Operačné lampy

CPV kód 33167000

Obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
05.08.2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
16.05.2014
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy42 500 €
05.10.2013
Fakultná nemocnica TrnavaDvojramenná operačná LED lampa25 500 €
20.09.2013
Nemocnice s poliklinikami n.o.Obstaranie stropných operačných lámp78 000 €
04.09.2013
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy27 987 €
28.03.2013
stránka 1 z 1

Odoberať emailové notifikácie

Nastavte si emailovú notifikáciu a pošleme Vám informáciu emailom vždy, keď bude pridané nové verejné obstarávanie v kategórii Operačné lampy
Verejné obstarávania v kategórii Operačné lampy

Podobné kategórie

 1. Zdravotnícke vybavenie.
 2. Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti.
 3. Farmaceutické výrobky.
 4. Katétre.
 5. Antineoplastické a imunomodulačné činidlá.
 6. Röntgenové prístroje.
 7. Zdravotnícky spotrebný materiál.
 8. Liečivá pre krv a krvotvorné orgány.
 9. Infúzne roztoky.
 10. Diagnostický spotrebný materiál.
 11. Diagnostické ultrazvukové prístroje.
 12. Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia.
 13. Antitrombotické činidlá.
 14. Chirurgické implantáty.
 15. Ortopedické implantáty.
 16. Kontrastné prostriedky na röntgenovanie.
 17. Rôzne liečivá.
 18. Lekárske dýchacie prístroje.
 19. Antineoplastické činidlá.
 20. Vnútroočné šošovky.
 21. Prístroje na anestéziu.
 22. Inkubátory.
 23. Diagnostické súpravy.
 24. Endoskopy.
 25. Sterilizátory.
 26. Rádiografické prístroje.
 27. Angiografický spotrebný materiál.
 28. Oftalmologické prístroje.
 29. Látky ničiace baktérie na systémové použitie.
 30. Umelé kĺby.
 31. Endoskopia, endochirurgické prístroje.
 32. Anestetiká.
 33. Diagnostické prístroje.
 34. Skener počítačového tomografu (CT).
 35. Srdcovo-stimulačné prístroje.
 36. Srdcové chlopne.
 37. Okysličovacie prístroje.
 38. Tomografické prístroje.
 39. Operačné stoly.
 40. Prístroje operačnej sály.
 41. Systém monitorovania pacientov.
 42. Spektroskopické prístroje.
 43. Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky.
 44. Zdravotnícka gáza.
 45. Echokardiografy.
 46. Očkovacie látky pre zverolekárstvo.
 47. Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje.
 48. Prístroje a nástroje na infúziu.
 49. Chirurgické rukavice.
 50. Antihemoragiká.
 51. Rôzne lekárske zariadenia a výrobky.
 52. Injekčné striekačky.
 53. Laparoskopické prístroje.
 54. Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania.
 55. Jednorázový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál.
 56. Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu.
 57. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky.
 58. Nemocničné lôžka.
 59. Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje.
 60. Dialyzačné roztoky.
 61. Srdcové stimulátory.
 62. Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu.
 63. Liečivá pre nervový systém.
 64. Náplasti.
 65. Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 66. Laboratórne činidlá.
 67. Dialyzačné filtre.
 68. Transfúzne vaky.
 69. Sklenené výrobky pre laboratóriá.
 70. Zdravotnícky nábytok.
 71. Materiál na chirurgické zošívanie.
 72. Dávkovacie súpravy.
 73. Ultrazvuková jednotka.
 74. Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely.
 75. Chirurgické nite na zošívanie rán.
 76. Oftalmologiká.
 77. Autoklávy.
 78. Kanyly.
 79. Podväzovací materiál.
 80. Čistiace prostriedky na ruky.
 81. Diagnostické systémy.
 82. Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje na podriadené špecializácie.
 83. Antiséra.
 84. Spektrografy.
 85. Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje.
 86. Lôžka na zdravotnícke účely.
 87. Mamografické prístroje.
 88. Liečivá pre obštrukčné ochorenie dýchacích ciest.
 89. Operačná technika.
 90. Izotopové činidlá.
 91. Činidlá a kontrastné médiá.
 92. Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny.
 93. Obklady/obväzy.
 94. Röntgenové pracovné stanice.
 95. Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy.
 96. Potreby pre angioplastiku.
 97. Jednorazové plienky.
 98. Prístroje a nástroje operačnej sály.
 99. Diagnostické činidlá.
 100. Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a spotrebný materiál.
 101. Diagnostický röntgenový systém.
 102. Mydlo.
 103. Prostriedky na fixáciu zlomenín, kliny a platničky.
 104. Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou.
 105. Kardiovaskulárne prístroje.
 106. Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov.
 107. Analgetiká.
 108. Očkovacie látky.
 109. Psycholeptiká.
 110. Skúmavky.
 111. Zdravotné pomôcky.
 112. Vaskulárne protézy.
 113. Tlakomer.
 114. Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar.
 115. Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy.
 116. Imunoglobulíny.
 117. Spojivá na rekonštrukciu kostí.
 118. Drény.
 119. Liečivá pre srdcovocievny systém.
 120. Elektromagnetická jednotka.
 121. Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi.
 122. Kamera používajúca žiarenie gama.
 123. Chirurgický laser.
 124. Papierové hygienické výrobky.
 125. Elektrokardiografické prístroje.
 126. Liečivá pre muskuloskeletálny systém.
 127. Komory.
 128. Defribrilátory.
 129. Vysokotlakové komory.
 130. Lekárske roztoky.
 131. Angiografické prístroje.
 132. Ovínadlá.
 133. Klinické forézne zariadenia a spotrebný tovar.
 134. Kortikosteroidy na systémové použitie.
 135. Predmety osobnej starostlivosti.
 136. Chirurgické nástroje.
 137. Lekárske ihly.
 138. Vaky na krv.
 139. Výrobky na starostlivosť o ruky.
 140. Nástroje operačnej sály.
 141. Antimykotiká na systémové použitie.
 142. Jednotky pre mimotelový obeh.
 143. Chirurgické obväzy.
 144. Monitory.
 145. Operačné lampy.
 146. Zdravotnícke vybavenie okrem lôžok a stolov.
 147. Prístroje na monitorovanie srdca.
 148. Hematologický spotrebný materiál.
 149. Röntgenové fluoroskopické prístroje.
 150. Lekársky laser iný ako pre chirurgiu
 151. Rotačné a brúsne nástroje.
 152. Albumíny.
 153. Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky.
 154. Terapeutické lôžka.
 155. Ortopedické podporné prístroje.
 156. Očné protézy.
 157. Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky.
 158. Kardiografy.
 159. Elektrochirurgické jednotky.
 160. Vybavenie operačných sál okrem stolov.
 161. Zdvíhacie zariadenie pre zdravotnícke odvetvie.
 162. Kostné denzitometre.
 163. Infúzne čerpadlá.
 164. Imunosupresívne činidlá.
 165. Výrobky z papiera na nemocničné účely.
 166. Digitálne angiografické prístroje.
 167. Antianemické prípravky.
 168. Zubné röntgeny.
 169. Imunologicko-analyzačné prístroje.
 170. Lekárske odevy.
 171. Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny systém.
 172. Prístroje na gamaterapiu.
 173. Systém pre dlhodobé ambulantné zaznamenávanie.
 174. Enterálna výživa.
 175. Rádiodiagnostické prístroje.
 176. Vaky na plazmu.
 177. Hygienické výrobky z papiera.
 178. Elektroterapeutické prístroje.
 179. Zubolekárske ambulancie.
 180. Skenery pre magnetickú rezonanciu.
 181. Litotriptory.
 182. Urológia, vyšetrovacie prístroje.
 183. Elektromyografy.
 184. Farmaceutické potreby.
 185. Umelé časti srdca.
 186. Vyšetrovacie stoly.
 187. Zubolekárske prístroje.
 188. Činidlá na zisťovanie krvných faktorov.
 189. Skalpely a čepelky.
 190. Kochleárne implantáty.
 191. Motorizované lôžka.
 192. Heparín.
 193. Kryochirurgia a kryoterapeutické prístroje.
 194. Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu.
 195. Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu.
 196. Antiparazitné výrobky, insekticídy a repelenty.
 197. Jednorazové utierky.
 198. Mikrobiologické kultúry.
 199. Termografy.
 200. Liečba závislosti.
 201. Stimulátory.
 202. Špeciálne okuliare.
 203. Balónikové katétre.
 204. Echoencefalografy.
 205. Chirurgické obväzy; svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 206. Potreby na infúzie.
 207. Centrálne monitorovacie stanice.
 208. Jednotka magnetickej rezonancie.
 209. Jednorazové papierové výrobky.
 210. Aplikačné sady.
 211. Rádioterapeutické prístroje a spotrebný materiál.
 212. Šampóny.
 213. Krvné produkty.
 214. Rádiodiagnostický spotrebný materiál.
 215. Liečivá používané pri cukrovke.
 216. Prístroje na podporu srdcovej funkcie.
 217. Zubolekárske kreslá.
 218. Vata.
 219. Lekárske UV-prístroje.
 220. Sondy.
 221. Endodontické príslušenstvo.
 222. Krémy na ruky alebo telové mlieka.
 223. Mechanické terapeutické jednotky.
 224. Spotrebný materiál na transfúziu krvi.
 225. Očkovacie látky proti chrípke.
 226. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie, očkovacie látky, antineoplastické prostriedky a imunomodulačné činidlá.
 227. Výťažky z plazmy.
 228. Prístroje na vyvolávanie röntgenových snímok.
 229. Obličkové podporné prístroje.
 230. Spotrebný materiál k obličkovej dialýze.
 231. Toaletný papier.
 232. Prístroje na fyzikálnu terapiu.
 233. Pitevné stoly alebo príslušenstvo pre zvieratá.
 234. Prístroje na anestéziu a resuscitáciu.
 235. Glukózové roztoky.
 236. Svalové relaxanciá.
 237. Liečivá pre dýchací systém.
 238. Minerálne doplnky.
 239. Elektroencefalografy.
 240. Antibiotiká a chemoterapeutiká na dermatologické použitie.
 241. Časti a príslušenstvo pre vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 242. Umelé časti tela.
 243. Činidlá pre elektroforézu.
 244. Papierové uteráky na ruky.
 245. Dopplerovské zariadenia.
 246. Injektovateľné roztoky.
 247. Príslušenstvo ku katétrom.
 248. Inzulín.
 249. Utierky.
 250. Nádoby na ostré predmety.
 251. Pitevné závesné váhy.
 252. Ihly na dialýzu.
 253. Perfúzne roztoky.
 254. Kreslá na kolieskach.
 255. Audiometre.
 256. Vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.