Obec Veľký Lipník

Adresa
Velký Lipník 283
065 33 Veľký Lipník
IČO
00330248
DIČ
2020698900
Dátum založenia
24.11.1990
Právna forma
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
(Miestna samospráva)
Vlastníctvo
Vlastníctvo územnej samosprávy
Počet zamestnancov
10-19 zamestnancov
Činnosť
Všeobecná verejná správa

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu
Vyhlásené verejné obstarávania
Zákazka Hodnota
Multifunkčné ihrisko 18x33 m - obec Veľký Lipník75 843 €
19.01.2016
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - obec Veľký Lipník87 734 €
31.12.2015
Obstarávaní: 2
Hodnota: 163 577 €

Mapa sídla


Obec Veľký Lipník, Velký Lipník 283, 065 33 Veľký Lipník