Adresa
IČO
14285070
DIČ
1020728511
IČ DPH
SK1020728511
Dátum založenia
05.02.1991
Právna forma
Zatiaľ neurčené
()
Vlastníctvo
Medzinárodné s prevažujúcim verejným sektorom
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu

Mapa sídla


,