NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Adresa
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava - Staré Mesto
IČO
30844789
DIČ
2020815654
IČ DPH
SK2020815654
Dátum založenia
01.01.1993
Právna forma
Národná banka Slovenska
(Národná banka Slovenska)
Vlastníctvo
Štátne
Počet zamestnancov
1000-1999 zamestnancov
Činnosť
Činnosti centrálnej banky
Vyhlásené verejné obstarávania
Zákazka Hodnota
Konzultačné služby pre McAfee produkty28 000 €
18.04.2014
Dodávka kancelárskych potrieb pre Národnú banku Slovenska11 112 €
15.04.2014
Dodanie systému Digitalizácia knižnice a s tým súvisiace služby346 800 €
11.04.2014
Neznámy názov0 €
04.04.2014
Kúpna zmluva na dodanie motorových vozidiel zn. Volkswagen0 €
02.04.2014
Neznámy názov0 €
01.04.2014
Neznámy názov0 €
29.03.2014
Neznámy názov0 €
26.03.2014
Neznámy názov0 €
25.03.2014
Neznámy názov0 €
18.03.2014
Neznámy názov0 €
14.03.2014
Predĺženie technickej podpory pre VMware View26 000 €
11.03.2014
Digitálna prezentácia zbierok MMM191 449 €
07.03.2014
Dodávka zemného plynu na roky 2 015 - 2 018.2 580 000 €
25.02.2014
Dodávka elektrickej energie na roky 2 015 - 2 018 pre objekty NBS2 800 000 €
25.02.2014
Konzultačné služby pre McAfee produkty28 000 €
25.02.2014
Rozširovanie virtualizácie PC205 850 €
22.02.2014
Nákup úžitkového motorového vozidla kategórie N125 000 €
22.02.2014
Dodávka zemného plynu na roky 2 015 - 2 018.2 580 000 €
15.02.2014
Rozšírenie počtu licencií Symantec NetBackup vrátane ich technickej podpory230 000 €
13.02.2014
Dodávka elektrickej energie na roky 2015 - 2018 pre objekty NBS0 €
29.01.2014
Dodávka kancelárskych potrieb pre Národnú banku Slovenska9 548 €
15.01.2014
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - 7., 8. a 10. časť predmetu zákazky159 886 €
24.12.2013
Dodávka serverov a licencií OS pre servery Oracle74 804 €
24.12.2013
Nákup osobných motorových vozidiel.403 682 €
21.12.2013
Služby informačných technológií-bezpečnostné testovanie80 000 €
13.12.2013
Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektroinštalácie, bleskozvodov, strojov a spotrebičov.120 000 €
07.12.2013
Dodávka kancelárskych potrieb pre Národnú banku Slovenska115 137 €
22.11.2013
Zmluva o dielo E-809.10.1000.00 na dodávku systému ServisDesk0 €
07.11.2013
Konzultačné služby pre McAfee produkty28 000 €
29.10.2013
Poskytnutie cateringovej služby.30 000 €
24.10.2013
Zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov188 500 €
19.10.2013
Modernizácia sieťovej infraštruktúry NBS5 399 400 €
19.10.2013
Dodanie multifunkčných tlačových zariadení a poskytnutie služby ALL IN.197 000 €
16.10.2013
Výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v oblasti komplexných preventívnych lekárskych prehliadok190 000 €
08.10.2013
Výber dodávatela modernizácie sietovej infraštruktúry0 €
05.10.2013
Neznámy názov0 €
05.10.2013
Zabezpečenie prevádzky, technického dohľadu a údržby servera pre webovú stránku NBS a súvisiacich služieb.199 999 €
05.10.2013
Neznámy názov0 €
05.10.2013
Nákup čistiacich a hygienických potrieb65 328 €
05.10.2013
Dodávka kancelárskych potrieb pre Národnú banku Slovenska45 819 €
05.10.2013
Dodávka serverov a licencií OS pre rozšírenie VMware infraštruktúry NBS.0 €
05.10.2013
Údržba a oprava služobných motorových vozidiel NBS.199 999 €
05.10.2013
Dodávka elektrickej energie pre objekty NBS na roky 2013 a 20141 323 350 €
05.10.2013
Nákup zemného plynu na roky 2013 a 20141 566 106 €
05.10.2013
Modernizácia sieťovej infraštruktúry NBS5 399 400 €
05.10.2013
Zabezpečenie servisnej podpory pre servre typu HP Integrity a HP 9000 (PA-RISC)120 000 €
19.09.2013
Rozširovanie vzdialeného prístupu k IS prostredníctvom produktov RSA65 185 €
04.09.2013
Oprava objektov MMM51 000 €
04.09.2013
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ústredia Národnej banky Slovenska, expozitúr NBS v Banskej Bystrici a Košiciach a objektov na Tomášikovej č.28/a, Vazovovej č.2 a Cukrovej č.8 v Bratislave.147 604 €
04.09.2013
Obstarávaní: 50
Hodnota: 68 896 000 €
Zmluvy: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Názov Hodnota
Darovacia zmluva č. 11/20142 000 €
11.04.2014
Dodatok č. 8 k Zmluve medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska zo 7.4.2006 o poskytovaní bankovo-technických služieb100 000 €
03.04.2014
zmena príkaznej zmluvy a tlačív k príkaznej zmluve0 €
17.02.2014
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie0 €
10.02.2014
Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie zisťovania finančnej situácie a spotreby domácností109 180 €
15.01.2014
Darovacia zmluva0 €
20.12.2013
Nájomná zmluva o nájme majetku NBS č.13/201360 €
09.12.2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov921 €
18.11.2013
Zmluva o poskytovaní údajov z oblasti Štátneho dlhu a rozpočtového hospodárenia SR0 €
05.11.2013
Dohoda o refundácii rozdielu výnosových a nákladových úrokov vyplývajúcich Národnej banke Slovenska z Dohody o pôžičke medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným menovým fondom uzatvorenej v roku 20130 €
29.10.2013
eZmluvy.sk evidujú 41 zmlúv v hodnote 1 373 656 € uzatvorených s organizáciou NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Mapa sídla


NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava - Staré Mesto

Zdieľať

Kontakt

Ing. Anna Zubeková

Email
ferdinand.sekac@nbs.sk
Telefón
0257872245
Web stránka
www.nbs.sk

Víťazné firmy
Tibor Varga TSV PAPIER
11 212 € | Ponúk: 1
DATALAN, a.s.
191 449 € | Ponúk: 1
AutoCont SK a.s.
205 850 € | Ponúk: 1
Tibor Varga TSV PAPIER
9 548 € | Ponúk: 1
MICROCOMP - Computersystém s.r.o.
44 630 € | Ponúk: 1
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
74 320 € | Ponúk: 1
Tibor Varga TSV PAPIER
115 137 € | Ponúk: 1
Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o.
65 328 € | Ponúk: 3
Millennium 000, spol. s r.o.
3 300 € | Ponúk: 1
Tibor Varga TSV Papier
45 819 € | Ponúk: 3
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1 566 106 € | Ponúk: 1
Východoslovenská energetika a.s.
1 323 350 € | Ponúk: 1
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
104 999 € | Ponúk: 1
AutoCont AK, a. s.
100 000 € | Ponúk: 6
ARPROG akciová spoločnosť Poprad
77 180 € | Ponúk: 1
ANECT a.s.
589 000 € | Ponúk: 1
TEMPEST a. s.
65 185 € | Ponúk: 1
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
147 604 € | Ponúk: 2
Slovclean s. r. o.
17 405 € | Ponúk: 4
AutoCont SK a.s.
78 823 € | Ponúk: 1
NESS Slovensko, a.s.
1 900 000 € | Ponúk: 1
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
154 500 € | Ponúk: 11
Microcomp - Computersystém spol. s r. o.
80 934 € | Ponúk: 1
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
116 047 € | Ponúk: 1
A.H.F., s. r. o.
99 999 € | Ponúk: 6
NESS Slovensko, a.s.
86 999 € | Ponúk: 1
IMPA Bratislava, a.s.
234 250 € | Ponúk: 1
RWE Gas Slovensko, s. r. o.
751 372 € | Ponúk: 1
TEMPEST a. s.
163 040 € | Ponúk: 1
Slovak Telekom, a. s.
176 323 € | Ponúk: 1
Soimco s.r.o.
294 577 € | Ponúk: 1
V-Elektra Slovakia s.r.o.
196 565 € | Ponúk: 1
Oracle Slovensko spol. s r.o.
441 961 € | Ponúk: 1
PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika
190 000 € | Ponúk: 4
Ivan Blažo - IBEX
54 217 € | Ponúk: 2
KANEX Slovakia, s.r.o.
51 714 € | Ponúk: 4
eDevelopment s.r.o.
274 362 € | Ponúk: 3
Tibor Varga TSV Papier
47 406 € | Ponúk: 4
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
171 680 € | Ponúk: 2
A.H.F., s.r.o.,
79 366 € | Ponúk: 4
V 71 obstarávaniach bolo prijatých 183 ponúk.

Priemer ponúk v súťaži: 2,58

Rovnaké sídlo