Obec Ľubica

Adresa
Gen. Svobodu 248/127
059 71 Ľubica
IČO
31942547
DIČ
2020709834
Dátum založenia
21.07.1992
Právna forma
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
(Miestna samospráva)
Vlastníctvo
Vlastníctvo územnej samosprávy
Počet zamestnancov
50-99 zamestnancov
Činnosť
Všeobecná verejná správa
Vyhlásené verejné obstarávania
Zákazka Hodnota
Dodávka výsadbyschopných sadeníc pre umelú obnovu lesa na roky 2014 a 2015.70 358 €
04.12.2013
Dodávka služieb v lesnej pestovnej činnosti.198 703 €
04.12.2013
Lávky v obci Ľubica.62 919 €
11.09.2013
Dodávka sadeníc lesných drevín na zalesňovanie.78 000 €
15.02.2012
Dodávka osobného terénneho motorového vozidla.22 000 €
04.02.2012
Ľubica - Most na ul. Budovateľskej.156 173 €
22.07.2011
Revitalizácia centrálnej zóny obce Ľubica703 619 €
24.09.2010
Revitalizácia centrálnej zóny Ľubica790 000 €
30.01.2010
Obstarávaní: 8
Hodnota: 2 081 772 €
Zmluvy: Obec Ľubica
Názov Hodnota
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 720003820 846 €
17.04.2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 720003920 405 €
17.04.2014
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKN18 €
13.03.2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec5 746 €
28.02.2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 720002920 987 €
05.02.2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 720003019 970 €
04.02.2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec4 293 €
23.07.2013
Dodatok č. 2/ DZ221401203950102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2214012039501632 486 €
04.06.2013
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu – Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK ( Kód0 €
30.04.2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov2 194 €
27.03.2013
eZmluvy.sk evidujú 23 zmlúv v hodnote 1 439 238 € uzatvorených s organizáciou Obec Ľubica

Mapa sídla


Obec Ľubica, Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica