Doprava a skladovanie

Organizácie
Názov IČO Adresa Vznik
Juraj Orlický42413486Grösslingová 21, 811 09 Bratislava - Staré Mesto26.11.2014
Andrej Liška46047913Sekurisova 14, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka04.11.2014
Miroslav Wallach43679668Landauova 8, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka04.11.2014
Erik Slanina37326694Severná 1500/1, 974 01 Banská Bystrica03.11.2014
Roman Rádsetoulal42412803Pražská 27, 811 04 Bratislava - Staré Mesto03.11.2014
Jozef Liday47923288Tehelná 5714/17, 917 01 Trnava01.11.2014
Július Lachkovič - SPEED CAR44615833Záhradná 70/6, 082 16 Záhradné31.10.2014
Peter Telár46641122Cesta Mládeže 34, 901 01 Malacky31.10.2014
Dušan Danyi42412650Vígľašská 6, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka28.10.2014
Karol Kravenda37496077Malinovská 126, 900 28 Zálesie27.10.2014
Bc. Zuzana Medeková - Taxi Medek42370558kpt. Žalmana 1714/17, 955 01 Topoľčany22.10.2014
Peter Méhes - Gabriel Méhes42412463Holíčska 3137/18, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka17.10.2014
Martin Brečan47920955Ratnovce 228, 922 31 Ratnovce01.10.2014
Anton Bartoš47915781Laborecká 1866/27, 066 01 Humenné01.10.2014
Václav Eštočín ml.47917121Ondrašovce 7, 082 33 Ondrašovce01.10.2014
Vladimír Babčaník47909820Oravská 2351/2, 010 01 Žilina01.10.2014
Ivan Molnár40616231Zelená 706/12, 985 52 Divín01.10.2014
Martina Ridegová - RIMA37424351M. R. Štefánika 464/23, 934 01 Levice01.10.2014
Tibor Galamb - T - TRANS EU44552513Janka Alexyho 2912/20, 984 03 Lučenec01.10.2014
Ľubomír Bujna - LubTRANS47856092Horská 1307/35, 958 06 Partizánske01.10.2014
Ladislav Csölle35020164Furdekova 1616/12, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka01.10.2014
4RAWER SR, s.r.o.47896914Bokšanská 1345/9, 091 01 Stropkov30.09.2014
FAV-trans s.r.o.47856467Zbehy 92, 951 42 Zbehy30.09.2014
M-V LOG s.r.o.47910305Trenčianske Jastrabie 458, 913 22 Trenčianske Jastrabie30.09.2014
ANDY TRANS s.r.o.47908084Jókaiho 1172/6, 925 23 Jelka30.09.2014
FastPay, s.r.o.47919922Lapšárska 140/71, 930 12 Ohrady30.09.2014
NowoPay, s.r.o.47920688Lapšárska 140/71, 930 12 Ohrady30.09.2014
Tibor Csazsár47921404Hviezdoslavov 891, 930 41 Hviezdoslavov29.09.2014
Dušan Kucharik47919787Nitrianska 2519/11, 920 01 Hlohovec29.09.2014
Adrián Kálozi47925230Bratislavská 18/1, 924 01 Galanta26.09.2014
stránka 1 z 799 ... nasledujúce (2) >> | Koniec >>>>