Operačné lampy

CPV kód 33167000

Obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
05.08.2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
16.05.2014
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy42 500 €
05.10.2013
Fakultná nemocnica TrnavaDvojramenná operačná LED lampa25 500 €
20.09.2013
Nemocnice s poliklinikami n.o.Obstaranie stropných operačných lámp78 000 €
04.09.2013
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy27 987 €
28.03.2013
stránka 1 z 1

Odoberať emailové notifikácie

Nastavte si emailovú notifikáciu a pošleme Vám informáciu emailom vždy, keď bude pridané nové verejné obstarávanie v kategórii Operačné lampy
Verejné obstarávania v kategórii Operačné lampy

Podobné kategórie

 1. Zdravotnícke vybavenie.
 2. Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti.
 3. Farmaceutické výrobky.
 4. Katétre.
 5. Antineoplastické a imunomodulačné činidlá.
 6. Röntgenové prístroje.
 7. Zdravotnícky spotrebný materiál.
 8. Diagnostické ultrazvukové prístroje.
 9. Infúzne roztoky.
 10. Liečivá pre krv a krvotvorné orgány.
 11. Diagnostický spotrebný materiál.
 12. Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia.
 13. Antitrombotické činidlá.
 14. Chirurgické implantáty.
 15. Prístroje na anestéziu.
 16. Lekárske dýchacie prístroje.
 17. Kontrastné prostriedky na röntgenovanie.
 18. Ortopedické implantáty.
 19. Rôzne liečivá.
 20. Vnútroočné šošovky.
 21. Antineoplastické činidlá.
 22. Diagnostické súpravy.
 23. Inkubátory.
 24. Endoskopy.
 25. Sterilizátory.
 26. Rádiografické prístroje.
 27. Oftalmologické prístroje.
 28. Angiografický spotrebný materiál.
 29. Látky ničiace baktérie na systémové použitie.
 30. Umelé kĺby.
 31. Anestetiká.
 32. Srdcové chlopne.
 33. Endoskopia, endochirurgické prístroje.
 34. Diagnostické prístroje.
 35. Skener počítačového tomografu (CT).
 36. Srdcovo-stimulačné prístroje.
 37. Echokardiografy.
 38. Operačné stoly.
 39. Okysličovacie prístroje.
 40. Systém monitorovania pacientov.
 41. Nemocničné lôžka.
 42. Tomografické prístroje.
 43. Prístroje operačnej sály.
 44. Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky.
 45. Prístroje a nástroje na infúziu.
 46. Zdravotnícka gáza.
 47. Chirurgické rukavice.
 48. Očkovacie látky pre zverolekárstvo.
 49. Spektroskopické prístroje.
 50. Rôzne lekárske zariadenia a výrobky.
 51. Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu.
 52. Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje.
 53. Antihemoragiká.
 54. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky.
 55. Injekčné striekačky.
 56. Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania.
 57. Jednorázový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál.
 58. Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje.
 59. Srdcové stimulátory.
 60. Laparoskopické prístroje.
 61. Dialyzačné roztoky.
 62. Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely.
 63. Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu.
 64. Liečivá pre nervový systém.
 65. Laboratórne činidlá.
 66. Liečivá pre obštrukčné ochorenie dýchacích ciest.
 67. Náplasti.
 68. Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 69. Antiséra.
 70. Materiál na chirurgické zošívanie.
 71. Mamografické prístroje.
 72. Dialyzačné filtre.
 73. Transfúzne vaky.
 74. Zdravotnícky nábytok.
 75. Kanyly.
 76. Potreby pre angioplastiku.
 77. Dávkovacie súpravy.
 78. Ultrazvuková jednotka.
 79. Operačná technika.
 80. Diagnostické činidlá.
 81. Izotopové činidlá.
 82. Diagnostické systémy.
 83. Chirurgické nite na zošívanie rán.
 84. Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje na podriadené špecializácie.
 85. Oftalmologiká.
 86. Sklenené výrobky pre laboratóriá.
 87. Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje.
 88. Autoklávy.
 89. Zdravotné pomôcky.
 90. Podväzovací materiál.
 91. Čistiace prostriedky na ruky.
 92. Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny.
 93. Analgetiká.
 94. Lôžka na zdravotnícke účely.
 95. Prístroje a nástroje operačnej sály.
 96. Jednorazové plienky.
 97. Činidlá a kontrastné médiá.
 98. Mydlo.
 99. Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar.
 100. Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou.
 101. Spektrografy.
 102. Psycholeptiká.
 103. Skúmavky.
 104. Vaskulárne protézy.
 105. Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a spotrebný materiál.
 106. Diagnostický röntgenový systém.
 107. Obklady/obväzy.
 108. Kardiovaskulárne prístroje.
 109. Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy.
 110. Röntgenové pracovné stanice.
 111. Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy.
 112. Imunoglobulíny.
 113. Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi.
 114. Drény.
 115. Tlakomer.
 116. Prostriedky na fixáciu zlomenín, kliny a platničky.
 117. Komory.
 118. Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov.
 119. Očkovacie látky.
 120. Lekárske ihly.
 121. Chirurgické nástroje.
 122. Jednotky pre mimotelový obeh.
 123. Angiografické prístroje.
 124. Kortikosteroidy na systémové použitie.
 125. Spojivá na rekonštrukciu kostí.
 126. Vybavenie operačných sál okrem stolov.
 127. Predmety osobnej starostlivosti.
 128. Elektromagnetická jednotka.
 129. Kamera používajúca žiarenie gama.
 130. Lekársky laser iný ako pre chirurgiu
 131. Chirurgický laser.
 132. Papierové hygienické výrobky.
 133. Elektrokardiografické prístroje.
 134. Nástroje operačnej sály.
 135. Liečivá pre muskuloskeletálny systém.
 136. Zdravotnícke vybavenie okrem lôžok a stolov.
 137. Lekárske roztoky.
 138. Liečivá pre srdcovocievny systém.
 139. Ovínadlá.
 140. Elektrochirurgické jednotky.
 141. Vaky na krv.
 142. Výrobky na starostlivosť o ruky.
 143. Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky.
 144. Antimykotiká na systémové použitie.
 145. Chirurgické obväzy.
 146. Operačné lampy.
 147. Monitory.
 148. Defribrilátory.
 149. Vysokotlakové komory.
 150. Klinické forézne zariadenia a spotrebný tovar.
 151. Hematologický spotrebný materiál.
 152. Röntgenové fluoroskopické prístroje.
 153. Albumíny.
 154. Rotačné a brúsne nástroje.
 155. Terapeutické lôžka.
 156. Ortopedické podporné prístroje.
 157. Výrobky z papiera na nemocničné účely.
 158. Elektromyografy.
 159. Očné protézy.
 160. Prístroje na monitorovanie srdca.
 161. Zdvíhacie zariadenie pre zdravotnícke odvetvie.
 162. Kostné denzitometre.
 163. Infúzne čerpadlá.
 164. Imunosupresívne činidlá.
 165. Digitálne angiografické prístroje.
 166. Rádiodiagnostický spotrebný materiál.
 167. Antianemické prípravky.
 168. Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky.
 169. Kardiografy.
 170. Kryochirurgia a kryoterapeutické prístroje.
 171. Jednorazové utierky.
 172. Minerálne doplnky.
 173. Enterálna výživa.
 174. Rádiodiagnostické prístroje.
 175. Vaky na plazmu.
 176. Hygienické výrobky z papiera.
 177. Elektroterapeutické prístroje.
 178. Zubolekárske ambulancie.
 179. Echoencefalografy.
 180. Jednotka magnetickej rezonancie.
 181. Potreby na infúzie.
 182. Skenery pre magnetickú rezonanciu.
 183. Litotriptory.
 184. Urológia, vyšetrovacie prístroje.
 185. Krvné produkty.
 186. Zubné röntgeny.
 187. Imunologicko-analyzačné prístroje.
 188. Lekárske odevy.
 189. Prístroje na gamaterapiu.
 190. Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny systém.
 191. Systém pre dlhodobé ambulantné zaznamenávanie.
 192. Skalpely a čepelky.
 193. Kochleárne implantáty.
 194. Heparín.
 195. Motorizované lôžka.
 196. Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu.
 197. Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu.
 198. Antiparazitné výrobky, insekticídy a repelenty.
 199. Mikrobiologické kultúry.
 200. Termografy.
 201. Imunitné očkovacie látky a imunoglobulíny.
 202. Liečba závislosti.
 203. Balónikové katétre.
 204. Stimulátory.
 205. Špeciálne okuliare.
 206. Príslušenstvo ku katétrom.
 207. Centrálne monitorovacie stanice.
 208. Chirurgické obväzy; svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 209. Jednorazové papierové výrobky.
 210. Aplikačné sady.
 211. Rádioterapeutické prístroje a spotrebný materiál.
 212. Šampóny.
 213. Zubolekárske kreslá.
 214. Liečivá používané pri cukrovke.
 215. Prístroje na podporu srdcovej funkcie.
 216. Lekárske UV-prístroje.
 217. Vata.
 218. Sondy.
 219. Farmaceutické potreby.
 220. Umelé časti srdca.
 221. Vyšetrovacie stoly.
 222. Spotrebný materiál na transfúziu krvi.
 223. Zubolekárske prístroje.
 224. Činidlá na zisťovanie krvných faktorov.
 225. Antihypertenzíva.
 226. Obličkové podporné prístroje.
 227. Prístroje na fyzikálnu terapiu.
 228. Spotrebný materiál k obličkovej dialýze.
 229. Toaletný papier.
 230. Pitevné stoly alebo príslušenstvo pre zvieratá.
 231. Prístroje na anestéziu a resuscitáciu.
 232. Glukózové roztoky.
 233. Hemodialyzačné prístroje.
 234. Svalové relaxanciá.
 235. Liečivá pre dýchací systém.
 236. Elektroencefalografy.
 237. Antibiotiká a chemoterapeutiká na dermatologické použitie.
 238. Časti a príslušenstvo pre vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 239. Umelé časti tela.
 240. Činidlá pre elektroforézu.
 241. Papierové uteráky na ruky.
 242. Gynekologické antiinfekčné a antiseptické prípravky.
 243. Dopplerovské zariadenia.
 244. Injektovateľné roztoky.
 245. Inzulín.
 246. Utierky.
 247. Nádoby na ostré predmety.
 248. Kyslíkové súpravy.
 249. Pitevné závesné váhy.
 250. Ostatné terapeutické výrobky.
 251. Ihly na dialýzu.
 252. Kreslá na kolieskach.
 253. Perfúzne roztoky.
 254. Audiometre.
 255. Koronárne endoprotézy.
 256. Vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 257. Endodontické príslušenstvo.
 258. Ostatné liečivá pre nervový systém.
 259. Krémy na ruky alebo telové mlieka.
 260. Mechanické terapeutické jednotky.
 261. Očkovacie látky proti chrípke.
 262. Prístroje na resuscitáciu.
 263. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie, očkovacie látky, antineoplastické prostriedky a imunomodulačné činidlá.
 264. Prístroje na vyvolávanie röntgenových snímok.
 265. Výťažky z plazmy.