Osobné automobily

CPV kód 34110000

Obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota
Štátna ochrana prírody Slovenskej republikyMinibusy135 332 €
28.08.2015
Štátna ochrana prírody Slovenskej republikyVozidlá pick-up408 294 €
27.08.2015
Mesto SvidníkSvidník - osobné motorové vozidlo25 000 €
28.07.2015
Mesto Nová DubnicaOsobné automobily.49 500 €
24.07.2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie44 748 €
21.07.2015
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v TrenčíneNákup osobného motorového vozidla Hyundai i30 combi14 400 €
16.07.2015
Slovenská agentúra životného prostrediaNákup a dodávka osobných motorových vozidiel0 €
12.06.2015
Záchranná zdravotná služba BratislavaOsobný automobil nižšej strednej triedy (Segment "C")24 150 €
10.06.2015
Mesto ŽilinaNákup dvoch upravených osobných motorových vozidiel pre potreby MP Žilina.25 000 €
08.06.2015
Slovenská inovačná a energetická agentúraNákup osobných automobilov155 000 €
02.06.2015
Žilinská univerzita v Žiline - RektorátMotorové vozidlá334 024 €
29.05.2015
Košický samosprávny krajOperatívny leasing osobných automobilov pre potreby Úradu Košického samosprávneho kraja0 €
25.05.2015
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodinyOperatívny leasing služobných motorových vozidiel0 €
20.05.2015
Slovenské národné múzeumOsobný automobil nižšej strednej triedy (Segment "C")95 678 €
18.05.2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho krajaOsobné vozidlá pre organizačné zložky/závody SC ŽSK - nové 5ks62 500 €
07.05.2015
stránka 1 z 36 ... nasledujúce (2) >> | Najstaršie

Odoberať emailové notifikácie

Nastavte si emailovú notifikáciu a pošleme Vám informáciu emailom vždy, keď bude pridané nové verejné obstarávanie v kategórii Osobné automobily
Verejné obstarávania v kategórii Osobné automobily

Podobné kategórie

 1. Osobné automobily.
 2. Motorové vozidlá na špeciálne účely.
 3. Špeciálne vozidlá.
 4. Zariadenia pouličného osvetlenia.
 5. Motorové vozidlá.
 6. Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky.
 7. Vozidlá na odvoz smetí.
 8. Nakladače na kolesách.
 9. Zametacie vozidlá.
 10. Úžitkové vozidlá.
 11. Vozidlá na údržbu ciest.
 12. Časti železničných alebo električkových lokomotív alebo železničných koľajových vozidiel; železničné zariadenia na riadenie dopravy.
 13. Dopravné značky.
 14. Pikapy.
 15. Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb.
 16. Soľ na posyp ciest.
 17. Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu.
 18. Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov.
 19. Motorové vozidlá na prepravu tovaru.
 20. Terénne a cestné vozidlá.
 21. Pneumatiky pre motorové vozidlá.
 22. Pneumatiky na ľahkú záťaž a pneumatiky na vysokú záťaž.
 23. Dodávkové automobily skriňové.
 24. Terénne vozidlá.
 25. Cestné príslušenstvo.
 26. Prívesy.
 27. Vozidlá s náhonom štyroch kolies.
 28. Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti.
 29. Vozidlá pre sociálnu starostlivosť.
 30. Rôzne náhradné diely.
 31. Motory a časti motorov.
 32. Nákladné vozidlá s vyklápaním.
 33. Trolejbusy.
 34. Dodávkové automobily.
 35. Bezpečnostné oplotenie.
 36. Plošinové nákladné automobily.
 37. Vozidlá so zdvižnou plošinou.
 38. Autobusy s nízkou podlahou.
 39. Zametacie vozidlá s odsávaním.
 40. Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu.
 41. Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely.
 42. Vozidlá na zimnú údržbu ciest.
 43. Polododávky (automobil kombi).
 44. Cisternové vozidlá.
 45. Nápravy kolies a obruče/ráfy a iné časti lokomotív alebo vozňového parku.
 46. Požiarnické vozidlá.
 47. Plošinové a vyklápacie nákladné automobily.
 48. Železničné osobné vozne.
 49. Osvetlenie ciest.
 50. Autobusy verejnej dopravy.
 51. Limuzíny.
 52. Iné osobné automobily.
 53. Sanitky.
 54. Vybavenie miest a obcí.
 55. Vozidlá na smetí.
 56. Cestné ťahače.
 57. Špeciálne mobilné kontajnery.
 58. Ťažkotonážne motorové vozidlá.
 59. Vozidlá na smeti a odpadové vody.
 60. Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné automobily.
 61. Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre cestnú dopravu.
 62. Časti iných vozidiel
 63. Protisnehové zábrany.
 64. Podvozky (chassis).
 65. Vozidlá na prepravu väzňov.
 66. Zariadenia na údržbu ciest.
 67. Použité dopravné vozidlá.
 68. Zariadenia s kamerami s vysokou citlivosťou/rýchlosťou.
 69. Mechanické náhradné súčiastky okrem motorov a ich častí.
 70. Požiarne striekačky.
 71. Návesy.
 72. Vozidlá na prepravu pacientov.
 73. Minibusy.
 74. Podvozok s kabínou.
 75. Ľahké dodávkové automobily.
 76. Použité nákladné vozidlá.
 77. Protektorované pneumatiky.
 78. Precvičovacie simulátory.
 79. Električkové osobné vozne.
 80. Koľajnice.
 81. Stavebné materiály železničných tratí a dodávky na stavbu železničných tratí.
 82. Pohotovostné záchranné vozidlá.
 83. Simulátory.
 84. Vozidlá s otočným rebríkom.
 85. Kĺbové autobusy.
 86. Motory.
 87. Pouličné lampy.
 88. Karosérie vozidiel.
 89. Pomocné požiarne vozidlá.
 90. Brzdové platničky.
 91. Vozidlá na zhutňovanie smetí.
 92. Brzdové obloženie.
 93. Karosérie vozidiel, prívesy alebo návesy.
 94. Malé plavidlá.
 95. Časti prívesov, návesov a iných vozidiel.
 96. Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery.
 97. Navigačné zariadenia.
 98. Cisternové prívesy.
 99. Vozidlá pre núdzové/záchranné služby.
 100. Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia pre parkoviská.
 101. Hrotnice, križovatky, výhybky a súčasti križovatiek.
 102. Zábradlie.
 103. Motocykle.
 104. Zariadenia na značkovanie vozoviek.
 105. Motorové skútre.
 106. Nákladné vozíky.
 107. Polododávky a limuzíny.
 108. Pneumatiky pre autobusy.
 109. Ploty.
 110. Kompletný podvozok.
 111. Lietadlá.
 112. Letecké simulátory.
 113. Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné zariadenia.
 114. Fekálne vozidlá.
 115. Koľajnice a ich príslušenstvo.
 116. Značenie.
 117. Lanovkové vozíky.
 118. Záchranné plavidlá.
 119. Zametače pristávacích plôch (prechodov).
 120. Prívesy a návesy.
 121. Záchranné člny.
 122. Záchranné vozidlá.
 123. Lode.
 124. Pneumatiky pre nákladné vozidlá.
 125. Mobilné plošiny.
 126. Káry ťahané koňom alebo ručne a iné nemechanicky poháňané vozidlá.
 127. Železničné lokomotívy a tendre.
 128. Protihluková bariéra.
 129. Elektroinštalácie pre železnice.
 130. Podvaly.
 131. Bicykle.
 132. Bezpilotné lietadlá.
 133. Prístupové rampy.
 134. Lietadlá na špeciálne použitie.
 135. Plávajúce konštrukcie.
 136. Presné modely.
 137. Nákladné vozidlá s cisternou na palivo.
 138. Kropiace vozidlá.
 139. Skipové nakladače.
 140. Cestovné lístky.
 141. Zariadenie na vyvažovanie kolies.
 142. Vybavenie na riadenie cestnej dopravy
 143. Železničné zariadenia na riadenie dopravy.
 144. Príslušenstvo ťahačov/traktorov.
 145. Žeriavové automobily a terénne vyklápacie nákladné automobily.
 146. Zámky na bicykle.
 147. Časti lietadiel.
 148. Drevené stĺpiky.
 149. Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb.
 150. Cestné kužele.
 151. Súčasti oplotenia.
 152. Stroje na galvanické pokovovanie.
 153. Podvaly a časti podvalov.
 154. Brzdy a časti bŕzd.
 155. Univerzálne prívesy.
 156. Rušne.
 157. Súpravy na prestavbu vozidiel.
 158. Signalizačné zariadenia.
 159. Balóny.
 160. Zdviháky vozidiel.
 161. Prívesy s vyklápaním.
 162. Vozidlá na posyp štrkom.
 163. Časti lokomotív a vozňového parku.
 164. Značky na vozovke.
 165. Malé člny s plachtou.
 166. Prívesy na prepravu koní.
 167. Variabilné informačné značky.
 168. Vznetové motory.
 169. Policajné automobily.
 170. Skúšobné lavice.
 171. Sedadlá vozňov.
 172. Mobilné jednotky na prívesoch.
 173. Elektrické signalizačné zariadenia pre železnice.
 174. Vrtuľníky.
 175. Označenie ulíc.
 176. Samotný podvozok.
 177. Zariadenie lietadiel.
 178. Železničné vozne.
 179. Osvetlenie tunelov.
 180. Vybavenie na riadenie parkovísk.
 181. Cisterny na odpadové vody.
 182. Zariadenia lietadiel alebo kozmických lodí, trenažérov, simulátorov a súvisiace časti.
 183. Lietadlá s pevnými krídlami.
 184. Železničné a električkové osobné vozne a trolejbusy.
 185. Časti vykurovacieho systému.