Okresný súd

Adresa
Hlavná 49
917 83 Trnava
IČO
00165719
DIČ
2021147425
IČ DPH
SK2021147425
Dátum založenia
01.01.1972
Právna forma
Rozpočtová organizácia
(Ústredná štátna správa)
Vlastníctvo
Štátne
Počet zamestnancov
100-149 zamestnancov
Činnosť
Spravodlivosť a súdnictvo
Vyhlásené verejné obstarávania
Zákazka Hodnota
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Okresného súdu Trnava formou stravných poukážokčíslo zákazky v systéme EVO: 43.03129 276 €
31.10.2013
Obstarávaní: 1
Hodnota: 129 276 €
Zmluvy: Okresný súd
Názov Hodnota
Zmluva o dodávke a odbere tepla0 €
09.04.2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť C, D, E0 €
27.03.2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť C, D, E0 €
26.03.2014
Dodatokč. 6 z Zmluve o dielo č. 5/01/083 633 €
13.03.2014
Kolektívna zmluva na rok 20140 €
27.02.2014
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku0 €
25.02.2014
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla97 €
24.02.2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla0 €
03.02.2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla časť D, E19 600 €
31.01.2014
Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov Okresného súdu Trnava formou stravovacích poukážok uzatvorená podľa zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov131 122 €
30.01.2014
eZmluvy.sk evidujú 76 zmlúv v hodnote 267 014 € uzatvorených s organizáciou Okresný súd

Mapa sídla


Okresný súd, Hlavná 49, 917 83 Trnava