Operačné lampy

CPV kód 33167000

Obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
05.08.2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
16.05.2014
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy42 500 €
05.10.2013
Fakultná nemocnica TrnavaDvojramenná operačná LED lampa25 500 €
20.09.2013
Nemocnice s poliklinikami n.o.Obstaranie stropných operačných lámp78 000 €
04.09.2013
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy27 987 €
28.03.2013
stránka 1 z 1

Odoberať emailové notifikácie

Nastavte si emailovú notifikáciu a pošleme Vám informáciu emailom vždy, keď bude pridané nové verejné obstarávanie v kategórii Operačné lampy
Verejné obstarávania v kategórii Operačné lampy

Podobné kategórie

 1. Zdravotnícke vybavenie.
 2. Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti.
 3. Farmaceutické výrobky.
 4. Antineoplastické a imunomodulačné činidlá.
 5. Katétre.
 6. Liečivá pre krv a krvotvorné orgány.
 7. Röntgenové prístroje.
 8. Infúzne roztoky.
 9. Zdravotnícky spotrebný materiál.
 10. Diagnostické ultrazvukové prístroje.
 11. Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia.
 12. Diagnostický spotrebný materiál.
 13. Antitrombotické činidlá.
 14. Prístroje na anestéziu.
 15. Chirurgické implantáty.
 16. Lekárske dýchacie prístroje.
 17. Kontrastné prostriedky na röntgenovanie.
 18. Ortopedické implantáty.
 19. Rôzne liečivá.
 20. Antineoplastické činidlá.
 21. Vnútroočné šošovky.
 22. Diagnostické súpravy.
 23. Endoskopy.
 24. Inkubátory.
 25. Sterilizátory.
 26. Rádiografické prístroje.
 27. Oftalmologické prístroje.
 28. Angiografický spotrebný materiál.
 29. Látky ničiace baktérie na systémové použitie.
 30. Umelé kĺby.
 31. Diagnostické prístroje.
 32. Srdcové chlopne.
 33. Skener počítačového tomografu (CT).
 34. Endoskopia, endochirurgické prístroje.
 35. Anestetiká.
 36. Srdcovo-stimulačné prístroje.
 37. Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky.
 38. Nemocničné lôžka.
 39. Echokardiografy.
 40. Operačné stoly.
 41. Systém monitorovania pacientov.
 42. Okysličovacie prístroje.
 43. Prístroje operačnej sály.
 44. Tomografické prístroje.
 45. Zdravotnícka gáza.
 46. Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje.
 47. Prístroje a nástroje na infúziu.
 48. Očkovacie látky pre zverolekárstvo.
 49. Rôzne lekárske zariadenia a výrobky.
 50. Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu.
 51. Chirurgické rukavice.
 52. Antihemoragiká.
 53. Spektroskopické prístroje.
 54. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky.
 55. Injekčné striekačky.
 56. Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania.
 57. Laparoskopické prístroje.
 58. Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje.
 59. Jednorázový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál.
 60. Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely.
 61. Srdcové stimulátory.
 62. Izotopové činidlá.
 63. Antiséra.
 64. Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu.
 65. Liečivá pre nervový systém.
 66. Dialyzačné roztoky.
 67. Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 68. Laboratórne činidlá.
 69. Liečivá pre obštrukčné ochorenie dýchacích ciest.
 70. Náplasti.
 71. Diagnostické činidlá.
 72. Transfúzne vaky.
 73. Oftalmologiká.
 74. Zdravotnícky nábytok.
 75. Autoklávy.
 76. Potreby pre angioplastiku.
 77. Materiál na chirurgické zošívanie.
 78. Mamografické prístroje.
 79. Dialyzačné filtre.
 80. Diagnostické systémy.
 81. Chirurgické nite na zošívanie rán.
 82. Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje na podriadené špecializácie.
 83. Sklenené výrobky pre laboratóriá.
 84. Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje.
 85. Kanyly.
 86. Dávkovacie súpravy.
 87. Zdravotné pomôcky.
 88. Ultrazvuková jednotka.
 89. Operačná technika.
 90. Čistiace prostriedky na ruky.
 91. Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny.
 92. Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov.
 93. Analgetiká.
 94. Imunoglobulíny.
 95. Podväzovací materiál.
 96. Jednorazové plienky.
 97. Prístroje a nástroje operačnej sály.
 98. Činidlá a kontrastné médiá.
 99. Mydlo.
 100. Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar.
 101. Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou.
 102. Spektrografy.
 103. Psycholeptiká.
 104. Lôžka na zdravotnícke účely.
 105. Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a spotrebný materiál.
 106. Diagnostický röntgenový systém.
 107. Komory.
 108. Obklady/obväzy.
 109. Kardiovaskulárne prístroje.
 110. Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy.
 111. Röntgenové pracovné stanice.
 112. Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy.
 113. Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi.
 114. Skúmavky.
 115. Vaskulárne protézy.
 116. Jednotky pre mimotelový obeh.
 117. Drény.
 118. Tlakomer.
 119. Prostriedky na fixáciu zlomenín, kliny a platničky.
 120. Očkovacie látky.
 121. Lekársky laser iný ako pre chirurgiu
 122. Angiografické prístroje.
 123. Liečivá pre srdcovocievny systém.
 124. Kortikosteroidy na systémové použitie.
 125. Spojivá na rekonštrukciu kostí.
 126. Vybavenie operačných sál okrem stolov.
 127. Chirurgické nástroje.
 128. Lekárske ihly.
 129. Papierové hygienické výrobky.
 130. Nástroje operačnej sály.
 131. Liečivá pre muskuloskeletálny systém.
 132. Zdravotnícke vybavenie okrem lôžok a stolov.
 133. Lekárske roztoky.
 134. Ovínadlá.
 135. Predmety osobnej starostlivosti.
 136. Elektrochirurgické jednotky.
 137. Elektromagnetická jednotka.
 138. Kamera používajúca žiarenie gama.
 139. Chirurgický laser.
 140. Elektrokardiografické prístroje.
 141. Antimykotiká na systémové použitie.
 142. Chirurgické obväzy.
 143. Elektromyografy.
 144. Monitory.
 145. Operačné lampy.
 146. Defribrilátory.
 147. Vysokotlakové komory.
 148. Klinické forézne zariadenia a spotrebný tovar.
 149. Vaky na krv.
 150. Výrobky na starostlivosť o ruky.
 151. Rotačné a brúsne nástroje.
 152. Albumíny.
 153. Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky.
 154. Terapeutické lôžka.
 155. Ortopedické podporné prístroje.
 156. Imunosupresívne činidlá.
 157. Výrobky z papiera na nemocničné účely.
 158. Očné protézy.
 159. Prístroje na monitorovanie srdca.
 160. Hematologický spotrebný materiál.
 161. Röntgenové fluoroskopické prístroje.
 162. Litotriptory.
 163. Infúzne čerpadlá.
 164. Digitálne angiografické prístroje.
 165. Rádiodiagnostický spotrebný materiál.
 166. Antianemické prípravky.
 167. Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky.
 168. Kardiografy.
 169. Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny systém.
 170. Zdvíhacie zariadenie pre zdravotnícke odvetvie.
 171. Kostné denzitometre.
 172. Echoencefalografy.
 173. Skenery pre magnetickú rezonanciu.
 174. Urológia, vyšetrovacie prístroje.
 175. Krvné produkty.
 176. Zubné röntgeny.
 177. Farmaceutické potreby.
 178. Imunologicko-analyzačné prístroje.
 179. Lekárske odevy.
 180. Spotrebný materiál na transfúziu krvi.
 181. Prístroje na gamaterapiu.
 182. Systém pre dlhodobé ambulantné zaznamenávanie.
 183. Kryochirurgia a kryoterapeutické prístroje.
 184. Jednorazové utierky.
 185. Minerálne doplnky.
 186. Enterálna výživa.
 187. Rádiodiagnostické prístroje.
 188. Vaky na plazmu.
 189. Hygienické výrobky z papiera.
 190. Zubolekárske ambulancie.
 191. Elektroterapeutické prístroje.
 192. Potreby na infúzie.
 193. Jednotka magnetickej rezonancie.
 194. Jednorazové papierové výrobky.
 195. Aplikačné sady.
 196. Rádioterapeutické prístroje a spotrebný materiál.
 197. Šampóny.
 198. Liečivá používané pri cukrovke.
 199. Prístroje na podporu srdcovej funkcie.
 200. Zubolekárske kreslá.
 201. Lekárske UV-prístroje.
 202. Vata.
 203. Koronárne endoprotézy.
 204. Sondy.
 205. Umelé časti srdca.
 206. Vyšetrovacie stoly.
 207. Zubolekárske prístroje.
 208. Činidlá na zisťovanie krvných faktorov.
 209. Prístroje na resuscitáciu.
 210. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie, očkovacie látky, antineoplastické prostriedky a imunomodulačné činidlá.
 211. Skalpely a čepelky.
 212. Kochleárne implantáty.
 213. Heparín.
 214. Motorizované lôžka.
 215. Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu.
 216. Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu.
 217. Antiparazitné výrobky, insekticídy a repelenty.
 218. Hemodialyzačné prístroje.
 219. Mikrobiologické kultúry.
 220. Termografy.
 221. Antibiotiká a chemoterapeutiká na dermatologické použitie.
 222. Liečba závislosti.
 223. Imunitné očkovacie látky a imunoglobulíny.
 224. Stimulátory.
 225. Špeciálne okuliare.
 226. Balónikové katétre.
 227. Príslušenstvo ku katétrom.
 228. Chirurgické obväzy; svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 229. Centrálne monitorovacie stanice.
 230. Zubolekárske vŕtačky.
 231. Utierky.
 232. Nádoby na ostré predmety.
 233. Kyslíkové súpravy.
 234. Ostatné terapeutické výrobky.
 235. Pitevné závesné váhy.
 236. Ihly na dialýzu.
 237. Perfúzne roztoky.
 238. Kreslá na kolieskach.
 239. Audiometre.
 240. Vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 241. Endodontické príslušenstvo.
 242. Ostatné liečivá pre nervový systém.
 243. Krémy na ruky alebo telové mlieka.
 244. Mechanické terapeutické jednotky.
 245. Očkovacie látky proti chrípke.
 246. Výťažky z plazmy.
 247. Prístroje na vyvolávanie röntgenových snímok.
 248. Antihypertenzíva.
 249. Obličkové podporné prístroje.
 250. Spotrebný materiál k obličkovej dialýze.
 251. Toaletný papier.
 252. Prístroje na fyzikálnu terapiu.
 253. Pitevné stoly alebo príslušenstvo pre zvieratá.
 254. Prístroje na anestéziu a resuscitáciu.
 255. Glukózové roztoky.
 256. Svalové relaxanciá.
 257. Liečivá pre dýchací systém.
 258. Elektroencefalografy.
 259. Chirurgické kontajnery.
 260. Časti a príslušenstvo pre vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 261. Umelé časti tela.
 262. Činidlá pre elektroforézu.
 263. Papierové uteráky na ruky.
 264. Gynekologické antiinfekčné a antiseptické prípravky.
 265. Dopplerovské zariadenia.
 266. Injektovateľné roztoky.
 267. Inzulín.