Odborné, vedecké a technické činnosti

Organizácie
Názov IČO Adresa Vznik
Martina Račeková47904259Sládkovičova 5956/58, 974 05 Banská Bystrica01.12.2014
JUDr. Eva Fűkőová, advokátka42319188Hviezdoslavova 3, 979 01 Rimavská Sobota01.12.2014
MVDr. Tomáš Garaj42390427Mohylka 650/5, 038 53 Turany01.12.2014
MVDr. Zuzana Gregorová, veterinárny lekár42385008Fintická 2165/53, 080 06 Prešov01.12.2014
Mgr. Katarína Skálová, advokátka42384966Šrobárova 2668/25, 058 01 Poprad01.12.2014
Mgr. Matúš Valkučák, advokát42413583Sedlárska 1, 811 01 Bratislava - Staré Mesto01.12.2014
Ing. Jozefa Danová42371163Stračia 9A, 949 01 Nitra28.11.2014
JUDr. Terézia Borčinová423711981. mája 1296/43, 953 01 Zlaté Moravce26.11.2014
MVDr. Juraj Paluš42390354Svätého Cyrila a Metoda 7, 010 08 Žilina26.11.2014
Ing. Richard Vojtáš40834239Rekreačná 1711/19, 972 01 Bojnice21.11.2014
JUDr. Eva Golebiowská, advokátka42413745Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka20.11.2014
Mgr. Marek Gerboc, advokát42413290Drieňová 1E, 821 01 Bratislava - Ružinov20.11.2014
Mgr. Csaba Bodnár - advokát42338051Továrenská cesta 1, 943 03 Štúrovo15.11.2014
Ing. Petra Vráblová Bilková47965622Bottova 1347/107, 018 41 Dubnica nad Váhom15.11.2014
Marcell Szigeti Clark, medzinárodný advokát42413362Námestie SNP 15, 811 06 Bratislava - Staré Mesto14.11.2014
Iveta Košecká37287117Tomášikova 5724/9, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov10.11.2014
PaedDr. Daša Vičanová, PhD18022961Hornozoborská 77, 949 01 Nitra04.11.2014
Ing. Alica Lesayová47925965Šafárikova 2850/13, 917 08 Trnava01.11.2014
Ing.arch. Eva Šišková47916991Železničiarska 1845/12, 969 01 Banská Štiavnica01.11.2014
MVDr. Martin Rédl, PhD.42332753Tribečská 1, 949 01 Nitra01.11.2014
MVDr. Lenka Rubešová, veterinána lekárka42318874Mládežnícka 38, 974 04 Banská Bystrica01.11.2014
Ing. František Janega14107333Piešťanská 23, 949 01 Nitra01.11.2014
Mgr. Adela Mináriková, advokátka42412846Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava - Staré Mesto01.11.2014
MVDr. Karin Poradová42384281Rakúsy 180, 059 76 Rakúsy01.11.2014
MVDr. Daša Richterová42370655B. Němcovej 13, 949 01 Nitra01.11.2014
MVDr. Lukáš Šiška42370582Hlavná 237, 956 12 Preseľany01.11.2014
JUDr. Jana Dobiašová, súdna exekútorka42400651Nám. Sv. Martina 9, 908 51 Holíč31.10.2014
JUDr. Petra Buzáková, advokátka42318866Horná 51, 974 01 Banská Bystrica31.10.2014
JUDr. Lukáš Liščák, súdny exekútor42400538Nám. Sv. Michala 5/A, 920 01 Hlohovec31.10.2014
Mgr. Vladimír Závodský42390231Nábrežie Rajčianky 447/30, 010 04 Žilina30.10.2014
stránka 1 z 2912 ... nasledujúce (2) >> | Koniec >>>>