Operačné lampy

CPV kód 33167000

Obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
05.08.2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
16.05.2014
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy42 500 €
05.10.2013
Fakultná nemocnica TrnavaDvojramenná operačná LED lampa25 500 €
20.09.2013
Nemocnice s poliklinikami n.o.Obstaranie stropných operačných lámp78 000 €
04.09.2013
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy27 987 €
28.03.2013
stránka 1 z 1

Odoberať emailové notifikácie

Nastavte si emailovú notifikáciu a pošleme Vám informáciu emailom vždy, keď bude pridané nové verejné obstarávanie v kategórii Operačné lampy
Verejné obstarávania v kategórii Operačné lampy

Podobné kategórie

 1. Zdravotnícke vybavenie.
 2. Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti.
 3. Farmaceutické výrobky.
 4. Katétre.
 5. Antineoplastické a imunomodulačné činidlá.
 6. Röntgenové prístroje.
 7. Zdravotnícky spotrebný materiál.
 8. Liečivá pre krv a krvotvorné orgány.
 9. Infúzne roztoky.
 10. Diagnostické ultrazvukové prístroje.
 11. Diagnostický spotrebný materiál.
 12. Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia.
 13. Antitrombotické činidlá.
 14. Chirurgické implantáty.
 15. Kontrastné prostriedky na röntgenovanie.
 16. Lekárske dýchacie prístroje.
 17. Prístroje na anestéziu.
 18. Ortopedické implantáty.
 19. Rôzne liečivá.
 20. Diagnostické súpravy.
 21. Vnútroočné šošovky.
 22. Antineoplastické činidlá.
 23. Inkubátory.
 24. Endoskopy.
 25. Sterilizátory.
 26. Rádiografické prístroje.
 27. Oftalmologické prístroje.
 28. Angiografický spotrebný materiál.
 29. Látky ničiace baktérie na systémové použitie.
 30. Umelé kĺby.
 31. Srdcové chlopne.
 32. Diagnostické prístroje.
 33. Skener počítačového tomografu (CT).
 34. Endoskopia, endochirurgické prístroje.
 35. Anestetiká.
 36. Srdcovo-stimulačné prístroje.
 37. Echokardiografy.
 38. Operačné stoly.
 39. Okysličovacie prístroje.
 40. Tomografické prístroje.
 41. Systém monitorovania pacientov.
 42. Prístroje operačnej sály.
 43. Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky.
 44. Zdravotnícka gáza.
 45. Nemocničné lôžka.
 46. Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu.
 47. Prístroje a nástroje na infúziu.
 48. Chirurgické rukavice.
 49. Očkovacie látky pre zverolekárstvo.
 50. Spektroskopické prístroje.
 51. Rôzne lekárske zariadenia a výrobky.
 52. Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje.
 53. Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania.
 54. Antihemoragiká.
 55. Injekčné striekačky.
 56. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky.
 57. Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje.
 58. Jednorázový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál.
 59. Laparoskopické prístroje.
 60. Srdcové stimulátory.
 61. Dialyzačné roztoky.
 62. Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely.
 63. Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 64. Antiséra.
 65. Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu.
 66. Liečivá pre nervový systém.
 67. Laboratórne činidlá.
 68. Náplasti.
 69. Transfúzne vaky.
 70. Materiál na chirurgické zošívanie.
 71. Dialyzačné filtre.
 72. Diagnostické systémy.
 73. Chirurgické nite na zošívanie rán.
 74. Zdravotnícky nábytok.
 75. Sklenené výrobky pre laboratóriá.
 76. Potreby pre angioplastiku.
 77. Dávkovacie súpravy.
 78. Mamografické prístroje.
 79. Ultrazvuková jednotka.
 80. Liečivá pre obštrukčné ochorenie dýchacích ciest.
 81. Operačná technika.
 82. Izotopové činidlá.
 83. Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje na podriadené špecializácie.
 84. Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny.
 85. Oftalmologiká.
 86. Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje.
 87. Autoklávy.
 88. Kanyly.
 89. Zdravotné pomôcky.
 90. Podväzovací materiál.
 91. Čistiace prostriedky na ruky.
 92. Diagnostické činidlá.
 93. Činidlá a kontrastné médiá.
 94. Mydlo.
 95. Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar.
 96. Spektrografy.
 97. Analgetiká.
 98. Lôžka na zdravotnícke účely.
 99. Jednorazové plienky.
 100. Prístroje a nástroje operačnej sály.
 101. Diagnostický röntgenový systém.
 102. Obklady/obväzy.
 103. Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou.
 104. Kardiovaskulárne prístroje.
 105. Röntgenové pracovné stanice.
 106. Imunoglobulíny.
 107. Psycholeptiká.
 108. Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy.
 109. Skúmavky.
 110. Vaskulárne protézy.
 111. Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a spotrebný materiál.
 112. Drény.
 113. Tlakomer.
 114. Prostriedky na fixáciu zlomenín, kliny a platničky.
 115. Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy.
 116. Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov.
 117. Očkovacie látky.
 118. Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi.
 119. Komory.
 120. Angiografické prístroje.
 121. Spojivá na rekonštrukciu kostí.
 122. Jednotky pre mimotelový obeh.
 123. Liečivá pre muskuloskeletálny systém.
 124. Liečivá pre srdcovocievny systém.
 125. Lekárske roztoky.
 126. Kortikosteroidy na systémové použitie.
 127. Predmety osobnej starostlivosti.
 128. Elektromagnetická jednotka.
 129. Chirurgické nástroje.
 130. Lekárske ihly.
 131. Kamera používajúca žiarenie gama.
 132. Lekársky laser iný ako pre chirurgiu
 133. Chirurgický laser.
 134. Papierové hygienické výrobky.
 135. Elektrokardiografické prístroje.
 136. Nástroje operačnej sály.
 137. Chirurgické obväzy.
 138. Monitory.
 139. Operačné lampy.
 140. Zdravotnícke vybavenie okrem lôžok a stolov.
 141. Defribrilátory.
 142. Vysokotlakové komory.
 143. Ovínadlá.
 144. Klinické forézne zariadenia a spotrebný tovar.
 145. Vybavenie operačných sál okrem stolov.
 146. Elektrochirurgické jednotky.
 147. Vaky na krv.
 148. Výrobky na starostlivosť o ruky.
 149. Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky.
 150. Antimykotiká na systémové použitie.
 151. Elektromyografy.
 152. Očné protézy.
 153. Prístroje na monitorovanie srdca.
 154. Hematologický spotrebný materiál.
 155. Röntgenové fluoroskopické prístroje.
 156. Rotačné a brúsne nástroje.
 157. Albumíny.
 158. Terapeutické lôžka.
 159. Ortopedické podporné prístroje.
 160. Výrobky z papiera na nemocničné účely.
 161. Digitálne angiografické prístroje.
 162. Rádiodiagnostický spotrebný materiál.
 163. Antianemické prípravky.
 164. Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky.
 165. Kardiografy.
 166. Zdvíhacie zariadenie pre zdravotnícke odvetvie.
 167. Kostné denzitometre.
 168. Infúzne čerpadlá.
 169. Imunosupresívne činidlá.
 170. Urológia, vyšetrovacie prístroje.
 171. Krvné produkty.
 172. Zubné röntgeny.
 173. Imunologicko-analyzačné prístroje.
 174. Lekárske odevy.
 175. Prístroje na gamaterapiu.
 176. Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny systém.
 177. Systém pre dlhodobé ambulantné zaznamenávanie.
 178. Kryochirurgia a kryoterapeutické prístroje.
 179. Jednorazové utierky.
 180. Enterálna výživa.
 181. Rádiodiagnostické prístroje.
 182. Vaky na plazmu.
 183. Hygienické výrobky z papiera.
 184. Zubolekárske ambulancie.
 185. Elektroterapeutické prístroje.
 186. Potreby na infúzie.
 187. Jednotka magnetickej rezonancie.
 188. Skenery pre magnetickú rezonanciu.
 189. Litotriptory.
 190. Liečivá používané pri cukrovke.
 191. Prístroje na podporu srdcovej funkcie.
 192. Zubolekárske kreslá.
 193. Lekárske UV-prístroje.
 194. Vata.
 195. Sondy.
 196. Farmaceutické potreby.
 197. Umelé časti srdca.
 198. Vyšetrovacie stoly.
 199. Zubolekárske prístroje.
 200. Spotrebný materiál na transfúziu krvi.
 201. Činidlá na zisťovanie krvných faktorov.
 202. Skalpely a čepelky.
 203. Kochleárne implantáty.
 204. Motorizované lôžka.
 205. Heparín.
 206. Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu.
 207. Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu.
 208. Antiparazitné výrobky, insekticídy a repelenty.
 209. Mikrobiologické kultúry.
 210. Minerálne doplnky.
 211. Termografy.
 212. Liečba závislosti.
 213. Imunitné očkovacie látky a imunoglobulíny.
 214. Stimulátory.
 215. Špeciálne okuliare.
 216. Balónikové katétre.
 217. Echoencefalografy.
 218. Príslušenstvo ku katétrom.
 219. Chirurgické obväzy; svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 220. Centrálne monitorovacie stanice.
 221. Jednorazové papierové výrobky.
 222. Aplikačné sady.
 223. Rádioterapeutické prístroje a spotrebný materiál.
 224. Šampóny.
 225. Pitevné závesné váhy.
 226. Ihly na dialýzu.
 227. Perfúzne roztoky.
 228. Kreslá na kolieskach.
 229. Audiometre.
 230. Koronárne endoprotézy.
 231. Vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 232. Endodontické príslušenstvo.
 233. Krémy na ruky alebo telové mlieka.
 234. Mechanické terapeutické jednotky.
 235. Očkovacie látky proti chrípke.
 236. Prístroje na resuscitáciu.
 237. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie, očkovacie látky, antineoplastické prostriedky a imunomodulačné činidlá.
 238. Výťažky z plazmy.
 239. Prístroje na vyvolávanie röntgenových snímok.
 240. Obličkové podporné prístroje.
 241. Spotrebný materiál k obličkovej dialýze.
 242. Toaletný papier.
 243. Prístroje na fyzikálnu terapiu.
 244. Pitevné stoly alebo príslušenstvo pre zvieratá.
 245. Prístroje na anestéziu a resuscitáciu.
 246. Glukózové roztoky.
 247. Svalové relaxanciá.
 248. Liečivá pre dýchací systém.
 249. Elektroencefalografy.
 250. Antibiotiká a chemoterapeutiká na dermatologické použitie.
 251. Časti a príslušenstvo pre vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 252. Umelé časti tela.
 253. Činidlá pre elektroforézu.
 254. Papierové uteráky na ruky.
 255. Dopplerovské zariadenia.
 256. Injektovateľné roztoky.
 257. Inzulín.
 258. Utierky.
 259. Nádoby na ostré predmety.
 260. Kyslíkové súpravy.