Operačné lampy

CPV kód 33167000

Obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
05.08.2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
16.05.2014
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy42 500 €
05.10.2013
Fakultná nemocnica TrnavaDvojramenná operačná LED lampa25 500 €
20.09.2013
Nemocnice s poliklinikami n.o.Obstaranie stropných operačných lámp78 000 €
04.09.2013
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy27 987 €
28.03.2013
stránka 1 z 1

Odoberať emailové notifikácie

Nastavte si emailovú notifikáciu a pošleme Vám informáciu emailom vždy, keď bude pridané nové verejné obstarávanie v kategórii Operačné lampy
Verejné obstarávania v kategórii Operačné lampy

Podobné kategórie

 1. Zdravotnícke vybavenie.
 2. Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti.
 3. Farmaceutické výrobky.
 4. Katétre.
 5. Antineoplastické a imunomodulačné činidlá.
 6. Röntgenové prístroje.
 7. Zdravotnícky spotrebný materiál.
 8. Diagnostický spotrebný materiál.
 9. Infúzne roztoky.
 10. Liečivá pre krv a krvotvorné orgány.
 11. Diagnostické ultrazvukové prístroje.
 12. Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia.
 13. Antitrombotické činidlá.
 14. Chirurgické implantáty.
 15. Ortopedické implantáty.
 16. Kontrastné prostriedky na röntgenovanie.
 17. Rôzne liečivá.
 18. Lekárske dýchacie prístroje.
 19. Antineoplastické činidlá.
 20. Vnútroočné šošovky.
 21. Prístroje na anestéziu.
 22. Diagnostické súpravy.
 23. Inkubátory.
 24. Endoskopy.
 25. Sterilizátory.
 26. Rádiografické prístroje.
 27. Angiografický spotrebný materiál.
 28. Oftalmologické prístroje.
 29. Látky ničiace baktérie na systémové použitie.
 30. Anestetiká.
 31. Umelé kĺby.
 32. Endoskopia, endochirurgické prístroje.
 33. Diagnostické prístroje.
 34. Srdcové chlopne.
 35. Skener počítačového tomografu (CT).
 36. Srdcovo-stimulačné prístroje.
 37. Operačné stoly.
 38. Okysličovacie prístroje.
 39. Tomografické prístroje.
 40. Prístroje operačnej sály.
 41. Systém monitorovania pacientov.
 42. Spektroskopické prístroje.
 43. Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky.
 44. Zdravotnícka gáza.
 45. Echokardiografy.
 46. Očkovacie látky pre zverolekárstvo.
 47. Prístroje a nástroje na infúziu.
 48. Antihemoragiká.
 49. Rôzne lekárske zariadenia a výrobky.
 50. Injekčné striekačky.
 51. Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu.
 52. Nemocničné lôžka.
 53. Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje.
 54. Chirurgické rukavice.
 55. Jednorázový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál.
 56. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky.
 57. Laparoskopické prístroje.
 58. Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania.
 59. Dialyzačné roztoky.
 60. Srdcové stimulátory.
 61. Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje.
 62. Náplasti.
 63. Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 64. Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu.
 65. Liečivá pre nervový systém.
 66. Laboratórne činidlá.
 67. Dialyzačné filtre.
 68. Transfúzne vaky.
 69. Dávkovacie súpravy.
 70. Ultrazvuková jednotka.
 71. Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely.
 72. Chirurgické nite na zošívanie rán.
 73. Antiséra.
 74. Zdravotnícky nábytok.
 75. Sklenené výrobky pre laboratóriá.
 76. Materiál na chirurgické zošívanie.
 77. Podväzovací materiál.
 78. Liečivá pre obštrukčné ochorenie dýchacích ciest.
 79. Čistiace prostriedky na ruky.
 80. Diagnostické systémy.
 81. Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje na podriadené špecializácie.
 82. Oftalmologiká.
 83. Autoklávy.
 84. Kanyly.
 85. Lôžka na zdravotnícke účely.
 86. Mamografické prístroje.
 87. Operačná technika.
 88. Izotopové činidlá.
 89. Činidlá a kontrastné médiá.
 90. Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny.
 91. Spektrografy.
 92. Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje.
 93. Vaskulárne protézy.
 94. Jednorazové plienky.
 95. Prístroje a nástroje operačnej sály.
 96. Diagnostické činidlá.
 97. Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a spotrebný materiál.
 98. Diagnostický röntgenový systém.
 99. Mydlo.
 100. Obklady/obväzy.
 101. Röntgenové pracovné stanice.
 102. Analgetiká.
 103. Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy.
 104. Potreby pre angioplastiku.
 105. Zdravotné pomôcky.
 106. Tlakomer.
 107. Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar.
 108. Prostriedky na fixáciu zlomenín, kliny a platničky.
 109. Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou.
 110. Kardiovaskulárne prístroje.
 111. Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov.
 112. Psycholeptiká.
 113. Očkovacie látky.
 114. Skúmavky.
 115. Drény.
 116. Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy.
 117. Spojivá na rekonštrukciu kostí.
 118. Imunoglobulíny.
 119. Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi.
 120. Chirurgický laser.
 121. Papierové hygienické výrobky.
 122. Elektrokardiografické prístroje.
 123. Nástroje operačnej sály.
 124. Liečivá pre muskuloskeletálny systém.
 125. Komory.
 126. Liečivá pre srdcovocievny systém.
 127. Elektromagnetická jednotka.
 128. Lekárske ihly.
 129. Chirurgické nástroje.
 130. Kamera používajúca žiarenie gama.
 131. Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky.
 132. Jednotky pre mimotelový obeh.
 133. Antimykotiká na systémové použitie.
 134. Chirurgické obväzy.
 135. Operačné lampy.
 136. Monitory.
 137. Defribrilátory.
 138. Vysokotlakové komory.
 139. Lekárske roztoky.
 140. Angiografické prístroje.
 141. Klinické forézne zariadenia a spotrebný tovar.
 142. Ovínadlá.
 143. Kortikosteroidy na systémové použitie.
 144. Predmety osobnej starostlivosti.
 145. Vaky na krv.
 146. Výrobky na starostlivosť o ruky.
 147. Lekársky laser iný ako pre chirurgiu
 148. Albumíny.
 149. Rotačné a brúsne nástroje.
 150. Terapeutické lôžka.
 151. Ortopedické podporné prístroje.
 152. Očné protézy.
 153. Zdravotnícke vybavenie okrem lôžok a stolov.
 154. Prístroje na monitorovanie srdca.
 155. Vybavenie operačných sál okrem stolov.
 156. Hematologický spotrebný materiál.
 157. Röntgenové fluoroskopické prístroje.
 158. Infúzne čerpadlá.
 159. Imunosupresívne činidlá.
 160. Výrobky z papiera na nemocničné účely.
 161. Digitálne angiografické prístroje.
 162. Elektromyografy.
 163. Antianemické prípravky.
 164. Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky.
 165. Kardiografy.
 166. Elektrochirurgické jednotky.
 167. Zdvíhacie zariadenie pre zdravotnícke odvetvie.
 168. Kostné denzitometre.
 169. Enterálna výživa.
 170. Rádiodiagnostické prístroje.
 171. Vaky na plazmu.
 172. Hygienické výrobky z papiera.
 173. Elektroterapeutické prístroje.
 174. Zubolekárske ambulancie.
 175. Skenery pre magnetickú rezonanciu.
 176. Litotriptory.
 177. Urológia, vyšetrovacie prístroje.
 178. Zubné röntgeny.
 179. Imunologicko-analyzačné prístroje.
 180. Lekárske odevy.
 181. Prístroje na gamaterapiu.
 182. Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny systém.
 183. Systém pre dlhodobé ambulantné zaznamenávanie.
 184. Termografy.
 185. Liečba závislosti.
 186. Špeciálne okuliare.
 187. Balónikové katétre.
 188. Stimulátory.
 189. Príslušenstvo ku katétrom.
 190. Echoencefalografy.
 191. Centrálne monitorovacie stanice.
 192. Jednotka magnetickej rezonancie.
 193. Chirurgické obväzy; svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 194. Potreby na infúzie.
 195. Jednorazové papierové výrobky.
 196. Aplikačné sady.
 197. Rádioterapeutické prístroje a spotrebný materiál.
 198. Šampóny.
 199. Krvné produkty.
 200. Rádiodiagnostický spotrebný materiál.
 201. Zubolekárske kreslá.
 202. Liečivá používané pri cukrovke.
 203. Prístroje na podporu srdcovej funkcie.
 204. Vata.
 205. Lekárske UV-prístroje.
 206. Sondy.
 207. Farmaceutické potreby.
 208. Umelé časti srdca.
 209. Vyšetrovacie stoly.
 210. Zubolekárske prístroje.
 211. Činidlá na zisťovanie krvných faktorov.
 212. Skalpely a čepelky.
 213. Kochleárne implantáty.
 214. Heparín.
 215. Motorizované lôžka.
 216. Kryochirurgia a kryoterapeutické prístroje.
 217. Jednorazové utierky.
 218. Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu.
 219. Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu.
 220. Antiparazitné výrobky, insekticídy a repelenty.
 221. Minerálne doplnky.
 222. Mikrobiologické kultúry.
 223. Elektroencefalografy.
 224. Antibiotiká a chemoterapeutiká na dermatologické použitie.
 225. Časti a príslušenstvo pre vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 226. Umelé časti tela.
 227. Činidlá pre elektroforézu.
 228. Papierové uteráky na ruky.
 229. Dopplerovské zariadenia.
 230. Injektovateľné roztoky.
 231. Inzulín.
 232. Utierky.
 233. Nádoby na ostré predmety.
 234. Pitevné závesné váhy.
 235. Ihly na dialýzu.
 236. Kreslá na kolieskach.
 237. Perfúzne roztoky.
 238. Audiometre.
 239. Vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 240. Endodontické príslušenstvo.
 241. Krémy na ruky alebo telové mlieka.
 242. Mechanické terapeutické jednotky.
 243. Spotrebný materiál na transfúziu krvi.
 244. Očkovacie látky proti chrípke.
 245. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie, očkovacie látky, antineoplastické prostriedky a imunomodulačné činidlá.
 246. Prístroje na vyvolávanie röntgenových snímok.
 247. Výťažky z plazmy.
 248. Obličkové podporné prístroje.
 249. Prístroje na fyzikálnu terapiu.
 250. Spotrebný materiál k obličkovej dialýze.
 251. Toaletný papier.
 252. Pitevné stoly alebo príslušenstvo pre zvieratá.
 253. Prístroje na anestéziu a resuscitáciu.
 254. Glukózové roztoky.
 255. Svalové relaxanciá.
 256. Liečivá pre dýchací systém.