Obec Šambron

Adresa
Šambron 25
065 45 Šambron
IČO
00330205
DIČ
2020698856
Dátum založenia
01.07.1973
Právna forma
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
(Miestna samospráva)
Vlastníctvo
Vlastníctvo územnej samosprávy
Počet zamestnancov
5-9 zamestnancov
Činnosť
Všeobecná verejná správa

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu

Mapa sídla


Obec Šambron, Šambron 25, 065 45 Šambron