Operačné lampy

CPV kód 33167000

Obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
05.08.2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
16.05.2014
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy42 500 €
05.10.2013
Fakultná nemocnica TrnavaDvojramenná operačná LED lampa25 500 €
20.09.2013
Nemocnice s poliklinikami n.o.Obstaranie stropných operačných lámp78 000 €
04.09.2013
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy27 987 €
28.03.2013
stránka 1 z 1

Odoberať emailové notifikácie

Nastavte si emailovú notifikáciu a pošleme Vám informáciu emailom vždy, keď bude pridané nové verejné obstarávanie v kategórii Operačné lampy
Verejné obstarávania v kategórii Operačné lampy

Podobné kategórie

 1. Zdravotnícke vybavenie.
 2. Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti.
 3. Farmaceutické výrobky.
 4. Katétre.
 5. Antineoplastické a imunomodulačné činidlá.
 6. Röntgenové prístroje.
 7. Zdravotnícky spotrebný materiál.
 8. Liečivá pre krv a krvotvorné orgány.
 9. Infúzne roztoky.
 10. Diagnostický spotrebný materiál.
 11. Diagnostické ultrazvukové prístroje.
 12. Antitrombotické činidlá.
 13. Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia.
 14. Chirurgické implantáty.
 15. Ortopedické implantáty.
 16. Kontrastné prostriedky na röntgenovanie.
 17. Rôzne liečivá.
 18. Lekárske dýchacie prístroje.
 19. Antineoplastické činidlá.
 20. Vnútroočné šošovky.
 21. Prístroje na anestéziu.
 22. Diagnostické súpravy.
 23. Inkubátory.
 24. Endoskopy.
 25. Sterilizátory.
 26. Rádiografické prístroje.
 27. Angiografický spotrebný materiál.
 28. Látky ničiace baktérie na systémové použitie.
 29. Oftalmologické prístroje.
 30. Umelé kĺby.
 31. Anestetiká.
 32. Diagnostické prístroje.
 33. Endoskopia, endochirurgické prístroje.
 34. Srdcové chlopne.
 35. Skener počítačového tomografu (CT).
 36. Srdcovo-stimulačné prístroje.
 37. Okysličovacie prístroje.
 38. Tomografické prístroje.
 39. Operačné stoly.
 40. Prístroje operačnej sály.
 41. Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky.
 42. Zdravotnícka gáza.
 43. Echokardiografy.
 44. Systém monitorovania pacientov.
 45. Spektroskopické prístroje.
 46. Očkovacie látky pre zverolekárstvo.
 47. Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje.
 48. Prístroje a nástroje na infúziu.
 49. Chirurgické rukavice.
 50. Antihemoragiká.
 51. Rôzne lekárske zariadenia a výrobky.
 52. Injekčné striekačky.
 53. Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu.
 54. Nemocničné lôžka.
 55. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky.
 56. Laparoskopické prístroje.
 57. Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania.
 58. Jednorázový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál.
 59. Srdcové stimulátory.
 60. Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje.
 61. Dialyzačné roztoky.
 62. Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 63. Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu.
 64. Liečivá pre nervový systém.
 65. Náplasti.
 66. Transfúzne vaky.
 67. Laboratórne činidlá.
 68. Dialyzačné filtre.
 69. Chirurgické nite na zošívanie rán.
 70. Antiséra.
 71. Zdravotnícky nábytok.
 72. Sklenené výrobky pre laboratóriá.
 73. Materiál na chirurgické zošívanie.
 74. Dávkovacie súpravy.
 75. Ultrazvuková jednotka.
 76. Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely.
 77. Diagnostické systémy.
 78. Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje na podriadené špecializácie.
 79. Oftalmologiká.
 80. Autoklávy.
 81. Kanyly.
 82. Podväzovací materiál.
 83. Liečivá pre obštrukčné ochorenie dýchacích ciest.
 84. Čistiace prostriedky na ruky.
 85. Izotopové činidlá.
 86. Činidlá a kontrastné médiá.
 87. Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny.
 88. Spektrografy.
 89. Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje.
 90. Lôžka na zdravotnícke účely.
 91. Mamografické prístroje.
 92. Operačná technika.
 93. Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a spotrebný materiál.
 94. Diagnostický röntgenový systém.
 95. Mydlo.
 96. Obklady/obväzy.
 97. Röntgenové pracovné stanice.
 98. Analgetiká.
 99. Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy.
 100. Potreby pre angioplastiku.
 101. Vaskulárne protézy.
 102. Jednorazové plienky.
 103. Prístroje a nástroje operačnej sály.
 104. Diagnostické činidlá.
 105. Tlakomer.
 106. Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar.
 107. Prostriedky na fixáciu zlomenín, kliny a platničky.
 108. Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou.
 109. Kardiovaskulárne prístroje.
 110. Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov.
 111. Očkovacie látky.
 112. Psycholeptiká.
 113. Skúmavky.
 114. Zdravotné pomôcky.
 115. Drény.
 116. Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy.
 117. Imunoglobulíny.
 118. Spojivá na rekonštrukciu kostí.
 119. Liečivá pre muskuloskeletálny systém.
 120. Komory.
 121. Liečivá pre srdcovocievny systém.
 122. Elektromagnetická jednotka.
 123. Chirurgické nástroje.
 124. Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi.
 125. Kamera používajúca žiarenie gama.
 126. Chirurgický laser.
 127. Papierové hygienické výrobky.
 128. Elektrokardiografické prístroje.
 129. Nástroje operačnej sály.
 130. Chirurgické obväzy.
 131. Monitory.
 132. Operačné lampy.
 133. Defribrilátory.
 134. Vysokotlakové komory.
 135. Angiografické prístroje.
 136. Lekárske roztoky.
 137. Klinické forézne zariadenia a spotrebný tovar.
 138. Ovínadlá.
 139. Kortikosteroidy na systémové použitie.
 140. Predmety osobnej starostlivosti.
 141. Lekárske ihly.
 142. Vaky na krv.
 143. Výrobky na starostlivosť o ruky.
 144. Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky.
 145. Jednotky pre mimotelový obeh.
 146. Antimykotiká na systémové použitie.
 147. Očné protézy.
 148. Zdravotnícke vybavenie okrem lôžok a stolov.
 149. Prístroje na monitorovanie srdca.
 150. Vybavenie operačných sál okrem stolov.
 151. Hematologický spotrebný materiál.
 152. Röntgenové fluoroskopické prístroje.
 153. Lekársky laser iný ako pre chirurgiu
 154. Albumíny.
 155. Rotačné a brúsne nástroje.
 156. Terapeutické lôžka.
 157. Ortopedické podporné prístroje.
 158. Infúzne čerpadlá.
 159. Výrobky z papiera na nemocničné účely.
 160. Imunosupresívne činidlá.
 161. Digitálne angiografické prístroje.
 162. Antianemické prípravky.
 163. Kardiografy.
 164. Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky.
 165. Elektrochirurgické jednotky.
 166. Zdvíhacie zariadenie pre zdravotnícke odvetvie.
 167. Kostné denzitometre.
 168. Urológia, vyšetrovacie prístroje.
 169. Elektromyografy.
 170. Zubné röntgeny.
 171. Imunologicko-analyzačné prístroje.
 172. Lekárske odevy.
 173. Prístroje na gamaterapiu.
 174. Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny systém.
 175. Systém pre dlhodobé ambulantné zaznamenávanie.
 176. Enterálna výživa.
 177. Rádiodiagnostické prístroje.
 178. Vaky na plazmu.
 179. Hygienické výrobky z papiera.
 180. Zubolekárske ambulancie.
 181. Elektroterapeutické prístroje.
 182. Skenery pre magnetickú rezonanciu.
 183. Litotriptory.
 184. Aplikačné sady.
 185. Jednorazové papierové výrobky.
 186. Rádioterapeutické prístroje a spotrebný materiál.
 187. Šampóny.
 188. Krvné produkty.
 189. Rádiodiagnostický spotrebný materiál.
 190. Liečivá používané pri cukrovke.
 191. Prístroje na podporu srdcovej funkcie.
 192. Zubolekárske kreslá.
 193. Lekárske UV-prístroje.
 194. Vata.
 195. Sondy.
 196. Umelé časti srdca.
 197. Farmaceutické potreby.
 198. Vyšetrovacie stoly.
 199. Zubolekárske prístroje.
 200. Činidlá na zisťovanie krvných faktorov.
 201. Skalpely a čepelky.
 202. Kochleárne implantáty.
 203. Heparín.
 204. Motorizované lôžka.
 205. Kryochirurgia a kryoterapeutické prístroje.
 206. Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu.
 207. Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu.
 208. Antiparazitné výrobky, insekticídy a repelenty.
 209. Jednorazové utierky.
 210. Minerálne doplnky.
 211. Mikrobiologické kultúry.
 212. Termografy.
 213. Liečba závislosti.
 214. Balónikové katétre.
 215. Stimulátory.
 216. Špeciálne okuliare.
 217. Príslušenstvo ku katétrom.
 218. Echoencefalografy.
 219. Jednotka magnetickej rezonancie.
 220. Chirurgické obväzy; svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 221. Potreby na infúzie.
 222. Centrálne monitorovacie stanice.
 223. Pitevné závesné váhy.
 224. Ihly na dialýzu.
 225. Kreslá na kolieskach.
 226. Perfúzne roztoky.
 227. Audiometre.
 228. Vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 229. Endodontické príslušenstvo.
 230. Mechanické terapeutické jednotky.
 231. Krémy na ruky alebo telové mlieka.
 232. Spotrebný materiál na transfúziu krvi.
 233. Očkovacie látky proti chrípke.
 234. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie, očkovacie látky, antineoplastické prostriedky a imunomodulačné činidlá.
 235. Prístroje na vyvolávanie röntgenových snímok.
 236. Výťažky z plazmy.
 237. Obličkové podporné prístroje.
 238. Prístroje na fyzikálnu terapiu.
 239. Spotrebný materiál k obličkovej dialýze.
 240. Toaletný papier.
 241. Prístroje na anestéziu a resuscitáciu.
 242. Pitevné stoly alebo príslušenstvo pre zvieratá.
 243. Glukózové roztoky.
 244. Svalové relaxanciá.
 245. Liečivá pre dýchací systém.
 246. Antibiotiká a chemoterapeutiká na dermatologické použitie.
 247. Elektroencefalografy.
 248. Časti a príslušenstvo pre vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 249. Umelé časti tela.
 250. Papierové uteráky na ruky.
 251. Činidlá pre elektroforézu.
 252. Dopplerovské zariadenia.
 253. Injektovateľné roztoky.
 254. Inzulín.
 255. Utierky.
 256. Nádoby na ostré predmety.