Stavebné práce na stavbe budov

CPV kód 45210000

Obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota
Mesto MartinPrestavba objektu na účely Registratúry mesta73 000 €
28.08.2015
Mestské lesy Košice a.s.Chata Hlinné - stavebné úpravy, obnova a udržiavacie práce90 000 €
20.08.2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnikMES ZÁKAMENNÉ - SOCIÁLNO PREVÁDZKOVÁ BUDOVA143 257 €
10.08.2015
Obec KecerovceKomunitné centrum Kecerovce95 960 €
07.08.2015
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKABezpečnostný priepust a stavebné úpravy na 1.NP - dodatočné práce14 800 €
07.08.2015
Domov sociálnych služieb v SabinoveDSS Petrovany - Rekonštrukcia a dostavba DSS Orkucany777 220 €
05.08.2015
Mesto ŽilinaOprava sociálnych zariadení a priestorov ZŠ a MŠ ul. Dolná Trnovská 36, Žilina - Trnové39 716 €
28.07.2015
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.Výmena vrát v hospodárskom bloku psychiatrickej nemocnice Michalovce0 €
22.07.2015
Obec Moravské LieskovéPrestavba a prístavba domu smútku v Obci Moravské Lieskové155 650 €
22.07.2015
Obec Slovenský GrobObecný úrad Slovenský Grob – prestavba a nadstavba123 639 €
15.07.2015
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.Opravy stavebných konštrukcií240 995 €
13.07.2015
Geodetický a kartografický ústav BratislavaStavebné úpravy interiérov.335 803 €
08.07.2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyOÚ Považská Bystrica, klientske centrum stavebné úpravy325 000 €
01.07.2015
Obec RišňovcePrestavba domu č. 263 na Zdravotné stredisko, lekáreň a prevádzkové priestory625 046 €
01.07.2015
Mesto Moldava nad BodvouMoldava nad Bodvou - Regenerácia rómskeho osídlenia451 944 €
25.06.2015
stránka 1 z 28 ... nasledujúce (2) >> | Najstaršie

Odoberať emailové notifikácie

Nastavte si emailovú notifikáciu a pošleme Vám informáciu emailom vždy, keď bude pridané nové verejné obstarávanie v kategórii Stavebné práce na stavbe budov
Verejné obstarávania v kategórii Stavebné práce na stavbe budov

Podobné kategórie

 1. Stavebné práce.
 2. Stavebné práce na objektoch základných škôl.
 3. Práce na oprave ciest.
 4. Stavebné práce na stavbe kanalizácie.
 5. Stavebné práce na stavbe budov.
 6. Stavebné práce na stavbe chodníkov.
 7. Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení.
 8. Stavebné práce na poľnohospodárskych budovách.
 9. Stavebné práce na stavbe budov materských škôl.
 10. Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie.
 11. Stavebné práce na výstavbe ciest.
 12. Stavebné práce na objektoch stredných škôl.
 13. Regulácia riek a protipovodňové práce.
 14. Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest.
 15. Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie.
 16. Inštalovanie osvetlenia ciest.
 17. Stavebné práce na stavbe budov škôl.
 18. Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby.
 19. Výkopové zemné práce a presun zemín.
 20. Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov.
 21. Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb.
 22. Stavebné práce na objektoch hasičských staníc.
 23. Stavebné práce na stavbe parkovísk.
 24. Protipovodňové práce.
 25. Obnova povrchu vozoviek.
 26. Stavebné práce na kancelárskych budovách.
 27. Stavebné práce na objektoch zariadení na krátkodobé ubytovanie.
 28. Práce na údržbe ciest.
 29. Cestičky a iné spevnené povrchy.
 30. Stavebné práce na stavbe viacbytových budov a rodinných domov.
 31. Inžinierske práce a stavebné práce.
 32. Rôzne práce vrchnej stavby.
 33. Terénne úpravy trávnatých oblastí.
 34. Stavebné práce na stavbe športových zariadení.
 35. Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru.
 36. Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí.
 37. Stavebné práce na stavbe priemyselných budov.
 38. Terénne úpravy.
 39. Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest.
 40. Tepelnoizolačné práce.
 41. Elektroinštalačné práce.
 42. Stavebné práce na stavbe cyklistických trás.
 43. Elektrotechnické inštalačné práce.
 44. Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí.
 45. Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo.
 46. Stavebné práce na objektoch viacbytových budov.
 47. Práce na ceste.
 48. Stavebné práce na stavbe budov univerzít.
 49. Stavebné práce na prístreškoch autobusových zastávok.
 50. Stavebné práce na skladoch tovaru.
 51. Príprava staveniska.
 52. Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce.
 53. Inštalovanie kotlov.
 54. Búranie budov a demolačné práce a zemné práce.
 55. Práce vrchnej stavby ciest.
 56. Stavebné práce na mostoch.
 57. Stavebné práce na rozvoji miest.
 58. Stavebné práce na telocvičniach.
 59. Stavebno-inštalačné práce.
 60. Inštalovanie ústredného kúrenia.
 61. Stavebné práce na stavbách skládok odpadu.
 62. Inštalovanie zariadení na monitorovanie dopravy.
 63. Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení.
 64. Stavebné práce na hoteloch.
 65. Stavebné práce na bitúnkoch.
 66. Stavebné práce na objektoch policajných staníc.
 67. Terénne úpravy parkov.
 68. Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so vzdelávaním a výskumom.
 69. Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení.
 70. Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská.
 71. Terénne úpravy vozoviek a komunikácií pre motorové vozidlá.
 72. Stavebné práce na domovoch dôchodcov.
 73. Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce.
 74. Stavebné práce na cestných mostoch.
 75. Rekultivačné práce.
 76. Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľnicach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch.
 77. Inštalovanie osvetľovacích a signalizačných systémov.
 78. Stavebné práce na objektoch technických univerzít.
 79. Demontážne práce.
 80. Výkopové práce.
 81. Stavebné práce na objektoch polyfunkčných budov.
 82. Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas.
 83. Stavebné práce na kravínoch.
 84. Stavebné práce na múzeách.
 85. Práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody.
 86. Stavebné práce na stavbe komerčných budov, obchodných domov a priemyselných budov, budovách súvisiacich s dopravou.
 87. Práce na zmene (úprave) budov.
 88. Stavebné práce na výstavbe hlavných cestách.
 89. Inštalovanie výťahov.
 90. Opravy striech.
 91. Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu.
 92. Stavebné práce na knižniciach.
 93. Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce.
 94. Stavebné práce pre plynovody.
 95. Strešné izolačné práce.
 96. Budovy školiacich zariadení.
 97. Stavebné práce na objektoch nemocničných zariadení.
 98. Stavebné práce na čističkách odpadových vôd.
 99. Stavebné práce na obnove mostov.
 100. Stavebné práce na objektoch špeciálnych škôl.
 101. Práce vrchnej stavby ulíc.
 102. Montáž okien.
 103. Stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení.
 104. Fasádne práce.
 105. Stavebné práce na stavbe obytných budov.
 106. Stavebné práce na objektoch odborných škôl.
 107. Demolačné práce.
 108. Stavebné práce na objektoch priemyselnych jednotiek.
 109. Opravy a údržba striech.
 110. Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská.
 111. Stavebné práce na mostoch pre peších.
 112. Stavebné práce na stavbe domov.
 113. Stavebné práce na stavbe budov internátov.
 114. Stavebné práce na detských domovoch.
 115. Stavebné práce na úprave mostov.
 116. Stavebné práce na stavbe peších zón.
 117. Stavebné práce na stavbe budov dotovaných obytných domov.
 118. Inštalácia bezpečnostného zariadenia.
 119. Stavebné práce na budovách súdov.
 120. Stavebné práce na objektoch viacúčelových športových zariadení.
 121. Natieračské práce povrchu vozoviek.
 122. Montáž oplotenia.
 123. Maliarske a natieračské práce.
 124. Stavebné práce na potrubiach na odvádzanie dažďovej vody.
 125. Úpravy staveniska a vyčisťovacie práce.
 126. Stavebné práce na stavbe bazénov.
 127. Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie.
 128. Inštalácia dopravných značiek.
 129. Stavebné práce na stavbe elektrických vedení.
 130. Omietkárske práce.
 131. Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest.
 132. Práce na obvodových konštrukciách/obkladoch.
 133. Stavebné práce na stavbe plôch pre parky.
 134. Vykurovacie práce.
 135. Práce na obnove povrchu.
 136. Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotnícke a sociálne služby, krematóriá a verejné záchody.
 137. Stavebné práce na stavbe jedální.
 138. Budovy mimoriadneho historického alebo architektonického významu.
 139. Rekreačné zariadenia.
 140. Práce vrchnej stavby diaľnic.
 141. Stavebné práce na rozvodniach.
 142. Stavebné práce na objektoch rekreačných stredísk.
 143. Odvodňovacie zemné práce.
 144. Stavebné práce súvisiace so stavbami na športoviskách.
 145. Práce vrchnej stavby chodníkov.
 146. Stavebné práce na stavbe sociálnych zariadení okrem dotovaných obytných domov.
 147. Stavebné práce na domoch.
 148. Opravy a údržba zariadenia.
 149. Stavebné práce pre inžinierske stavby okrem mostov, tunelov, šácht a podzemných dráh.
 150. Inštalovanie signalizačných zariadení.
 151. Reštaurovanie.
 152. Stavebné práce na objektoch kliník.
 153. Stavebné práce na štadiónoch.
 154. Kanalizačné práce.
 155. Stavebné práce na stavebných konštrukciách.
 156. Stavebné práce na kanalizačných čerpacích staniaciach na splaškové vody.
 157. Vyplňovanie a rekultivačné práce.
 158. Elektroinštalačné práce v neobytných budovách.
 159. Stavebné práce na kompostovacích zariadeniach.
 160. Kanalizačné a sanitárne práce.
 161. Stavebné práce na stavbe plôch.
 162. Stavebné práce na objektoch hradov.
 163. Stavebné práce na objektoch kompostovacích zariadení.
 164. Stavebné práce na bytoch.
 165. Montáž kovových konštrukcií.
 166. Výstavba nádrží.
 167. Výstavba čističiek odpadových vôd, čistiacich staníc a spaľovní odpadu.
 168. Oporné múry.
 169. Stavebné práce na domovoch ošetrovateľskej starostlivosti.
 170. Stavebné práce na objektoch ubytovní.
 171. Stavebné práce na objektoch jednoúčelových športových zariadení.
 172. Terénne úpravy športovísk a rekreačných oblastí.
 173. Práce spodnej stavby ciest.
 174. Práce pri vyčisťovaní stavenísk.
 175. Práce spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov.
 176. Murárske práce.
 177. Práce na stavenisku.
 178. Stavebné práce na celkovej údržbe vodovodov.
 179. Stavebné práce na stavbe príjazdových ciest.
 180. Stavebné práce na výstavbe rýchlostných komunikácií.
 181. Stavebné práce na stavbe plôch pre rôzne športové zariadenia.
 182. Prestavba kuchyne alebo reštarurácie.
 183. Obnovovacie práce.
 184. Murovanie a murárske práce.
 185. Stavebné práce na stavbe ciest pre chodcov.
 186. Stavebné práce na stavbe kruhových objazdov.
 187. Tesárske montážne práce.
 188. Elektroinštalačné práce v obytných budovách.
 189. Práce na údržbe diaľnic.
 190. Stavebné práce na výmenníkových staniciach.
 191. Výstavba vodných diel.
 192. Stavebné práce na stavbe plôch pre golfové ihriská.
 193. Dláždiace práce.
 194. Stavebné práce na výstavbe železníc.
 195. Izolačné práce.
 196. Montáž strešných konštrukcií.
 197. Stavebné práce na jadrových elektrárňach.
 198. Stavebné práce na stavbe komunikačných vedení.
 199. Iné elektroinštalačné práce.
 200. Verejné záchody.
 201. Inštalovanie klimatizácie.
 202. Stavebné práce na objektoch kín.
 203. Stavebné práce na obchodných skladoch.
 204. Stavebné práce na budovách väzníc.
 205. Práce pri stabilizácii podložia.
 206. Chladiarenské zariadenia.
 207. Inštalovanie ventilácie a klimatizácie.
 208. Stavebné práce na stavbe budov určených na umelecké vystúpenia.
 209. Práce na stavbe električkovej trate.
 210. Stavebné práce na budovách horskej služby.
 211. Stavebné práce na kladení potrubného vedenia.
 212. Práce pri hĺbení drenáži.
 213. Kladenie podláh.
 214. Stavebné práce na kostoloch.
 215. Montáž dverí a okien
 216. Stavebné práce na športových halách.
 217. Stavebné práce na kúpeľniach.
 218. Stavebné práce na objektoch klzísk.
 219. Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch.
 220. Stavebné práce na objektoch chráneného bývania.
 221. Stavebné práce na budovách obchodov.
 222. Stavebné práce na objektoch stredísk voľného času.
 223. Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a zariadení stavebného inžinierstva s obsluhou.
 224. Stavebné práce na priehradach.
 225. Stavebné práce na odvodňovacích kanáloch.
 226. Generálne opravy a renovačné práce.
 227. Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov.
 228. Prieskumné vrty a vrtné práce.
 229. Priepusty.
 230. Stavebné práce na stavbe plôch pre zoologické záhrady.
 231. Inštalovanie chladiacich zariadení.
 232. Stavebné práce na domovoch dennej starostlivosti.
 233. Výstavba nadzemných vedení.
 234. Výstavba riečnych hrádzi.
 235. Stavebné práce na hlavnom potrubí miestneho vykurovania.
 236. Stavebné práce na stavbe budov určených pre výskum.
 237. Stavebné práce na cestných tuneloch.
 238. Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení.
 239. Ubytovacie a reštauračné budovy.
 240. Terénne úpravy ihrísk.
 241. Stavebné práce na cirkevných budovách.
 242. Stavebné práce na železničných termináloch.
 243. Konštrukčné práce.
 244. Stavebné práce na statických hrádzach/priehradach.
 245. Stavebné práce na kanalizačných odtokoch na splaškové vody.
 246. Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov.
 247. Odvodňovacie a povrchové práce.
 248. Odvodňovacie stavebné práce.
 249. Stavebné práce na stavbe dvojpruhových vozoviek.
 250. Terénne úpravy záhrad.
 251. Stavebné práce na stavbe cestných križovatiek.
 252. Stavebné práce na obytných domoch.
 253. Vedecké zariadenia.
 254. Stavebné práce na objektoch zariadení na zimné športy.
 255. Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách.
 256. Stavebné práce na letiskových budovách.
 257. Stavebné práce na teplárňach s miestnym rozvodom.
 258. Stavebné práce na benzínových / plynových čerpacích staniciach.
 259. Inštalovanie protipožiarneho poplašného systému.
 260. Transformátorovne.
 261. Stavebné práce na diaľničných obslužných plochách.
 262. Výstavba zariadení ropného a plynárenského priemyslu.
 263. Stavebné práce na stavbách dielní.
 264. Stavebné práce na stavbe budov určených na výstavné účely.
 265. Stavebné práce na objektoch prehistorických pamiatok.
 266. Inštalácia cestnej signalizácie.
 267. Stavebné práce na stavbe budov určených pre ďalšie vzdelávanie.
 268. Stavebné práce na priepadoch/prepadových hatiach
 269. Stavebné práce na obchodných jednotkách.
 270. Stavebné práce na stodolách.
 271. Stavebné práce na spevňovaní povrchových plôch malých letísk.
 272. Stavebné práce na stavbe jednopruhových vozoviek.
 273. Stavebné práce na tepelných elektrárňach.
 274. Inštalovanie plynovej prípojky s príslušenstvom.
 275. Stavebné práce na závlahových potrubiach.
 276. Montáž oceľových konštrukcií budov.
 277. Stavebné práce na stavbe križovatiek.
 278. Práce na ochrane riečnych brehov.
 279. Stavebné práce na železničných staniciach.
 280. Výkopové práce na archeologických náleziskách.
 281. Práca na vodovodnom domovom potrubí.
 282. Stavebné práce na stavbe operačných sál.
 283. Maliarske, natieračské a sklenárske práce.
 284. Montážne práce.
 285. Stavebné práce na špeciálnych zdravotníckych budovách.
 286. Stavebné práce na stavbe železníc a lanových dopravných systémov.
 287. Práce na údržbe krajníc.
 288. Inštalovanie kabeláže.
 289. Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných zariadení.
 290. Kladenie strešnej krytiny z kovu.
 291. Stavebné práce na plavebných komorách.
 292. Stavebné práce na prednáškových sálach.
 293. Opravárenské práce na športových ihriskách.
 294. Kompletizačné (dokončovacie) práce.
 295. Stavebné práce na stavbe reštaurácií a podobných zariadení.
 296. Stavebné práce na objektoch technických odborných škôl.
 297. Stavebné práce na odsírovacích zariadeniach.
 298. Stavebné práce na vodných elektrárňach.
 299. Údržba protipovodňových ochranných zariadení.
 300. Úprava terénu na stavenisku.
 301. Vrtné a prieskumné práce.
 302. Inštalovanie dopravnej signalizácie.
 303. Čerpacia stanica odpadovej vody.
 304. Oceľové konštrukcie.
 305. Renovačné práce.
 306. Terénne úpravy cintorínov.
 307. Kladenie dlažby.
 308. Stavebné práce na nákupných strediskách.
 309. Podjazdy/podchody.
 310. Stavebné práce na stavbe plôch pre cintoríny.
 311. Stavebné práce na kogeneračných zariadeniach.
 312. Izolačné práce proti vode.
 313. Stolárske práce.
 314. Stavebné práce na pobrežných hrádzach.
 315. Práce na úprave odpadových vôd.
 316. Stavebné práce na prečerpávacích staniciach.
 317. Práce spodnej stavby diaľnic.
 318. Stavebné práce na saunách.
 319. Stavebné práce na obslužných plochách.
 320. Stavebné práce na umeleckých galériách.
 321. Stavebné práce na stavbe kúpeľov.
 322. Špecializované remeselnícke stavebné práce okrem strešných prác.
 323. Inštalácia potrubného systému.
 324. Prekládka potrubných vedení.
 325. Stavebné práce pre jadrové reaktory.
 326. Odstránenie pôdneho zvršku.
 327. Stavebné práce na stavbe obchodných domov a priemyselných budov.
 328. Inštalačné práce na chodníkoch.
 329. Stavebné práce na objektoch budov laboratórií.
 330. Odvodňovacie práce.
 331. Stavebné práce na prednáškových sálách.
 332. Stavebné práce na autobusových staniciach.
 333. Práce na dostavbe budov.
 334. Pokrývačské práce.
 335. Cintorínske práce.
 336. Konštrukcie zo železobetónu.
 337. Stavebné práce na recyklačných staniciach.
 338. Vyrovnávanie podláh betónom.
 339. Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín.
 340. Výstavba priehrad a podobných pevných (nepohyblivých) stavieb.
 341. Bagrovacie a čerpacie práce.
 342. Opravy betónom.
 343. Práce na sanácii pôdy.
 344. Stavebné a doplnkové práce na stavbe telefónnych a komunikačných vedení.
 345. Práce pri odstraňovaní horniny.
 346. Doplnkové práce na rozvode plynu.
 347. Stavebné práce na bankách.
 348. Stavebné práce na stavbe plôch pre bežecké dráhy.
 349. Celková údržba chátrajúcich budov.
 350. Kladenie krytinovej škridly.
 351. Práce spodnej stavby chodníkov.
 352. Stavebné práce na stavbe plôch pre rekreačné zariadenia.
 353. Výstavba elektrární.
 354. Stavebné práce na objektoch trhovísk.
 355. Úpravňa vody.
 356. Podzemné práce okrem tunelov, šácht a podzemných dráh.
 357. Stavebné práce na hľadiskách.
 358. Práce na stavbe hrádzi.
 359. Stavebné práce na tuneloch.
 360. Stavebné práce na stavbe nadchodov.
 361. Kladenie podláh a dlažbových krytín, povrchová úprava stien.
 362. Všeobecné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení.
 363. Stavebné práce na objektoch výskumných a testovacích zariadení.
 364. Inštalovanie počítačovej kabeláže.
 365. Opravy a údržba súvisiace so športovými zariadeniami.
 366. Práce na zlepšenie životného prostredia.
 367. Rôzne špecializované remeselné stavebné práce.
 368. Výstavba zariadení pre voľný čas pri vode.
 369. Práce na odstraňovaní azbestu.
 370. Stavebné práce na hlavných prívodných plynových potrubiach.
 371. Stavebné práce na stavbe okružných komunikácií/ciest.
 372. Základové práce.
 373. Kladenie kanalizačných potrubí.
 374. Stavebné práce na ochranných hrádzach/valoch.
 375. Demontáž lešení.
 376. Stavebné práce na výstavbe železničnej trate.
 377. Stavebné práce na objektoch radarových staníc.
 378. Práce na zvyšovaní parametrov zariadení.
 379. Zváranie.
 380. Práce súvisiace s ochranou pred slnečným žiarením.
 381. Inštalovanie vysokého napätia.
 382. Výstavba kanálov.
 383. Kladenie podláh a dlažbových krytín.
 384. Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s cestnou dopravou.
 385. Stavebné práce na stavbe mostných váh.
 386. Výkop základov.
 387. Montáž zábradlí.
 388. Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s právom a poriadkom alebo pohotovostnými službami.
 389. Zariadenie čističiek odpadovej vody.
 390. Stavebné práce na parkovacích domoch.
 391. Stavebné práce na priehradných múroch.
 392. Murovanie.
 393. Montáž brán.
 394. Budovy súvisiace s dopravou.
 395. Stavebné práce na krytých tržniciach.
 396. Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s vodnou dopravou.
 397. Opravy a údržba teplární.
 398. Stavebné práce na stavbe hlavných dopravných ciest.
 399. Stavebné práce na objektoch priemyselných pamiatok.
 400. Inštalovanie telekomunikačných zariadení.
 401. Nanášanie ochranných vrstiev.
 402. Kladenie drevených podláh.
 403. Stavebné práce na potrubiach na znečistenú vodu.
 404. Zariadenie čistiacich staníc.
 405. Výstavba výrobných závodov.
 406. Stavebné práce na spaľovniach odpadu.
 407. Výstavba pecí.
 408. Práce na strojárskych inštaláciách.
 409. Vyplňovanie eróznych korýt.
 410. Práce na vystužovaní hrádze.
 411. Inštalovanie ventilácie.
 412. Výstavba objektov pre ťažbu.
 413. Stavebné práce pre oceľové mosty.
 414. Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so železničnou dopravou.
 415. Montáž oceľových konštrukcií objektov.
 416. Stavebné práce na železničných mostoch.
 417. Železobetonárske práce.
 418. Stavebné práce na stavbe podzemných parkovísk.
 419. Opravy a údržba čističiek odpadových vôd.
 420. Vyplňovacie práce.
 421. Inštalovanie poplašných systémov a antén.
 422. Rekultivácia neobrábanej pôdy.
 423. Inštalovanie osvetlených dopravných značiek.
 424. Závlahové práce.
 425. Stavebné práce na budovách s obslužnou plochou.
 426. Stavebné práce na objektoch výstavných stredísk.
 427. Lanové dopravné systémy.
 428. Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií.
 429. Stavebné práce na pavilónoch.
 430. Protipožiarne inštalačné práce.
 431. Práce pri odpratávaní následkov odstreľovania.
 432. Stavebné práce na objektoch jednotiek intenzívnej starostlivosti.
 433. Štukatérske práce.
 434. Úprava cementovou maltou.
 435. Technické práce na bezpečnostných zariadeniach.
 436. Stavebné práce pre krematóriá.
 437. Práce na turbínach.
 438. Inštalovanie telefónnych liniek.
 439. Stavebné práce na miestnostiach súdneho lekárstva.
 440. Stavebné práce na úpravniach vody.
 441. Kladenie asfaltovej strešnej krytiny.
 442. Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva.
 443. Drevené vybavenie domu.
 444. Kamenárske práce.
 445. Stavebné práce na výstavbe diaľnic.
 446. Stavebné práce na stavbe budov vyšších odborných škôl.
 447. Stavebné práce na nekrytých tržniciach.
 448. Kladenie pružných dlažbových krytín.
 449. Stavebné práce na zariadeniach na chov psov.
 450. Zhotovovanie betónových nánosov/omietok.
 451. Stavebné práce na mestských železniciach.
 452. Montáž cestných bariér.
 453. Odstreľovanie a súvisiace práce pri odstraňovaní horniny.
 454. Lešenárske práce.
 455. Elektroinštalačné práce na transformátoroch.
 456. Sanitárne práce.
 457. Montáž okenných rámov.
 458. Prieskumné vrtné práce.
 459. Liatie betónovej zmesi.
 460. Montáž oceľových konštrukcií.
 461. Práce pri odstraňovaní následkov premývania.
 462. Práce na spomaľovacích jazdných úsekoch.
 463. Stavebné práce na palubovkových/drevených chodníkoch.
 464. Stavebné práce na stavbe budov určených pre rôzne druhy dopravy.
 465. Obkladanie stien.
 466. Výstavba elektrární a teplární.
 467. Stavebné práce na stavbe javísk.
 468. Nátery striech a iné práce na povrchovej úprave striech.
 469. Stavebné práce na nadúrovňových nádržiach na pitnú vodu.
 470. Stavebné práce na stavbe potrubných vedení nafty a plynu.
 471. Dekontaminácia pôdy.
 472. Inštalovanie spínacích staníc.
 473. Odstránenie pôdy.
 474. Inštalovanie protipožiarnych zariadení.
 475. Práce na ochrane pred bleskom.
 476. Montáž znížených stropov.
 477. Pokládka káblov.
 478. Stavebné práce na destilačných alebo rektifikačných zariadeniach.
 479. Zakryté alebo čiastočne zakryté železničné výkopy.
 480. Stavebné práce na vrtoch.
 481. Výstavba priehrad, kanálov, zavlažovacích kanálov a akvaduktov.
 482. Dvíhanie a prekládka potrubných vedení.
 483. Terénne úpravy strešných záhrad.
 484. Práce na balkónoch.
 485. Stavebné práce na stavbe plôch pre tenisové kurty.
 486. Pomocné práce na stavbe elektrických vedení.
 487. Bagrovacie a čerpacie práce na stavbe zariadení na úpravu vody.
 488. Stavebné práce na vstupných halách.
 489. Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov.
 490. Lemovanie plechom.
 491. Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s právom a poriadkom alebo pohotovostnými službami a na vojenských budovách.
 492. Stavebné práce na nafukovacích budovách.
 493. Stavebné práce na úpravniach pitnej vody.
 494. Stavebné práce na stavbe telefónnych vedení.
 495. Stavebné práce na divadlách.
 496. Stavebné práce na objektoch palácov.
 497. Práce na úprave povrchu okrem ciest.
 498. Práce na stavbe potrubných vedení rozvádzajúcich stlačený plyn.
 499. Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s pohotovostnými službami.
 500. Práce na ochrane povrchov.
 501. Stavebné práce na stavbe vyšetrovní.