Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Organizácie
Názov IČO Adresa Vznik
Férová Nadácia42414008Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka03.12.2014
Nadácia ELSQUARE42414181Gercenova 3640/2, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka01.12.2014
Bc. Patrik Névtelen42370761Textilná 1, 934 05 Levice01.12.2014
Pod krídlami Dominiky, n.o.45744530Hlboká 77, 949 01 Nitra26.11.2014
Gabriela Maninová42374715Gorazdova 1312/3, 957 04 Bánovce nad Bebravou26.11.2014
APOLÓN TATRY, n.o.45744483Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad24.11.2014
SAFE, n.o.45744475Hlavná 128, 949 07 Nitra24.11.2014
ADOS ELA, n.o.45744441Dlhá 557/63, 089 01 Svidník20.11.2014
MUDr. Patrik Princ, chirurg, traumatológ42401119Zvončín 226, 919 01 Zvončín19.11.2014
Nadácia Zdravý život42392420SNP 458/90, 962 33 Budča19.11.2014
MUDr. Pavol Bukva42413427Jána Stanislava 25, 841 05 Bratislava - mestská časť Karlova Ves19.11.2014
Mgr. Dana Hatiarová - ADOS42390095Na Vyhliadke 5230/1, 034 01 Ružomberok18.11.2014
Velislav n.o.45744343Veľká Čausa 11, 971 01 Veľká Čausa10.11.2014
McROY Foundation - nadácia42413184Pribinova 4, 811 09 Bratislava - Staré Mesto10.11.2014
MDDr. Mária Kesziová, zubný lekár42368600Obchodná 7, 946 51 Nesvady01.11.2014
PhDr. Jana Kuchtová - agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti42384265Hlavná 16/9, 059 04 Matiašovce01.11.2014
Mgr. Zuzana Kucbelová, fyzioterapeut42318785Nádvorná 2947/2, 960 01 Zvolen31.10.2014
Our Roma Future n.o.45744220Zelená 55, 079 01 Veľké Kapušany30.10.2014
Nadácia EPH42412871Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - Staré Mesto30.10.2014
Nadácia ADELI42400970Hlboká 45, 921 01 Piešťany28.10.2014
MDDr. Veronika Gašparíková42374766Puškinova 1235/39, 958 03 Partizánske28.10.2014
PhDr. Martina Kocúrová, klinický psychológ42318742Hviezdoslavova 34, 960 01 Zvolen28.10.2014
MUDr. Beáta Antošová, hygiena a epidemiológia 1. stupňa42331480Stará Baštová 1, 040 01 Košice - Staré Mesto23.10.2014
MUDr. Ondrej Čuboň, zubný lekár42400392Štefánikova 1, 909 01 Skalica22.10.2014
MDDr. Michal Štefanatný42389801ul. Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina22.10.2014
ABAX, n. o.45744271Oravská Poruba 119, 027 54 Oravská Poruba20.10.2014
Za oponou n. o.45744262Tolstého 1207/8, 010 42 Žilina20.10.2014
Daria, n. o.45744254Miestneho priemyslu 1247, 029 01 Námestovo20.10.2014
MUDr. Janka Mojžišová42318858Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš14.10.2014
DSS a zariadenie pre seniorov Istota, n. o.45744211Sad SNP 8, 010 01 Žilina13.10.2014
stránka 1 z 554 ... nasledujúce (2) >> | Koniec >>>>