Operačné lampy

CPV kód 33167000

Obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
05.08.2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
16.05.2014
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy42 500 €
05.10.2013
Fakultná nemocnica TrnavaDvojramenná operačná LED lampa25 500 €
20.09.2013
Nemocnice s poliklinikami n.o.Obstaranie stropných operačných lámp78 000 €
04.09.2013
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy27 987 €
28.03.2013
stránka 1 z 1

Odoberať emailové notifikácie

Nastavte si emailovú notifikáciu a pošleme Vám informáciu emailom vždy, keď bude pridané nové verejné obstarávanie v kategórii Operačné lampy
Verejné obstarávania v kategórii Operačné lampy

Podobné kategórie

 1. Zdravotnícke vybavenie.
 2. Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti.
 3. Farmaceutické výrobky.
 4. Katétre.
 5. Antineoplastické a imunomodulačné činidlá.
 6. Röntgenové prístroje.
 7. Zdravotnícky spotrebný materiál.
 8. Liečivá pre krv a krvotvorné orgány.
 9. Infúzne roztoky.
 10. Diagnostické ultrazvukové prístroje.
 11. Diagnostický spotrebný materiál.
 12. Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia.
 13. Antitrombotické činidlá.
 14. Chirurgické implantáty.
 15. Ortopedické implantáty.
 16. Kontrastné prostriedky na röntgenovanie.
 17. Lekárske dýchacie prístroje.
 18. Rôzne liečivá.
 19. Prístroje na anestéziu.
 20. Antineoplastické činidlá.
 21. Vnútroočné šošovky.
 22. Diagnostické súpravy.
 23. Inkubátory.
 24. Endoskopy.
 25. Sterilizátory.
 26. Rádiografické prístroje.
 27. Oftalmologické prístroje.
 28. Angiografický spotrebný materiál.
 29. Látky ničiace baktérie na systémové použitie.
 30. Umelé kĺby.
 31. Srdcové chlopne.
 32. Skener počítačového tomografu (CT).
 33. Endoskopia, endochirurgické prístroje.
 34. Anestetiká.
 35. Diagnostické prístroje.
 36. Echokardiografy.
 37. Srdcovo-stimulačné prístroje.
 38. Okysličovacie prístroje.
 39. Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky.
 40. Operačné stoly.
 41. Tomografické prístroje.
 42. Prístroje operačnej sály.
 43. Systém monitorovania pacientov.
 44. Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu.
 45. Zdravotnícka gáza.
 46. Prístroje a nástroje na infúziu.
 47. Spektroskopické prístroje.
 48. Nemocničné lôžka.
 49. Chirurgické rukavice.
 50. Očkovacie látky pre zverolekárstvo.
 51. Rôzne lekárske zariadenia a výrobky.
 52. Injekčné striekačky.
 53. Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje.
 54. Antihemoragiká.
 55. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky.
 56. Jednorázový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál.
 57. Laparoskopické prístroje.
 58. Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje.
 59. Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania.
 60. Srdcové stimulátory.
 61. Dialyzačné roztoky.
 62. Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 63. Antiséra.
 64. Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu.
 65. Liečivá pre nervový systém.
 66. Náplasti.
 67. Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely.
 68. Transfúzne vaky.
 69. Laboratórne činidlá.
 70. Dialyzačné filtre.
 71. Izotopové činidlá.
 72. Diagnostické systémy.
 73. Chirurgické nite na zošívanie rán.
 74. Zdravotnícky nábytok.
 75. Sklenené výrobky pre laboratóriá.
 76. Potreby pre angioplastiku.
 77. Materiál na chirurgické zošívanie.
 78. Dávkovacie súpravy.
 79. Mamografické prístroje.
 80. Ultrazvuková jednotka.
 81. Liečivá pre obštrukčné ochorenie dýchacích ciest.
 82. Čistiace prostriedky na ruky.
 83. Diagnostické činidlá.
 84. Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje na podriadené špecializácie.
 85. Oftalmologiká.
 86. Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje.
 87. Autoklávy.
 88. Kanyly.
 89. Zdravotné pomôcky.
 90. Podväzovací materiál.
 91. Operačná technika.
 92. Jednorazové plienky.
 93. Prístroje a nástroje operačnej sály.
 94. Činidlá a kontrastné médiá.
 95. Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny.
 96. Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar.
 97. Spektrografy.
 98. Analgetiká.
 99. Lôžka na zdravotnícke účely.
 100. Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a spotrebný materiál.
 101. Diagnostický röntgenový systém.
 102. Mydlo.
 103. Obklady/obväzy.
 104. Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou.
 105. Röntgenové pracovné stanice.
 106. Psycholeptiká.
 107. Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy.
 108. Imunoglobulíny.
 109. Vaskulárne protézy.
 110. Drény.
 111. Tlakomer.
 112. Prostriedky na fixáciu zlomenín, kliny a platničky.
 113. Kardiovaskulárne prístroje.
 114. Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy.
 115. Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov.
 116. Očkovacie látky.
 117. Skúmavky.
 118. Komory.
 119. Spojivá na rekonštrukciu kostí.
 120. Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi.
 121. Jednotky pre mimotelový obeh.
 122. Nástroje operačnej sály.
 123. Liečivá pre muskuloskeletálny systém.
 124. Lekárske roztoky.
 125. Angiografické prístroje.
 126. Liečivá pre srdcovocievny systém.
 127. Kortikosteroidy na systémové použitie.
 128. Predmety osobnej starostlivosti.
 129. Elektromagnetická jednotka.
 130. Lekárske ihly.
 131. Chirurgické nástroje.
 132. Kamera používajúca žiarenie gama.
 133. Chirurgický laser.
 134. Papierové hygienické výrobky.
 135. Elektrokardiografické prístroje.
 136. Antimykotiká na systémové použitie.
 137. Chirurgické obväzy.
 138. Operačné lampy.
 139. Monitory.
 140. Defribrilátory.
 141. Zdravotnícke vybavenie okrem lôžok a stolov.
 142. Vysokotlakové komory.
 143. Klinické forézne zariadenia a spotrebný tovar.
 144. Ovínadlá.
 145. Elektrochirurgické jednotky.
 146. Vaky na krv.
 147. Výrobky na starostlivosť o ruky.
 148. Lekársky laser iný ako pre chirurgiu
 149. Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky.
 150. Terapeutické lôžka.
 151. Ortopedické podporné prístroje.
 152. Výrobky z papiera na nemocničné účely.
 153. Elektromyografy.
 154. Očné protézy.
 155. Prístroje na monitorovanie srdca.
 156. Vybavenie operačných sál okrem stolov.
 157. Hematologický spotrebný materiál.
 158. Röntgenové fluoroskopické prístroje.
 159. Albumíny.
 160. Rotačné a brúsne nástroje.
 161. Infúzne čerpadlá.
 162. Imunosupresívne činidlá.
 163. Digitálne angiografické prístroje.
 164. Antianemické prípravky.
 165. Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky.
 166. Kardiografy.
 167. Zdvíhacie zariadenie pre zdravotnícke odvetvie.
 168. Kostné denzitometre.
 169. Skenery pre magnetickú rezonanciu.
 170. Litotriptory.
 171. Urológia, vyšetrovacie prístroje.
 172. Zubné röntgeny.
 173. Imunologicko-analyzačné prístroje.
 174. Lekárske odevy.
 175. Prístroje na gamaterapiu.
 176. Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny systém.
 177. Systém pre dlhodobé ambulantné zaznamenávanie.
 178. Jednorazové utierky.
 179. Enterálna výživa.
 180. Rádiodiagnostické prístroje.
 181. Vaky na plazmu.
 182. Hygienické výrobky z papiera.
 183. Elektroterapeutické prístroje.
 184. Zubolekárske ambulancie.
 185. Jednotka magnetickej rezonancie.
 186. Jednorazové papierové výrobky.
 187. Aplikačné sady.
 188. Rádioterapeutické prístroje a spotrebný materiál.
 189. Šampóny.
 190. Krvné produkty.
 191. Rádiodiagnostický spotrebný materiál.
 192. Zubolekárske kreslá.
 193. Liečivá používané pri cukrovke.
 194. Prístroje na podporu srdcovej funkcie.
 195. Vata.
 196. Lekárske UV-prístroje.
 197. Sondy.
 198. Farmaceutické potreby.
 199. Umelé časti srdca.
 200. Vyšetrovacie stoly.
 201. Zubolekárske prístroje.
 202. Činidlá na zisťovanie krvných faktorov.
 203. Skalpely a čepelky.
 204. Kochleárne implantáty.
 205. Heparín.
 206. Motorizované lôžka.
 207. Kryochirurgia a kryoterapeutické prístroje.
 208. Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu.
 209. Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu.
 210. Antiparazitné výrobky, insekticídy a repelenty.
 211. Minerálne doplnky.
 212. Mikrobiologické kultúry.
 213. Termografy.
 214. Liečba závislosti.
 215. Špeciálne okuliare.
 216. Balónikové katétre.
 217. Stimulátory.
 218. Príslušenstvo ku katétrom.
 219. Echoencefalografy.
 220. Centrálne monitorovacie stanice.
 221. Chirurgické obväzy; svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 222. Potreby na infúzie.
 223. Utierky.
 224. Nádoby na ostré predmety.
 225. Kyslíkové súpravy.
 226. Pitevné závesné váhy.
 227. Ihly na dialýzu.
 228. Kreslá na kolieskach.
 229. Perfúzne roztoky.
 230. Audiometre.
 231. Koronárne endoprotézy.
 232. Vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 233. Endodontické príslušenstvo.
 234. Krémy na ruky alebo telové mlieka.
 235. Mechanické terapeutické jednotky.
 236. Spotrebný materiál na transfúziu krvi.
 237. Očkovacie látky proti chrípke.
 238. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie, očkovacie látky, antineoplastické prostriedky a imunomodulačné činidlá.
 239. Prístroje na vyvolávanie röntgenových snímok.
 240. Výťažky z plazmy.
 241. Obličkové podporné prístroje.
 242. Prístroje na fyzikálnu terapiu.
 243. Spotrebný materiál k obličkovej dialýze.
 244. Toaletný papier.
 245. Pitevné stoly alebo príslušenstvo pre zvieratá.
 246. Prístroje na anestéziu a resuscitáciu.
 247. Glukózové roztoky.
 248. Svalové relaxanciá.
 249. Liečivá pre dýchací systém.
 250. Elektroencefalografy.
 251. Antibiotiká a chemoterapeutiká na dermatologické použitie.
 252. Časti a príslušenstvo pre vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 253. Umelé časti tela.
 254. Imunitné očkovacie látky a imunoglobulíny.
 255. Činidlá pre elektroforézu.
 256. Papierové uteráky na ruky.
 257. Dopplerovské zariadenia.
 258. Injektovateľné roztoky.
 259. Inzulín.