Obec Tušice

Adresa
Tušice 130
072 02 Tušice
IČO
00325911
DIČ
2020742658
Dátum založenia
01.07.1973
Právna forma
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
(Miestna samospráva)
Vlastníctvo
Vlastníctvo územnej samosprávy
Počet zamestnancov
3-4 zamestnanci
Činnosť
Všeobecná verejná správa

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu
Vyhlásené verejné obstarávania
Zákazka Hodnota
Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice88 901 €
30.01.2016
TUŠICE-TUŠICKÁ NOVÁ VES-HOROVCE, KANALIZÁCIA A ČOV: Kompletizácia jestvujúcej kanalizácie a kanalizačných prípojok324 653 €
31.12.2015
Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácii v obci Tušice66 798 €
31.12.2015
Obstarávaní: 3
Hodnota: 480 352 €

Mapa sídla


Obec Tušice, Tušice 130, 072 02 Tušice