Operačné lampy

CPV kód 33167000

Obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
05.08.2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaOperačné svietidlá a servoventilátory155 090 €
16.05.2014
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy42 500 €
05.10.2013
Fakultná nemocnica TrnavaDvojramenná operačná LED lampa25 500 €
20.09.2013
Nemocnice s poliklinikami n.o.Obstaranie stropných operačných lámp78 000 €
04.09.2013
Univerzitná nemocnica MartinStropné operačné lampy27 987 €
28.03.2013
stránka 1 z 1

Odoberať emailové notifikácie

Nastavte si emailovú notifikáciu a pošleme Vám informáciu emailom vždy, keď bude pridané nové verejné obstarávanie v kategórii Operačné lampy
Verejné obstarávania v kategórii Operačné lampy

Podobné kategórie

 1. Zdravotnícke vybavenie.
 2. Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti.
 3. Farmaceutické výrobky.
 4. Antineoplastické a imunomodulačné činidlá.
 5. Katétre.
 6. Liečivá pre krv a krvotvorné orgány.
 7. Röntgenové prístroje.
 8. Zdravotnícky spotrebný materiál.
 9. Diagnostické ultrazvukové prístroje.
 10. Infúzne roztoky.
 11. Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia.
 12. Diagnostický spotrebný materiál.
 13. Antitrombotické činidlá.
 14. Lekárske dýchacie prístroje.
 15. Chirurgické implantáty.
 16. Prístroje na anestéziu.
 17. Kontrastné prostriedky na röntgenovanie.
 18. Ortopedické implantáty.
 19. Rôzne liečivá.
 20. Vnútroočné šošovky.
 21. Antineoplastické činidlá.
 22. Diagnostické súpravy.
 23. Inkubátory.
 24. Endoskopy.
 25. Sterilizátory.
 26. Rádiografické prístroje.
 27. Oftalmologické prístroje.
 28. Angiografický spotrebný materiál.
 29. Látky ničiace baktérie na systémové použitie.
 30. Umelé kĺby.
 31. Srdcové chlopne.
 32. Skener počítačového tomografu (CT).
 33. Endoskopia, endochirurgické prístroje.
 34. Anestetiká.
 35. Diagnostické prístroje.
 36. Srdcovo-stimulačné prístroje.
 37. Echokardiografy.
 38. Operačné stoly.
 39. Systém monitorovania pacientov.
 40. Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky.
 41. Nemocničné lôžka.
 42. Okysličovacie prístroje.
 43. Tomografické prístroje.
 44. Prístroje operačnej sály.
 45. Prístroje a nástroje na infúziu.
 46. Očkovacie látky pre zverolekárstvo.
 47. Rôzne lekárske zariadenia a výrobky.
 48. Zdravotnícka gáza.
 49. Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje.
 50. Chirurgické rukavice.
 51. Antihemoragiká.
 52. Spektroskopické prístroje.
 53. Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu, elektroterapiu a fyzioterapiu.
 54. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky.
 55. Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania.
 56. Injekčné striekačky.
 57. Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje.
 58. Jednorázový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál.
 59. Laparoskopické prístroje.
 60. Srdcové stimulátory.
 61. Antiséra.
 62. Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu.
 63. Liečivá pre nervový systém.
 64. Dialyzačné roztoky.
 65. Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely.
 66. Laboratórne činidlá.
 67. Liečivá pre obštrukčné ochorenie dýchacích ciest.
 68. Náplasti.
 69. Izotopové činidlá.
 70. Svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 71. Transfúzne vaky.
 72. Oftalmologiká.
 73. Zdravotnícky nábytok.
 74. Potreby pre angioplastiku.
 75. Materiál na chirurgické zošívanie.
 76. Mamografické prístroje.
 77. Dialyzačné filtre.
 78. Diagnostické činidlá.
 79. Zubné nástroje a prístroje a nástroje a prístroje na podriadené špecializácie.
 80. Chirurgické nite na zošívanie rán.
 81. Sklenené výrobky pre laboratóriá.
 82. Prístroje na liečbu plynmi a dýchacie prístroje.
 83. Autoklávy.
 84. Kanyly.
 85. Zdravotné pomôcky.
 86. Dávkovacie súpravy.
 87. Ultrazvuková jednotka.
 88. Operačná technika.
 89. Diagnostické systémy.
 90. Papierové sterilizačné vrecká alebo odevy z papieroviny.
 91. Analgetiká.
 92. Imunoglobulíny.
 93. Podväzovací materiál.
 94. Čistiace prostriedky na ruky.
 95. Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar.
 96. Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou.
 97. Spektrografy.
 98. Systémové hormonálne prípravky okrem pohlavných hormónov.
 99. Psycholeptiká.
 100. Lôžka na zdravotnícke účely.
 101. Jednorazové plienky.
 102. Prístroje a nástroje operačnej sály.
 103. Mydlo.
 104. Činidlá a kontrastné médiá.
 105. Komory.
 106. Obklady/obväzy.
 107. Kardiovaskulárne prístroje.
 108. Liečivá pre funkčné gastrointestinálne poruchy.
 109. Röntgenové pracovné stanice.
 110. Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy.
 111. Punkcia ciev, prístroje na odber vzoriek krvi.
 112. Skúmavky.
 113. Vaskulárne protézy.
 114. Diagnostické a rádiodiagnostické prístroje a spotrebný materiál.
 115. Diagnostický röntgenový systém.
 116. Prostriedky na fixáciu zlomenín, kliny a platničky.
 117. Očkovacie látky.
 118. Jednotky pre mimotelový obeh.
 119. Drény.
 120. Tlakomer.
 121. Angiografické prístroje.
 122. Liečivá pre srdcovocievny systém.
 123. Kortikosteroidy na systémové použitie.
 124. Spojivá na rekonštrukciu kostí.
 125. Lekárske ihly.
 126. Chirurgické nástroje.
 127. Lekársky laser iný ako pre chirurgiu
 128. Papierové hygienické výrobky.
 129. Liečivá pre muskuloskeletálny systém.
 130. Zdravotnícke vybavenie okrem lôžok a stolov.
 131. Lekárske roztoky.
 132. Ovínadlá.
 133. Predmety osobnej starostlivosti.
 134. Elektrochirurgické jednotky.
 135. Vybavenie operačných sál okrem stolov.
 136. Elektromagnetická jednotka.
 137. Kamera používajúca žiarenie gama.
 138. Chirurgický laser.
 139. Elektrokardiografické prístroje.
 140. Nástroje operačnej sály.
 141. Operačné lampy.
 142. Monitory.
 143. Defribrilátory.
 144. Vysokotlakové komory.
 145. Klinické forézne zariadenia a spotrebný tovar.
 146. Vaky na krv.
 147. Výrobky na starostlivosť o ruky.
 148. Rotačné a brúsne nástroje.
 149. Krvné náhrady a prečisťovacie roztoky.
 150. Antimykotiká na systémové použitie.
 151. Chirurgické obväzy.
 152. Elektromyografy.
 153. Očné protézy.
 154. Prístroje na monitorovanie srdca.
 155. Hematologický spotrebný materiál.
 156. Röntgenové fluoroskopické prístroje.
 157. Albumíny.
 158. Terapeutické lôžka.
 159. Ortopedické podporné prístroje.
 160. Imunosupresívne činidlá.
 161. Výrobky z papiera na nemocničné účely.
 162. Antianemické prípravky.
 163. Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky.
 164. Kardiografy.
 165. Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny systém.
 166. Zdvíhacie zariadenie pre zdravotnícke odvetvie.
 167. Kostné denzitometre.
 168. Infúzne čerpadlá.
 169. Digitálne angiografické prístroje.
 170. Rádiodiagnostický spotrebný materiál.
 171. Farmaceutické potreby.
 172. Zubné röntgeny.
 173. Imunologicko-analyzačné prístroje.
 174. Lekárske odevy.
 175. Spotrebný materiál na transfúziu krvi.
 176. Prístroje na gamaterapiu.
 177. Systém pre dlhodobé ambulantné zaznamenávanie.
 178. Kryochirurgia a kryoterapeutické prístroje.
 179. Jednorazové utierky.
 180. Minerálne doplnky.
 181. Enterálna výživa.
 182. Rádiodiagnostické prístroje.
 183. Vaky na plazmu.
 184. Hygienické výrobky z papiera.
 185. Elektroterapeutické prístroje.
 186. Zubolekárske ambulancie.
 187. Echoencefalografy.
 188. Potreby na infúzie.
 189. Jednotka magnetickej rezonancie.
 190. Skenery pre magnetickú rezonanciu.
 191. Litotriptory.
 192. Krvné produkty.
 193. Urológia, vyšetrovacie prístroje.
 194. Sondy.
 195. Umelé časti srdca.
 196. Vyšetrovacie stoly.
 197. Zubolekárske prístroje.
 198. Činidlá na zisťovanie krvných faktorov.
 199. Prístroje na resuscitáciu.
 200. Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie, očkovacie látky, antineoplastické prostriedky a imunomodulačné činidlá.
 201. Skalpely a čepelky.
 202. Kochleárne implantáty.
 203. Motorizované lôžka.
 204. Heparín.
 205. Prístroje a nástroje na transfúziu a infúziu.
 206. Antiparazitné výrobky, insekticídy a repelenty.
 207. Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu.
 208. Mikrobiologické kultúry.
 209. Antibiotiká a chemoterapeutiká na dermatologické použitie.
 210. Termografy.
 211. Liečba závislosti.
 212. Imunitné očkovacie látky a imunoglobulíny.
 213. Stimulátory.
 214. Špeciálne okuliare.
 215. Balónikové katétre.
 216. Príslušenstvo ku katétrom.
 217. Centrálne monitorovacie stanice.
 218. Chirurgické obväzy; svorky, nite na zošívanie rán, podväzovací materiál (niť).
 219. Jednorazové papierové výrobky.
 220. Aplikačné sady.
 221. Šampóny.
 222. Rádioterapeutické prístroje a spotrebný materiál.
 223. Prístroje na podporu srdcovej funkcie.
 224. Zubolekárske kreslá.
 225. Liečivá používané pri cukrovke.
 226. Vata.
 227. Lekárske UV-prístroje.
 228. Koronárne endoprotézy.
 229. Vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 230. Endodontické príslušenstvo.
 231. Ostatné liečivá pre nervový systém.
 232. Krémy na ruky alebo telové mlieka.
 233. Mechanické terapeutické jednotky.
 234. Očkovacie látky proti chrípke.
 235. Výťažky z plazmy.
 236. Prístroje na vyvolávanie röntgenových snímok.
 237. Obličkové podporné prístroje.
 238. Antihypertenzíva.
 239. Spotrebný materiál k obličkovej dialýze.
 240. Toaletný papier.
 241. Prístroje na fyzikálnu terapiu.
 242. Pitevné stoly alebo príslušenstvo pre zvieratá.
 243. Prístroje na anestéziu a resuscitáciu.
 244. Glukózové roztoky.
 245. Hemodialyzačné prístroje.
 246. Svalové relaxanciá.
 247. Liečivá pre dýchací systém.
 248. Elektroencefalografy.
 249. Časti a príslušenstvo pre vozíky pre invalidov a kreslá na kolieskach.
 250. Chirurgické kontajnery.
 251. Umelé časti tela.
 252. Činidlá pre elektroforézu.
 253. Papierové uteráky na ruky.
 254. Dopplerovské zariadenia.
 255. Gynekologické antiinfekčné a antiseptické prípravky.
 256. Injektovateľné roztoky.
 257. Inzulín.
 258. Utierky.
 259. Nádoby na ostré predmety.
 260. Kyslíkové súpravy.
 261. Pitevné závesné váhy.
 262. Ostatné terapeutické výrobky.
 263. Ihly na dialýzu.
 264. Perfúzne roztoky.
 265. Kreslá na kolieskach.
 266. Audiometre.