Pestovanie ostatných trvácnych plodín

Organizácie
Názov IČO Adresa Vznik
Richter Rasen Slovakia, s.r.o.31377017Závod 154, 908 72 Závod12.08.1994
Urbárska spoločnosť- pozemkové spoločenstvo Dlžín00628867Dlžín , 972 26 Dlžín22.11.1993
RSDr. Pavel Ivanič14183871Ábelová 26, 985 13 Ábelová03.04.1991
Lesné a pozemkové spoločenstvo Roháč Podhorie17061806Podhorie , 013 18 Podhorie24.08.1992
Pasienkové a pozemkové spoločenstvo Podhorie17061814Podhorie , 013 18 Podhorie24.08.1992
Urbársky spolok, pozemkové spoločenstvo30231884Nižný Skalník , 980 52 Nižný Skálnik01.04.1996
Ing. Ján Lukáč - Súkromné lesy30629829Udavské 370, 067 31 Udavské30.04.1993
Ján Zaťko31088091Pribylina 207, 032 42 Pribylina05.11.1992
Helena Forgáčová31177280Športová 179, 951 76 Tesárske Mlyňany30.11.1993
Jozef Majerský31227511Za sédriou 1247/9, 054 01 Levoča06.08.1996
HERBATON s r.o.31670423Klčov 28, 053 02 Klčov16.04.1993
Lesná spoločnosť Urbári a Želiari, pozemkové spoločenstvo31827403Jalšové 156, 922 31 Jalšové07.08.1992
Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Čerín31937233Čerín 11, 974 01 Čerín16.05.1996
Ladislav Urban3206628729.augusta 2281/32, 811 01 Bratislava - Staré Mesto06.09.1993
Lesná spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Halmo a spol. Brodzany34004696Brodzany 280, 958 42 Brodzany09.12.1993
Pozemkové spoločenstvo občanov Starý Tekov34007032Mládežnícka 10, 935 26 Starý Tekov23.12.1993
Mgr. Jozef Stankay34770712Školská 18, 968 01 Nová Baňa21.01.1997
Roman Suroviak35081791Medzibrodie nad Oravou 106, 026 01 Medzibrodie nad Oravou03.02.1998
Pasienkové pozemkové spoločenstvo Dolná Seč35611065Dolná Seč 8, 935 31 Dolná Seč30.09.1997
Pozemkové spoločenstvo Belanec a spol.,Rudnianska Lehota35674997Rudnianska Lehota , 972 26 Rudnianska Lehota29.04.1996
1 z 3 ... nasledujúce (2) >> | Koniec >>>>