Verejná správa a obrana

Organizácie
Názov IČO Adresa Vznik
Dopravný úrad42355826Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava - Ružinov01.01.2014
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb42355818Továrenská 7, 828 55 Bratislava - Staré Mesto01.01.2014
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť42263051Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava - Staré Mesto01.03.2012
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky42499500Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica01.01.2012
Petrolservis - Fire Servis, spol. s r. o.46261923Terézie Vansovej 4/A, 917 01 Trnava16.07.2011
Agentúra rozvoja vodnej dopravy42183677Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava - Staré Mesto31.12.2010
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky42181810Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava - Staré Mesto01.11.2010
Veľvyslanectvo Cyperskej republiky42181402Michalská 12, 811 01 Bratislava - Staré Mesto27.09.2010
Audiovizuálny fond42169330Grösslingová 53, 811 09 Bratislava - Staré Mesto01.01.2009
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky42137292Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka01.01.2009
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania42134943Žehrianska 9, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka01.09.2008
Okresný súd Skalica45014817Námestie slobody 15, 909 01 Skalica01.01.2008
Okresný súd Piešťany45014809Vážska 28, 921 01 Piešťany01.01.2008
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu42129079Slovanská 1, 811 07 Bratislava - Staré Mesto01.01.2008
Okresný súd Revúca45018545SNP 539/1, 050 01 Revúca01.01.2008
Okresný súd Partizánske420255321. mája 225/4, 958 26 Partizánske01.01.2008
Okresný súd Bánovce nad Bebravou42025516Hollého 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou01.01.2008
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom42025524Hviezdoslavova 37, 915 19 Nové Mesto nad Váhom01.01.2008
Okresný súd Malacky42128226Mierové námestie 10, 901 01 Malacky01.01.2008
Okresný súd Pezinok42128234M. R. Štefánika 40, 902 01 Pezinok01.01.2008
Okresný súd Námestovo42061385Námestie Antona Bernoláka 332/16, 029 01 Námestovo01.01.2008
Falck Fire Services a.s.36840343Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava - Ružinov29.09.2007
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ31819494Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka01.01.2007
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky30866391Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - Nové Mesto01.07.2006
Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi30865433Mierová 19, 827 15 Bratislava - Ružinov01.07.2006
Union zdravotná poisťovňa, a.s.36284831Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava - Ružinov09.03.2006
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí30798868Radlinského 13, 817 80 Bratislava - Staré Mesto01.01.2006
Centrum právnej pomoci30798841Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava - Staré Mesto01.01.2006
Európska zdravotná poisťovňa, a.s. v likvidácii35954175Pribinova 25, 811 09 Bratislava - Staré Mesto13.09.2005
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.35942436Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka01.09.2005
stránka 1 z 109 ... nasledujúce (2) >> | Koniec >>>>