Športovo strelecký klub mesta Rožňava

Adresa
Edelényska 52
048 01 Rožňava
IČO
35563851
Dátum založenia
30.11.2004
Právna forma
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
(Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam)
Vlastníctvo
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Činnosti športových klubov

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu

Mapa sídla


Športovo strelecký klub mesta Rožňava, Edelényska 52, 048 01 Rožňava