Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad-Veľká

Adresa
Veľká
058 01 Poprad
IČO
31999786
DIČ
2020656088
Dátum založenia
01.01.1990
Právna forma
Cirkevná organizácia
(Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam)
Vlastníctvo
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Činnosti cirkevných organizácií

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu
Zmluvy: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad-Veľká
Názov Hodnota
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena0 €
19.04.2013
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy0 €
03.04.2013
eZmluvy.sk evidujú 2 zmluvy v hodnote 0 € uzatvorené s organizáciou Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad-Veľká

Mapa sídla


Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad-Veľká, Veľká , 058 01 Poprad