Obec Ľubica

Adresa
Gen. Svobodu 248/127
059 71 Ľubica
IČO
31942547
DIČ
2020709834
Dátum založenia
21.07.1992
Právna forma
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
(Miestna samospráva)
Vlastníctvo
Vlastníctvo územnej samosprávy
Počet zamestnancov
50-99 zamestnancov
Činnosť
Všeobecná verejná správa

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu
Vyhlásené verejné obstarávania
Zákazka Hodnota
Dodávka výsadbyschopných sadeníc pre umelú obnovu lesa na roky 2014 a 2015.70 358 €
04.12.2013
Dodávka služieb v lesnej pestovnej činnosti.198 703 €
04.12.2013
Lávky v obci Ľubica.62 919 €
11.09.2013
Dodávka sadeníc lesných drevín na zalesňovanie.78 000 €
15.02.2012
Dodávka osobného terénneho motorového vozidla.22 000 €
04.02.2012
Ľubica - Most na ul. Budovateľskej.156 173 €
22.07.2011
Revitalizácia centrálnej zóny obce Ľubica703 619 €
24.09.2010
Revitalizácia centrálnej zóny Ľubica790 000 €
30.01.2010
Obstarávaní: 8
Hodnota: 2 081 772 €
Zmluvy: Obec Ľubica
Názov Hodnota
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie0 €
25.09.2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j19 836 €
08.08.2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 720006864 876 €
20.06.2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 720006724 126 €
20.06.2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie0 €
30.04.2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 720003820 846 €
17.04.2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 720003920 405 €
17.04.2014
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKN18 €
13.03.2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec5 746 €
28.02.2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 720002920 987 €
05.02.2014
eZmluvy.sk evidujú 28 zmlúv v hodnote 1 548 076 € uzatvorených s organizáciou Obec Ľubica

Mapa sídla


Obec Ľubica, Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica

Zdieľať

Kontakt

Ing. Peter Repčák, Mgr. Miroslav Kovalík

Email
starosta@obeclubica.sk
Telefón
052468001152
Web stránka
www.obeclubica.sk

Víťazné firmy
Anna Argalášová - ARNIKA
103 200 € | Ponúk: 1
M SILNICE a.s.
579 052 € | Ponúk: 3
V 2 obstarávaniach boli prijaté 4 ponuky.

Priemer ponúk v súťaži: 2,00

Podobné organizácie