Obec Čertižné

Adresa
Čertižné 57
067 52 Čertižné
IČO
00322890
DIČ
2021232521
Dátum založenia
01.07.1973
Právna forma
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
(Miestna samospráva)
Vlastníctvo
Vlastníctvo územnej samosprávy
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Všeobecná verejná správa

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu
Vyhlásené verejné obstarávania
Zákazka Hodnota
Zníženie energetickej náročnosti budovy253 711 €
30.01.2016
Obstarávaní: 1
Hodnota: 253 711 €

Mapa sídla


Obec Čertižné, Čertižné 57, 067 52 Čertižné