Základná škola

Adresa
Smetanov háj 286/9
929 01 Dunajská Streda
IČO
036081086
DIČ
2021349407
Dátum založenia
01.01.1998
Právna forma
Rozpočtová organizácia
(Miestna samospráva)
Vlastníctvo
Vlastníctvo územnej samosprávy
Počet zamestnancov
20-24 zamestnancov
Činnosť
Základné školstvo

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu
Zmluvy: Základná škola
Názov Hodnota
Darovacia zmluva č. 9012/0022/14 - "Počítačové zostavy bez tlačiarní"0 €
17.04.2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa §52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov1 629 €
25.02.2014
Zmluva č.1/NP/127/2013 o podmienkach spolupráce pri Realizácií Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS261302300250 €
19.01.2014
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky0 €
06.12.2013
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 20018/261101300830 €
13.11.2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov3 758 €
27.09.2013
Zmluva č. 921/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu uzavretá podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník0 €
26.09.2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu č. XX "Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve" podľa § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov4 147 €
30.08.2013
Darovacia zmluva0 €
07.08.2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov53 €
28.03.2013
eZmluvy.sk evidujú 24 zmlúv v hodnote 13 160 € uzatvorených s organizáciou Základná škola

Mapa sídla


Základná škola, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda

Zdieľať

Kontakt

Rovnaké sídlo

Podobné organizácie