Okresný súd

Adresa
Hlavná 49
917 83 Trnava
IČO
00165719
DIČ
2021147425
IČ DPH
SK2021147425
Dátum založenia
01.01.1972
Právna forma
Rozpočtová organizácia
(Ústredná štátna správa)
Vlastníctvo
Štátne
Počet zamestnancov
100-149 zamestnancov
Činnosť
Spravodlivosť a súdnictvo

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu
Vyhlásené verejné obstarávania
Zákazka Hodnota
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Okresného súdu Trnava formou stravných poukážokčíslo zákazky v systéme EVO: 43.03129 276 €
31.10.2013
Obstarávaní: 1
Hodnota: 129 276 €
Zmluvy: Okresný súd
Názov Hodnota
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie0 €
18.11.2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla časť C0 €
04.09.2014
Kúpna zmluva v zmysle §588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predúospv1 260 €
17.07.2014
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV WV JETTA117 €
22.05.2014
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla119 €
22.05.2014
Dohoda o zverení referentského služobného vozidla0 €
12.05.2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla0 €
09.04.2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť C, D, E0 €
27.03.2014
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť C, D, E0 €
26.03.2014
Dodatokč. 6 z Zmluve o dielo č. 5/01/083 633 €
13.03.2014
eZmluvy.sk evidujú 82 zmlúv v hodnote 268 510 € uzatvorených s organizáciou Okresný súd

Mapa sídla


Okresný súd, Hlavná 49, 917 83 Trnava