Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

CPV kód 72000000

Obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota
Mestská časť Bratislava - LamačElektronizácia služieb bratislavskej samosprávy pre Mestskú časť Bratislava - Lamač0 €
31.08.2015
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v TrenčíneUžívateľské prístupy0 €
28.08.2015
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republikyIS RB Informačný systém register bytov7 100 000 €
27.08.2015
Bratislavský samosprávny krajGeografický informačný systém82 500 €
26.08.2015
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová VesIntegrácia IS MČ DNV na IIS BA37 065 €
21.08.2015
Žilinská univerzita v Žiline - RektorátPrevádzka aplikácií k projektom CRŠ, CRZ, IS KEGA a Mobility online.447 000 €
21.08.2015
eustream, a.s.Poskytovanie služieb rezervačnej platformy PRISMA0 €
21.08.2015
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyNeznámy názov0 €
20.08.2015
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republikyAPI - Atlas pasívnej infraštruktúry48 000 000 €
20.08.2015
Hlavné mesto SR BratislavaVytvorenie integračného rozhrania a úprava informačného systému mesta pre prepojenie na integrovaný informačný systém ...70 000 €
17.08.2015
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávaniaTechnické a logistické zabezpečenie národných testovaní na základných školách Testovanie 5-2015 a Testovanie 9-2016 ...520 657 €
17.08.2015
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávaniaTechnické zabezpečenie externej časti maturitnej skúšky a pilotných testovaní na stredných školách pre školský rok ...134 905 €
17.08.2015
Ministerstvo kultúry Slovenskej republikyÚprava a rozšírenie funkcionality IS APV SOFTIP PROFIT166 025 €
12.08.2015
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republikyISV - Informačný systém výstavby44 700 000 €
05.08.2015
Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyRozšírenie funkcionalít UPVS z požiadaviek z projektu Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky -eDemokracia a ...79 920 €
04.08.2015
stránka 1 z 36 ... nasledujúce (2) >> | Najstaršie

Odoberať emailové notifikácie

Nastavte si emailovú notifikáciu a pošleme Vám informáciu emailom vždy, keď bude pridané nové verejné obstarávanie v kategórii Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
Verejné obstarávania v kategórii Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

Podobné kategórie

 1. Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora.
 2. Programovanie softvéru a poradenstvo.
 3. Služby týkajúce sa podpory systému.
 4. Služby súvisiace so softvérom.
 5. Služby informačných technológií.
 6. Softvérové podporné služby.
 7. Programovanie aplikačného softvéru.
 8. Služby na údržbu a opravu softvéru.
 9. Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku).
 10. Vývoj softvéru.
 11. Dátové služby.
 12. Údržba programového vybavenia (software) informačných technológií.
 13. Databázové služby.
 14. Systémové podporné služby.
 15. Implementácia softvéru.
 16. Služby na vývoj softvéru pre konkrétne odvetvie.
 17. Spracovanie údajov.
 18. Dodávky softvéru.
 19. Počítačová archivácia.
 20. Systémové a technické poradenstvo.
 21. Internetové služby.
 22. Strategické prehodnotenie informačných systémov alebo technológie.
 23. Programovanie systémového a používateľského softvéru.
 24. Služby na vývoj softvéru pre oblasť vzdelávania.
 25. Systémové poradenstvo.
 26. Projektové modelovanie.
 27. Súbor služieb na vývoj softvéru.
 28. Počítačové podporné služby a poradenstvo.
 29. Technické počítačové podporné služby.
 30. Analýza údajov.
 31. Služby súvisiace s počítačmi.
 32. Služby na vývoj softvéru na riadenie projektov.
 33. Poradenstvo pri riadení projektov.
 34. Služby na vývoj softvéru pre vzájomnú prepojiteľnosť platforiem.
 35. Plánovanie informačných systémov alebo technológie.
 36. Hardvérové konzultačné služby (poradenstvo).
 37. Poskytovanie údajov.
 38. Správa výpočtových zariadení zahrňujúcich prevádzku počítačov.
 39. Programovanie.
 40. Vývoj softvéru na spracovanie transakcií a zákazníckeho softvéru.
 41. Počítačové podporné služby.
 42. Služby na vývoj softvéru pre webové servery.
 43. Programovanie softvérových balíkov.
 44. Služby na vývoj softvéru pre zdravotníctvo.
 45. Služby na vývoj analytického alebo vedeckého softvéru.
 46. Služby na vývoj softvéru pre operačné systémy pracujúce v reálnom čase.
 47. Služby na vývoj databázového softvéru.
 48. Vývoj softvéru pre vojenské aplikácie.
 49. Služby na vývoj softvéru pre informačné technológie.
 50. Služby na vývoj softvéru na finančnú analýzu a pre účtovníctvo.
 51. Služby pre počítačové siete.
 52. Správa výpočtových zariadení na údržbu počítačových systémov.
 53. Služby na vývoj softvéru na riadenie vzťahov so zákazníkmi.
 54. Služby pre siete typu WAN.
 55. Služby na vývoj softvéru pre internet a intranet.
 56. Prenos údajov.
 57. Databázové služby s pridanou hodnotou.
 58. Služby na vývoj softvéru na riadenie priemyselných odvetví.
 59. Systémové analýzy a programovanie.
 60. Správa výpočtových zariadení.
 61. Služby na vývoj softvéru na riadenie dokumentov.
 62. Služby na vývoj softvéru pre knižnice.
 63. Zhromažďovanie a triedenie údajov.
 64. Služby pre lokálne siete LAN.
 65. Testovanie systémov.
 66. Poradenstvo pri obnove hardvéru po havárii (poruche).
 67. Služby na vývoj softvéru na spracovanie transakcií.
 68. Služby na vývoj softvéru na riadenie archivácie.
 69. Softvérové služby na správu sietí.
 70. Služby na vývoj softvéru na riadenie leteckej premávky.
 71. Konfigurovanie softvéru.
 72. Služby na vývoj internetových alebo intranetových aplikácií klientov.
 73. Služby na vývoj softvéru na riadenie železničnej dopravy.
 74. Služby na vývoj databázového a operačného softvéru.
 75. Poradenstvo pri preberacích skúškach systémového softvéru.
 76. Služby na vývoj softvéru na spracovanie obrazu.
 77. Hodnotenie a prehodnotenie zabezpečenia systému kvality.
 78. Softvérové poradenstvo.
 79. Služby na vývoj softvéru na evidenciu času alebo na riadenie ľudských zdrojov.
 80. Služby na vývoj softvéru pre finančné systémy.
 81. Poradenstvo pri integrácii softvéru.
 82. Služby na vývoj softvéru pre editovanie webových stránok.
 83. Poradenstvo pri analýze podnikania.
 84. Služby týkajúce sa zálohovania počítačov a úpravy počítačov podľa katalógu.
 85. Konverzia údajov.
 86. Plánovanie zabezpečovania systému kvality.
 87. Vývoj prototypov.
 88. Služby na vývoj protivírusového softvéru.
 89. Služby súvisiace so správou počítačov.
 90. Strategické prehodnotenie a plánovanie informačných systémov alebo technológie.
 91. Správa dokumentov.
 92. Služby týkajúce sa auditu a skúšania počítačov.
 93. Služby na vývoj softvéru na obstarávanie.
 94. Poskytovateľské služby.
 95. Prehodnotenie požiadaviek na informačné technológie.
 96. Služby na vývoj softvéru pre štatistiku.
 97. Správa údajov.
 98. Návrh webových (www) sídiel.
 99. Podpora dátových sietí.
 100. Služby na vývoj softvéru pre elektronickú poštu.
 101. Služby na vývoj internetu.
 102. Služby na vývoj softvéru na zaistenie bezpečnosti.
 103. Profesionálne služby súvisiace s počítačmi.
 104. Služby na vývoj softvéru na vytváranie sietí, pre internet a intranet.
 105. Riadenie a podpora dátových sietí.
 106. Služby na štandardizáciu a klasifikáciu obsahu a dát.
 107. Služby na vývoj softvéru na komunikáciu a pre multimédiá.
 108. Vypracovanie servisných zmlúv.
 109. Služby na vývoj softvéru na riadenie letu.
 110. Počítačová tabelácia.
 111. Snímanie údajov.
 112. Služby na vývoj softvéru na automatizáciu kancelárskych prác.
 113. Opravy programového vybavenia (software) informačných technológií.
 114. Služby na vývoj softvéru pre účtovníctvo.
 115. Služby na vývoj softvéru na riadenie systémov, archivácie a obsahu.
 116. Poskytovatelia internetových služieb ISP.
 117. Odstraňovanie porúch.
 118. Služby na vývoj softvéru na vytváranie sietí.
 119. Služby na vývoj softvéru pre obslužné programy.
 120. Plánovanie implementácie systémov.
 121. Služby na vývoj softvéru na riadenie systémov.
 122. Služby na vývoj softvéru na riadenie licencií.
 123. Systémové analýzy a programovanie na zmluvu.
 124. Služby na vývoj grafického softvéru.