Obec Ľudovítová

Adresa
Ľudovítová 21
951 44 Ľudovítová
IČO
34017402
DIČ
2021083548
Dátum založenia
01.12.1994
Právna forma
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
(Miestna samospráva)
Vlastníctvo
Vlastníctvo územnej samosprávy
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Všeobecná verejná správa

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu
Vyhlásené verejné obstarávania
Zákazka Hodnota
Modernizácia multifunkčného a detského ihriska v obci Ľudovítová116 926 €
30.01.2016
Obstarávaní: 1
Hodnota: 116 926 €

Mapa sídla


Obec Ľudovítová, Ľudovítová 21, 951 44 Ľudovítová