Chov hospodárskych zvierat

Organizácie
Názov IČO Adresa Vznik
EK-FARM s. r. o.45954585Žabokreky nad Nitrou 700, 958 52 Žabokreky nad Nitrou17.12.2010
Mária Kolodiová KOLODIOVÁ33154252Stavebná 2153/57, 075 01 Trebišov17.12.1992
Ivan Görgei35125268Hlavná 85, 049 55 Dlhá Ves06.07.1998
Peter Lenhart10832718Červeňany 19, 962 75 Červeňany07.12.1992
Dušan Grgula11786604Nobelovo nám. 7, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka01.04.1990
Andrej Šoltys30310873Petrovianska 34, 080 05 Prešov30.10.1992
Arpád Smetana - Nákup a predaj PP30981638Kubáňovo 124, 935 75 Kubáňovo13.01.1993
Štefan Surovec31853510Jánovce 159, 925 22 Jánovce03.04.1997
Peter Kiss - Obchod PEKI32178786Budatínska 3083/31, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka20.07.1992
Róbert Kiss32310111Čenkovce 65, 930 39 Čenkovce19.05.1992
Miroslav Laudár32620799České Brezovo 145, 985 03 České Brezovo05.10.1994
Roman Chrkavý33140847F.Kráľa 1681/3, 955 01 Topoľčany01.08.1990
Stanislav Barcaj - včelárstvo34475940Osuské 73, 906 12 Osuské11.09.1996
Ľubomír Kľúčik TVPX34972617Bodiná 142, 018 15 Bodiná28.08.1997
Alexander Balogh - BALMED35505036Hlavná 68/119, 076 53 Boľ13.08.1996
Stanislav Búran36921947Pod Vinohradmi 345/25, 925 53 Pata19.12.1994
Bc.Veronika Benčiková35487844Gorkého 1448/7, 986 01 Fiľakovo04.05.2000
Michal Mačička - APIGOLD40003442Štúrova 245/12, 033 01 Liptovský Hrádok02.04.2002
Mgr. Ján Chovanec40167356Párnica 114, 027 52 Párnica08.03.1991
Zoltán Zavilla40438350Mariánske Námestie 253/16, 044 25 Medzev10.10.2002
1 z 6 ... nasledujúce (2) >> | Koniec >>>>