Stavebné práce

CPV kód 45000000

Obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota
AGRAR, s.r.o.Rekonštrukcia teľatníka a maštale pre HD149 900 €
30.01.2016
Obec JakubovJakubov – kanalizácia II. etapa , 1. časť315 501 €
30.01.2016
Obec Malé ChyndiceOdstránenie havarijného stavu objektu kultúrneho domu v obci Malé Chyndice124 999 €
30.01.2016
Obec BuzitkaÚprava verejných priestranstiev - parku v obci Buzitka87 710 €
30.01.2016
Obec Vysoká pri MoraveObnova obalových konštrukcií obecného úradu83 334 €
30.01.2016
Obec Veľké DravceDetské ihrisko na verejnom priestranstve - obec Veľké Dravce110 000 €
30.01.2016
Obec LackovceMiestne komunikácie „Za Kordoškovou“ v obci Lackovce102 877 €
30.01.2016
Obec HolumnicaZateplenie budovy kultúrneho domu s obecným úradom166 486 €
30.01.2016
Obec HolumnicaRekonštrukcia kultúrneho domu s obecným úradom83 250 €
30.01.2016
Obec Lúčnica nad ŽitavouRekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci Lúčnica nad Žitavou124 991 €
30.01.2016
Obec RovnéStavebné úpravy domu nádeje a úpravy okolia.89 991 €
30.01.2016
Obec Ostrá LúkaŠportovo - oddychový areál.92 089 €
30.01.2016
Obec DebraďREKONŠTRUKCIA OBECNÉHO DOMU V OBCI DEBRAĎ158 952 €
30.01.2016
Obec ŠiveticeREKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU S OBECNÝM ÚRADOM ŠIVETICE157 220 €
30.01.2016
Obec KrížovanyObnova a zateplenie kultúrneho domu a Obecného úradu Krížovany184 483 €
30.01.2016
stránka 1 z 51 ... nasledujúce (2) >> | Najstaršie

Odoberať emailové notifikácie

Nastavte si emailovú notifikáciu a pošleme Vám informáciu emailom vždy, keď bude pridané nové verejné obstarávanie v kategórii Stavebné práce
Verejné obstarávania v kategórii Stavebné práce

Podobné kategórie

 1. Stavebné práce.
 2. Stavebné práce na výstavbe ciest.
 3. Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení.
 4. Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie.
 5. Stavebné práce na stavbe budov.
 6. Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru.
 7. Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy.
 8. Stavebné práce na stavbe chodníkov.
 9. Inštalovanie osvetlenia ciest.
 10. Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest.
 11. Elektrotechnické inštalačné práce.
 12. Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest.
 13. Stavebné práce na stavbe športových zariadení.
 14. Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská.
 15. Stavebné práce na stavbe budov materských škôl.
 16. Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb.
 17. Tepelnoizolačné práce.
 18. Práce na oprave ciest.
 19. Stavebné práce na stavbe budov škôl.
 20. Iné elektroinštalačné práce.
 21. Stavebné práce na poľnohospodárskych budovách.
 22. Stavebné práce na stavbe kanalizácie.
 23. Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch.
 24. Stavebné práce na objektoch viacúčelových športových zariadení.
 25. Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce.
 26. Výkopové zemné práce a presun zemín.
 27. Stavebné práce na objektoch základných škôl.
 28. Obnova povrchu vozoviek.
 29. Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas.
 30. Práce na ceste.
 31. Stavebné práce na objektoch stredných škôl.
 32. Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie.
 33. Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení.
 34. Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotnícke a sociálne služby, krematóriá a verejné záchody.
 35. Stavebné práce na čističkách odpadových vôd.
 36. Stavebné práce na kancelárskych budovách.
 37. Protipovodňové práce.
 38. Práce spodnej stavby chodníkov.
 39. Stavebné práce na objektoch kliník.
 40. Práce na úprave povrchu okrem ciest.
 41. Stavebné práce na mostoch.
 42. Stavebno-inštalačné práce.
 43. Inžinierske práce a stavebné práce.
 44. Stavebné práce na stavbe budov univerzít.
 45. Stavebné práce na celkovej údržbe vodovodov.
 46. Cestičky a iné spevnené povrchy.
 47. Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov.
 48. Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so vzdelávaním a výskumom.
 49. Stavebné práce na cestných mostoch.
 50. Stavebné práce na telocvičniach.
 51. Stavebné práce súvisiace so stavbami na športoviskách.
 52. Práce na obnove povrchu.
 53. Stavebné práce na objektoch špeciálnych škôl.
 54. Práce na odstraňovaní azbestu.
 55. Príprava staveniska.
 56. Elektroinštalačné práce.
 57. Výstavba nádrží.
 58. Práce vrchnej stavby chodníkov.
 59. Stavebné práce na stavbe parkovísk.
 60. Práce spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov.
 61. Inštalovanie osvetľovacích a signalizačných systémov.
 62. Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská.
 63. Stavebné práce na stavbe plôch pre golfové ihriská.
 64. Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení.
 65. Práce na obvodových konštrukciách/obkladoch.
 66. Stavebné práce na stavbe príjazdových ciest.
 67. Stavebné práce na objektoch rekreačných stredísk.
 68. Stavebné práce na železničných termináloch.
 69. Stavebné práce na stavbe budov internátov.
 70. Stavebné práce na rozvoji miest.
 71. Terénne úpravy parkov.
 72. Stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení.
 73. Stavebné práce na objektoch viacbytových budov.
 74. Kompletizačné (dokončovacie) práce.
 75. Inštalovanie protipožiarneho poplašného systému.
 76. Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby.
 77. Stavebné práce na objektoch stredísk voľného času.
 78. Inštalovanie výťahov.
 79. Stavebné práce na stavbe viacbytových budov a rodinných domov.
 80. Práca na vodovodnom domovom potrubí.
 81. Terénne úpravy.
 82. Stavebné práce na stavbe obytných budov.
 83. Inštalovanie ústredného kúrenia.
 84. Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí.
 85. Práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody.
 86. Stavebné práce na múzeách.
 87. Inštalovanie telekomunikačných zariadení.
 88. Stavebné práce na stavbe plôch.
 89. Stavebné práce na stavebných konštrukciách.
 90. Stavebné práce na skladoch tovaru.
 91. Stavebné práce na objektoch hasičských staníc.
 92. Práce vrchnej stavby ciest.
 93. Odvodňovacie stavebné práce.
 94. Stavebné práce na úpravniach pitnej vody.
 95. Stavebné práce na kravínoch.
 96. Stavebné práce na stavbe domov.
 97. Práce na zmene (úprave) budov.
 98. Stavebné práce na nafukovacích budovách.
 99. Kladenie podláh.
 100. Regulácia riek a protipovodňové práce.
 101. Natieračské práce povrchu vozoviek.
 102. Stavebné práce na mostoch pre peších.
 103. Stavebné práce pre inžinierske stavby okrem mostov, tunelov, šácht a podzemných dráh.
 104. Fasádne práce.
 105. Stavebné práce na objektoch ubytovní.
 106. Montáž okien.
 107. Práce na stavbe električkovej trate.
 108. Stavebné práce na objektoch zariadení na krátkodobé ubytovanie.
 109. Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí.
 110. Kanalizačné a sanitárne práce.
 111. Údržba protipovodňových ochranných zariadení.
 112. Stavebné práce na kostoloch.
 113. Stavebné práce na stavbe bazénov.
 114. Stavebné práce na stavbe peších zón.
 115. Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a zariadení stavebného inžinierstva s obsluhou.
 116. Izolačné práce.
 117. Stavebné práce na výstavbe hlavných cestách.
 118. Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo.
 119. Výstavba riečnych hrádzi.
 120. Výstavba čističiek odpadových vôd, čistiacich staníc a spaľovní odpadu.
 121. Opravy a údržba zariadenia.
 122. Oporné múry.
 123. Stavebné práce na detských domovoch.
 124. Stavebné práce na hoteloch.
 125. Stavebné práce na objektoch kín.
 126. Kanalizačné práce.
 127. Opravy a údržba striech.
 128. Stavebné práce na výstavbe železníc.
 129. Stavebné práce na štadiónoch.
 130. Stavebné práce na stavbách skládok odpadu.
 131. Rôzne práce vrchnej stavby.
 132. Opravy betónom.
 133. Stavebné práce na úprave mostov.
 134. Stavebné práce na stavbe plôch pre záhrady.
 135. Stavebné práce na stavbe jedální.
 136. Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce.
 137. Rekultivačné práce.
 138. Inštalovanie kotlov.
 139. Stavebné práce na mostoch a tuneloch, šachtách a podzemných dráhach.
 140. Stavebné práce na pobrežných hrádzach.
 141. Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných zariadení.
 142. Práce na stavbe hrádzi.
 143. Práce na stavenisku.
 144. Práce na zlepšenie životného prostredia.
 145. Odvodňovacie zemné práce.
 146. Stavebné práce na stavbe plôch pre rôzne športové zariadenia.
 147. Práce na údržbe ciest.
 148. Stavebné práce na kladení potrubného vedenia.
 149. Stavebné práce na objektoch polyfunkčných budov.