Mesto Rožňava

Adresa
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
IČO
00328758
DIČ
2020937116
Dátum založenia
01.07.1973
Právna forma
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
(Miestna samospráva)
Vlastníctvo
Vlastníctvo územnej samosprávy
Počet zamestnancov
200-249 zamestnancov
Činnosť
Všeobecná verejná správa

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu
Vyhlásené verejné obstarávania
Zákazka Hodnota
Obstaranie služieb na výrobu a odvysielanie televíznych programov60 000 €
06.10.2014
Financovanie stroja na recyklovanie asfaltu47 600 €
17.09.2014
Neznámy názov0 €
27.08.2014
Neznámy názov0 €
12.08.2014
Recyklátor asfaltu45 000 €
06.08.2014
Obstaranie služieb na výrobu a odvysielanie televíznych programov60 000 €
29.07.2014
Neznámy názov0 €
23.07.2014
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov MsÚ159 000 €
21.07.2014
Neznámy názov0 €
10.07.2014
Financovanie stroja na recyklovanie asfaltu47 600 €
25.06.2014
Neznámy názov0 €
11.06.2014
Neznámy názov0 €
11.06.2014
Neznámy názov0 €
03.06.2014
Neznámy názov0 €
03.06.2014
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov MsÚ159 000 €
12.05.2014
Recyklátor asfaltu45 000 €
12.05.2014
Dodávka elektrickej energie a zabezpečenie distribučných služieb pre Mesto Rožňava a príspevkové organizácie mesta136 015 €
09.04.2014
Dodávka elektrickej energie a zabezpečenie distribučných služieb pre Mesto Rožňava a príspevkové organizácie mesta.500 000 €
08.10.2013
Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Rožňava.0 €
05.10.2013
Viacúčelový komunálny nosič náradia101 300 €
04.09.2013
Platobný systém parkovania prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu60 000 €
04.09.2013
Prenájom kopírovacích zariadení30 000 €
22.05.2013
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektov ZŠ Zlatá Rožňava12 500 €
03.05.2013
Obstaranie služieb na výrobu a odvysielanie televíznych programov25 000 €
26.04.2013
Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Rožňava72 237 €
17.04.2013
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov25 000 €
09.03.2013
Chlieb a pečivo14 000 €
09.03.2013
Mrazené výrobky14 000 €
08.03.2013
Mlieko a mliečne výrobky.29 500 €
16.02.2013
Tvorba a zabezpečenie vysielania v televíznej programovej službe MTVŠ v Rožňave30 000 €
24.01.2013
Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Rožňava0 €
09.01.2013
Nábytok a interiérové vybavenie pre materské školy19 800 €
19.10.2012
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby na rekonštrukciu objektov ZŠ Zlatá.12 000 €
26.05.2012
Výmena okien - Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožňava.80 596 €
04.02.2012
Papier a ostatné papierové výrobky, kancelárske potreby13 000 €
20.01.2012
Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ.17 700 €
04.01.2012
Mäso pre ŠJ MŠ.10 600 €
04.01.2012
Upratovacie a čistiace služby.21 000 €
04.01.2012
Stravné lístky177 000 €
31.12.2011
Nákup osobných motorových vozidiel22 500 €
28.10.2011
Prístupová cesta ku garážam na Komenského ulici v Rožňave.54 146 €
22.10.2011
Rozšírenie jazdného pruhu na Okružnej ulici č. 14 až 20 v Rožňave.25 804 €
22.10.2011
Rekonštrukcia strechy tribúny na futbalovom štadióne v Rožňave39 000 €
03.09.2011
Rekonštrukcia bleskozvodu25 496 €
13.08.2011
Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave1 417 712 €
24.03.2011
Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave1 343 732 €
13.08.2010
Obstarávaní: 46
Hodnota: 4 952 838 €
Zmluvy: Mesto Rožňava
Názov Hodnota
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality10 000 €
09.12.2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.12 920 €
28.11.2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec17 353 €
27.11.2014
Zmluva o spolupráci0 €
25.11.2014
Kúpna zmluva č.6342/2014/LSR0 €
06.11.2014
Zmluva o účasti na projekte č. 30207/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka0 €
05.11.2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.15 504 €
31.10.2014
Zmluva č. 26/2014/2340 o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na výkon prác na vojnových hroboch5 000 €
26.08.2014
Zmluva o prevode hnuteľného majetku1 692 €
24.06.2014
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o prenájme poľnohospodárskej a lesnej pôdy č.4301/2014/LSR0 €
17.06.2014
eZmluvy.sk evidujú 92 zmlúv v hodnote 1 668 676 € uzatvorených s organizáciou Mesto Rožňava

Mapa sídla


Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Zdieľať

Kontakt

Mária Kardošová

Email
maria.kardosova@roznava.sk
Telefón
0587773256
Web stránka
www.roznava.sk

Víťazné firmy
Energie2, a.s.
136 015 € | Ponúk: 1
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance group
0 € | Ponúk: 2
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance group
72 237 € | Ponúk: 1
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
147 854 € | Ponúk: 3
Inžinierske stavby, a.s.
749 769 € | Ponúk: 5
J.P.-STAV spol. s r .o.
981 014 € | Ponúk: 3
ČSOB Poisťovňa, a.s.
18 262 € | Ponúk: 1
Ing.Dobos - DOBART s.r.o
486 675 € | Ponúk: 2
ČSOB Poisťovňa, a.s.
4 778 € | Ponúk: 1
ČSOB Poisťovňa, a.s.
1 992 € | Ponúk: 1
INGSTEEL spol. s.r.o
1 683 308 € | Ponúk: 6
J.P.-STAV spol. s r.o.
1 118 425 € | Ponúk: 3
ČSOB Poisťovňa, a. s.
76 997 € | Ponúk: 4
J. P. STAV, spol s r. o.
5 336 594 € | Ponúk: 1
V 14 obstarávaniach bolo prijatých 34 ponúk.

Priemer ponúk v súťaži: 2,43

Rovnaké sídlo

Podobné organizácie