Obec Ľubica

Adresa
Gen. Svobodu 248/127
059 71 Ľubica
IČO
31942547
DIČ
2020709834
Dátum založenia
21.07.1992
Právna forma
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
(Miestna samospráva)
Vlastníctvo
Vlastníctvo územnej samosprávy
Počet zamestnancov
50-99 zamestnancov
Činnosť
Všeobecná verejná správa

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu

Mapa sídla


Obec Ľubica, Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica