Obec Nižný Slavkov

Adresa
Nižný Slavkov 102
082 75 Nižný Slavkov
IČO
00327514
DIČ
2020711627
Dátum založenia
01.07.1973
Právna forma
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
(Miestna samospráva)
Vlastníctvo
Vlastníctvo územnej samosprávy
Počet zamestnancov
10-19 zamestnancov
Činnosť
Všeobecná verejná správa

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu
Vyhlásené verejné obstarávania
Zákazka Hodnota
Základná škola Nižný Slavkov - Multifunkčné ihrisko.110 919 €
30.01.2016
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Nižný Slavkov127 310 €
31.12.2015
Obstarávaní: 2
Hodnota: 238 229 €

Mapa sídla


Obec Nižný Slavkov, Nižný Slavkov 102, 082 75 Nižný Slavkov