoencefalografy.
 214. Chirurgické obväzy; svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 215. Potreby na infúzie.
 216. Centrálne monitorovacie stanice.
 217. Jednotka magnetickej rezonancie.
 218. Utierky.
 219. Nádoby na ostré predmety.
 220. Aplikačné sady.
 221. Pitevné závesné váhy.
 222. Ihly na dialýzu.
 223. Perfúzne roztoky.
 224. Kreslá na kolieskach.
 225. Audiometre.
 226. Vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 227. Sondy.
 228. Endodontické príslušenstvo.
 229. Krémy na ruky alebo telové mlieka.
 230. Spotrebný materiál na transfúziu krvi.
 231. Očkovacie látky proti chrípke.
 232. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie, očkovacie látky, antineoplastické prostriedky a imunomodulačné činidlá.
 233. Výťažky z plazmy.
 234. Prístroje na vyvolávanie röntgenových snímok.
 235. Obličkové podporné prístroje.
 236. Spotrebný materiál k obličkovej dialýze.
 237. Toaletný papier.
 238. Pitevné stoly alebo príslušenstvo pre zvieratá.
 239. Prístroje na anestéziu a resuscitáciu.
 240. Glukózové roztoky.
 241. Svalové relaxanciá.
 242. Liečivá pre dýchací systém.
 243. Minerálne doplnky.
 244. Elektroencefalografy.
 245. Antibiotiká a chemoterapeutiká na dermatologické použitie.
 246. Časti a príslušenstvo pre vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 247. Umelé časti tela.
 248. Činidlá pre elektroforézu.
 249. Papierové uteráky na ruky.
 250. Dopplerovské zariadenia.
 251. Injektovateľné roztoky.
 252. Príslušenstvo ku katétrom.
 253. Inzulín.