Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad-Veľká

Adresa
Veľká
058 01 Poprad
IČO
31999786
DIČ
2020656088
Dátum založenia
01.01.1990
Právna forma
Cirkevná organizácia
(Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam)
Vlastníctvo
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Činnosti cirkevných organizácií

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu

Mapa sídla


Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad-Veľká, Veľká , 058 01 Poprad