Ostatné činnosti

Organizácie
Názov IČO Adresa Vznik
GINN.PRESS42414075Ľubinská 18, 811 03 Bratislava - Staré Mesto12.12.2014
Stály súd arbitrov42414237Tomášikova 26, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov11.12.2014
RC LMK MALACKY42414211Záhorácka 5347/31, 901 01 Malacky11.12.2014
Moja nádej42401186Komenského 132, 925 52 Šoporňa08.12.2014
KOMUNITA AKTIVITY42390575Veličná 69, 027 54 Veličná05.12.2014
Poľovnícka spoločnosť Adamovské jazerá42401330Petroveská 1402/23, 908 45 Gbely04.12.2014
OZ Kompostujme42390656Fándlyho 2166/17, 010 01 Žilina04.12.2014
Sic!42385156Mirka Nešpora 4878/17, 080 01 Prešov04.12.2014
MUSICA CLASSICA ŽILINA42390567Dolný Val 47, 011 28 Žilina04.12.2014
Rómovia z Dobšinej - O Roma Dobšinatar42332117Zimná 91, 049 25 Dobšiná04.12.2014
CDKL5 Slovakia42413974Guothova 2/E, 831 01 Bratislava - Nové Mesto03.12.2014
Poľovnícka organizácia Drienovo42392683Drienovo 55, 962 51 Drienovo03.12.2014
Poľovnícka organizácia Urbár Bodíky - Šuľany42401089Bodíky č. 92, 930 31 Bodíky03.12.2014
Vira Romaniv40703525Skuteckého 9570/9, 831 07 Bratislava - mestská časť Vajnory03.12.2014
Odborový zväz AIOS42414121Staré Grunty 158, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves02.12.2014
OZ Logos Zvolen42392730Ľ. Medveckého 1392/2, 960 01 Zvolen02.12.2014
Poľovnícka spoločnosť Kršteňany42371082Dolnohorská 3285/57, 949 01 Nitra02.12.2014
Klub priateľov historických vozidiel Oblík42385148Hermanovce nad Topľou 133, 094 34 Hermanovce nad Topľou01.12.2014
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Selice42371023Selice , 925 72 Selice01.12.2014
Dobrá Betka42414245Ružinovská 1/D, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov28.11.2014
Mosty Integrácie42414199Petöfiho 8, 821 06 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice28.11.2014
INSR42401283Masarykova 450, 908 48 Kopčany28.11.2014
Občianske združenie ATID42401259F. Kazinczyho 1250/16, 925 21 Sládkovičovo28.11.2014
Slovenská aliancia výživových poradcov, o.z.42414130Šustekova 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka28.11.2014
Občianske združenie Nosma42392748Rudlovská cesta 46, 974 01 Banská Bystrica28.11.2014
ČINGOLA42332176Čingov 1090, 053 11 Smižany28.11.2014
DOBRÝ PASTIER - LAČHO PASTIRIS42332168Slovenského raja 26, 053 13 Letanovce28.11.2014
Klub priateľov vojenskej dopravy42375240Melčice 224, 913 05 Melčice - Lieskové28.11.2014
INTEGRITA +42332150Juhoslovanská 3, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce28.11.2014
Mladí hematológovia42414041Pšeničná 1/G, 821 06 Bratislava - m. č. Podunajské Biskupice28.11.2014
stránka 1 z 1926 ... nasledujúce (2) >> | Koniec >>>>