Operačné lampy

CPV kód 33167000

Obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy42 500 €
05.10.2013
Fakultná nemocnica TrnavaDvojramenná operačná LED lampa25 500 €
20.09.2013
Nemocnice s poliklinikami n.o.Obstaranie stropných operačných lámp78 000 €
04.09.2013
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy27 987 €
28.03.2013
stránka 1 z 1

Odoberať emailové notifikácie

Nastavte si emailovú notifikáciu a pošleme Vám informáciu emailom vždy, keď bude pridané nové verejné obstarávanie v kategórii Operačné lampy
Verejné obstarávania v kategórii Operačné lampy

Podobné kategórie

 1. Zdravotnícke vybavenie.
 2. Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti.
 3. Farmaceutické výrobky.
 4. Antineoplastické a imunomodulačné činidlá.
 5. Katétre.
 6. Röntgenové prístroje.
 7. Zdravotnícky spotrebný materiál.
 8. Liečivá pre krv a krvotvorné orgány.
 9. Infúzne roztoky.
 10. Diagnostický spotrebný materiál.
 11. Chirurgické implantáty.
 12. Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia.
 13. Antitrombotické činidlá.
 14. Diagnostické ultrazvukové prístroje.
 15. Ortopedické implantáty.
 16. Kontrastné prostriedky na röntgenovanie.
 17. Rôzne liečivá.
 18. Antineoplastické činidlá.
 19. Vnútroočné šošovky.
 20. Lekárske dýchacie prístroje.
 21. Inkubátory.
 22. Prístroje na anestéziu.
 23. Endoskopy.
 24. Diagnostické súpravy.
 25. Rádiografické prístroje.
 26. Sterilizátory.
 27. Angiografický spotrebný materiál.
 28. Oftalmologické prístroje.
 29. Anestetiká.
 30. Látky ničiace baktérie na systémové použitie.
 31. Diagnostické prístroje.
 32. Skener počítačového tomografu (CT).
 33. Umelé kĺby.
 34. Srdcové chlopne.
 35. Tomografické prístroje.
 36. Srdcovo-stimulačné prístroje.
 37. Okysličovacie prístroje.
 38. Spektroskopické prístroje.
 39. Endoskopia, endochirurgické prístroje.
 40. Prístroje operačnej sály.
 41. Operačné stoly.
 42. Zdravotnícka gáza.
 43. Prístroje a nástroje na infúziu.
 44. Očkovacie látky pre zverolekárstvo.
 45. Systém monitorovania pacientov.
 46. Echokardiografy.
 47. Chirurgické rukavice.
 48. Antihemoragiká.
 49. Injekčné striekačky.
 50. Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky.
 51. Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje.
 52. Rôzne lekárske zariadenia a výrobky.
 53. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky.
 54. Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje.
 55. Liečivá pre nervový systém.
 56. Dialyzačné roztoky.
 57. Náplasti.
 58. Dialyzačné filtre.
 59. Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 60. Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu.
 61. Laparoskopické prístroje.
 62. Zdravotnícky nábytok.
 63. Sklenené výrobky pre laboratóriá.
 64. Materiál na chirurgické zošívanie.
 65. Dávkovacie súpravy.
 66. Jednorázový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál.
 67. Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu.
 68. Srdcové stimulátory.
 69. Transfúzne vaky.
 70. Autoklávy.
 71. Laboratórne činidlá.
 72. Podväzovací materiál.
 73. Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely.
 74. Čistiace prostriedky na ruky.
 75. Nemocničné lôžka.
 76. Chirurgické nite na zošívanie rán.
 77. Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania.
 78. Oftalmologiká.
 79. Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje.
 80. Lôžka na zdravotnícke účely.
 81. Liečivá pre obštrukčné ochorenie dýchacích ciest.
 82. Izotopové činidlá.
 83. Diagnostické systémy.
 84. Činidlá a kontrastné médiá.
 85. Antiséra.
 86. Kanyly.
 87. Potreby pre angioplastiku.
 88. Mamografické prístroje.
 89. Operačná technika.
 90. Jednorazové plienky.
 91. Diagnostický röntgenový systém.
 92. Mydlo.
 93. Obklady/obväzy.
 94. Spektrografy.
 95. Röntgenové pracovné stanice.
 96. Ultrazvuková jednotka.
 97. Vaskulárne protézy.
 98. Prístroje a nástroje operačnej sály.
 99. Diagnostické činidlá.
 100. Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a spotrebný materiál.
 101. Tlakomer.
 102. Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje na podriadené špecializácie.
 103. Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny.
 104. Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar.
 105. Prostriedky na fixáciu zlomenín, kliny a platničky.
 106. Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov.
 107. Očkovacie látky.
 108. Imunoglobulíny.
 109. Spojivá na rekonštrukciu kostí.
 110. Psycholeptiká.
 111. Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy.
 112. Skúmavky.
 113. Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou.
 114. Analgetiká.
 115. Elektromagnetická jednotka.
 116. Kamera používajúca žiarenie gama.
 117. Chirurgický laser.
 118. Papierové hygienické výrobky.
 119. Elektrokardiografické prístroje.
 120. Drény.
 121. Liečivá pre muskuloskeletálny systém.
 122. Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy.
 123. Lekárske ihly.
 124. Výrobky na starostlivosť o ruky.
 125. Antimykotiká na systémové použitie.
 126. Chirurgické obväzy.
 127. Monitory.
 128. Komory.
 129. Defribrilátory.
 130. Vysokotlakové komory.
 131. Liečivá pre srdcovocievny systém.
 132. Kardiovaskulárne prístroje.
 133. Kortikosteroidy na systémové použitie.
 134. Hematologický spotrebný materiál.
 135. Predmety osobnej starostlivosti.
 136. Chirurgické nástroje.
 137. Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi.
 138. Röntgenové fluoroskopické prístroje.
 139. Zdravotné pomôcky.
 140. Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky.
 141. Terapeutické lôžka.
 142. Nástroje operačnej sály.
 143. Ortopedické podporné prístroje.
 144. Jednotky pre mimotelový obeh.
 145. Očné protézy.
 146. Zdravotnícke vybavenie okrem lôžok a stolov.
 147. Lekárske roztoky.
 148. Ovínadlá.
 149. Klinické forézne zariadenia a spotrebný tovar.
 150. Elektrochirurgické jednotky.
 151. Zdvíhacie zariadenie pre zdravotnícke odvetvie.
 152. Kostné denzitometre.
 153. Vaky na krv.
 154. Lekársky laser iný ako pre chirurgiu
 155. Rotačné a brúsne nástroje.
 156. Albumíny.
 157. Infúzne čerpadlá.
 158. Imunosupresívne činidlá.
 159. Digitálne angiografické prístroje.
 160. Operačné lampy.
 161. Antianemické prípravky.
 162. Prístroje na monitorovanie srdca.
 163. Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky.
 164. Kardiografy.
 165. Angiografické prístroje.
 166. Systém pre dlhodobé ambulantné zaznamenávanie.
 167. Enterálna výživa.
 168. Rádiodiagnostické prístroje.
 169. Vaky na plazmu.
 170. Hygienické výrobky z papiera.
 171. Elektroterapeutické prístroje.
 172. Zubolekárske ambulancie.
 173. Skenery pre magnetickú rezonanciu.
 174. Litotriptory.
 175. Urológia, vyšetrovacie prístroje.
 176. Elektromyografy.
 177. Zubné röntgeny.
 178. Imunologicko-analyzačné prístroje.
 179. Lekárske odevy.
 180. Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny systém.
 181. Prístroje na gamaterapiu.
 182. Skalpely a čepelky.
 183. Vybavenie operačných sál okrem stolov.
 184. Kochleárne implantáty.
 185. Motorizované lôžka.
 186. Heparín.
 187. Kryochirurgia a kryoterapeutické prístroje.
 188. Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu.
 189. Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu.
 190. Antiparazitné výrobky, insekticídy a repelenty.
 191. Jednorazové utierky.
 192. Mikrobiologické kultúry.
 193. Termografy.
 194. Liečba závislosti.
 195. Stimulátory.
 196. Špeciálne okuliare.
 197. Balónikové katétre.
 198. Echoencefalografy.
 199. Chirurgické obväzy; svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 200. Potreby na infúzie.
 201. Centrálne monitorovacie stanice.
 202. Jednorazové papierové výrobky.
 203. Rádioterapeutické prístroje a spotrebný materiál.
 204. Šampóny.
 205. Výrobky z papiera na nemocničné účely.
 206. Krvné produkty.
 207. Liečivá používané pri cukrovke.
 208. Prístroje na podporu srdcovej funkcie.
 209. Zubolekárske kreslá.
 210. Lekárske UV-prístroje.
 211. Vata.
 212. Farmaceutické potreby.
 213. Umelé časti srdca.
 214. Vyšetrovacie stoly.
 215. Zubolekárske prístroje.
 216. Činidlá na zisťovanie krvných faktorov.
 217. Výťažky z plazmy.
 218. Prístroje na vyvolávanie röntgenových snímok.
 219. Obličkové podporné prístroje.
 220. Spotrebný materiál k obličkovej dialýze.
 221. Toaletný papier.
 222. Pitevné stoly alebo príslušenstvo pre zvieratá.
 223. Prístroje na anestéziu a resuscitáciu.
 224. Glukózové roztoky.
 225. Svalové relaxanciá.
 226. Liečivá pre dýchací systém.
 227. Elektroencefalografy.
 228. Antibiotiká a chemoterapeutiká na dermatologické použitie.
 229. Časti a príslušenstvo pre vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 230. Umelé časti tela.
 231. Činidlá pre elektroforézu.
 232. Papierové uteráky na ruky.
 233. Dopplerovské zariadenia.
 234. Injektovateľné roztoky.
 235. Inzulín.
 236. Jednotka magnetickej rezonancie.
 237. Utierky.
 238. Nádoby na ostré predmety.
 239. Aplikačné sady.
 240. Pitevné závesné váhy.
 241. Ihly na dialýzu.
 242. Perfúzne roztoky.
 243. Kreslá na kolieskach.
 244. Audiometre.
 245. Vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 246. Endodontické príslušenstvo.
 247. Krémy na ruky alebo telové mlieka.
 248. Spotrebný materiál na transfúziu krvi.
 249. Očkovacie látky proti chrípke.