Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Adresa
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava - Ružinov
IČO
35829141
DIČ
2020261342
IČ DPH
SK2020261342
Dátum založenia
21.01.2002
Právna forma
Akciová spoločnosť
(Verejné nefinančné korporácie)
Imanie
81 832 584 EUR
Štatutárny orgán
predstavenstvo
Ing. Miroslav Stejskal - predseda predstavenstva, Astrová 18, Bratislava 821 01
Ing. Michal Pokorný - podpredseda predstavenstva, Klinčeková 3062/24, Nitra 949 01
Ing. Alexander Kšiňan - člen predstavenstva, Znievska 23, Bratislava 851 06
Doc. Ing. Miroslav Rapšík, CSc. - člen predstavenstva, Sládkovičova 4/1072, Sučany 038 52
Ing. Martin Malaník - člen predstavenstva, Palisády 42, Bratislava 811 06
Vklady
Počet: 2382, Druh: kmeňové, Podoba: zaknihované, Forma: akcie na doručiteľa, Menovitá hodnota: 33 194 EUR
Počet: 793, Druh: kmeňové, Podoba: zaknihované, Forma: akcie na doručiteľa, Menovitá hodnota: 34 EUR
Počet: 82, Druh: kmeňové, Podoba: zaknihované, Forma: akcie na meno, Menovitá hodnota: 33 194 EUR
Počet: 459, Druh: kmeňové, Podoba: zaknihované, Forma: akcie na meno, Menovitá hodnota: 34 EUR
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, Bratislava 817 82
Vlastníctvo
Štátne
Počet zamestnancov
500-999 zamestnancov
Činnosť
Prenos elektriny

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu
Vyhlásené verejné obstarávania
Zákazka Hodnota
Diaľkové riadenie ES Veľký Ďur a pripojenie EMO 3, 4 do PS - realizácia prác. Zmluva č. 2010-0146-11805300 €
19.01.2016
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 4158 743 €
06.01.2016
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 5290 612 €
06.01.2016
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn – oblasť 3188 223 €
06.01.2016
Zabezpečenie obsluhy elektrickej stanice Podunajské Biskupice440 688 €
31.12.2015
Obstarávaní: 5
Hodnota: 1 078 266 €

Mapa sídla


Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava - Ružinov

Zdieľať

Kontakt

Ing. Ľudovít Adam

Email
petras_robert@sepsas.sk
Telefón
0250692502
Web stránka
sepsas.sk

Víťazné firmy
Schrack Technik s.r.o.
2 745 000 € | Ponúk: 1
Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka
2 765 000 € | Ponúk: 1
Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka
1 301 345 € | Ponúk: 1
SLS - servis lesy stráž, s.r.o.
32 999 € | Ponúk: 1
ROYAL FOREST s.r.o.
32 997 € | Ponúk: 1
EHC service, s.r.o.
530 000 € | Ponúk: 1
COMENERG a.s.
1 200 000 € | Ponúk: 1
EHC service, s.r.o.
300 000 € | Ponúk: 1
EHC service, s.r.o.
3 500 000 € | Ponúk: 1
LiV ELEKTRA, a.s.
1 381 164 € | Ponúk: 1
Východoslovenská energetika a.s.
347 454 € | Ponúk: 1
Neznámy názov
1 732 384 € | Ponúk: 1
Neznámy názov
618 080 € | Ponúk: 1
VUJE, a.s.
665 950 € | Ponúk: 1
Unicorn Systems SK s. r. o.
1 249 680 € | Ponúk: 1
MVM, s.r.o.
883 946 € | Ponúk: 1
VUJE, a.s.
1 199 900 € | Ponúk: 1
ROYAL FOREST s.r.o.
156 317 € | Ponúk: 1
MADMA, s.r.o.
140 219 € | Ponúk: 1
Vladimír Škripek - RENOV
341 236 € | Ponúk: 1
ENZA, s.r.o.
59 730 € | Ponúk: 1
ENZA, s.r.o.
126 037 € | Ponúk: 1
JPRL s.r.o.
386 580 € | Ponúk: 1
Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka
531 164 € | Ponúk: 1
SAG Elektrovod, a. s.
89 945 068 € | Ponúk: 1
ENZA, s.r.o.
301 283 € | Ponúk: 1
JPRL s.r.o.
183 470 € | Ponúk: 1
LiV - EPL, s.r.o.
947 036 € | Ponúk: 1
SAG Elektrovod, a. s.
1 160 000 € | Ponúk: 1
SAG Elektrovod, a. s.
2 195 000 € | Ponúk: 1
MVM, s.r.o.
1 919 583 € | Ponúk: 1
JPRL s.r.o.
12 743 € | Ponúk: 1
ENZA, s.r.o.
508 362 € | Ponúk: 1
ENZA, s.r.o.
274 049 € | Ponúk: 1
LiV ELEKTRA, a.s.
16 343 756 € | Ponúk: 1
Unicorn Systems SK s. r. o.
450 800 € | Ponúk: 1
Schrack Technik s.r.o.
864 280 € | Ponúk: 1
Schrack Technik s.r.o.
1 492 480 € | Ponúk: 1
ROYAL FOREST s.r.o.
210 700 € | Ponúk: 1
MADMA, s.r.o.
190 158 € | Ponúk: 1
V 117 obstarávaniach bolo prijatých 143 ponúk.

Priemer ponúk v súťaži: 1,22

Rovnaké sídlo