Obec Ďurďoš

Adresa
Ďurďoš 36
094 31 Ďurďoš
IČO
00332364
DIČ
2020640985
Dátum založenia
01.07.1973
Právna forma
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
(Miestna samospráva)
Vlastníctvo
Vlastníctvo územnej samosprávy
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Všeobecná verejná správa

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu
Vyhlásené verejné obstarávania
Zákazka Hodnota
Dom Nádeje - Obec Ďurďoš116 938 €
30.01.2016
Obstarávaní: 1
Hodnota: 116 938 €

Mapa sídla


Obec Ďurďoš, Ďurďoš 36, 094 31 Ďurďoš