Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Adresa
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava - Ružinov
IČO
35919001
DIČ
2021937775
IČ DPH
SK2021937775
Dátum založenia
01.02.2005
Právna forma
Akciová spoločnosť
(Verejné nefinančné korporácie)
Imanie
3 144 579 271 EUR
Štatutárny orgán
predstavenstvo
Ing. Daniel Mako - člen predstavenstva, Turnianska 4557/9, Senec 903 01
Ing. Milan Gajdoš - predseda predstavenstva, M. R. Štefánika 467/51, Levice 934 01
Ing. Viktória Chomová - podpredsedníčka predstavenstva, Majerníkova 54, Bratislava 834 05
Ing. Štefan Török - člen predstavenstva, Košická 43 B, Bratislava 821 08
Ing. Milan Rác - člen predstavenstva, Gábora Steinera 69, Trnava 917 02
Vklady
Počet: 1, Druh: kmeňové, Podoba: zaknihované, Forma: akcie na meno, Menovitá hodnota: 2 988 310 098 EUR
Počet: 6, Druh: kmeňové, Podoba: zaknihované, Forma: akcie na meno, Menovitá hodnota: 3 320 EUR
Počet: 165, Druh: kmeňové, Podoba: zaknihované, Forma: akcie na meno, Menovitá hodnota: 33 194 EUR
Počet: 1, Druh: kmeňové, Podoba: zaknihované, Forma: akcie na meno, Menovitá hodnota: 150 772 243 EUR
Slovenská republika - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody 6, Bratislava 810 05
Vlastníctvo
Štátne
Počet zamestnancov
1000-1999 zamestnancov
Činnosť
Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu
Vyhraté verejné obstarávania
Obstarávateľ Zákazka Hodnota

ponúk: 1
378 999 €
01.01.1970

ponúk: 1
135 633 €
01.01.1970

ponúk: 2
1 394 634 €
01.01.1970
Obstarávaní: 3
Hodnota: 1 909 266 €
Vyhlásené verejné obstarávania
Zákazka Hodnota
Súvislá údržba vozovky diaľnice D1 v správe SSÚD 10 Beharovce a SSÚD 11 Prešov emulznými technológiami688 000 €
23.01.2016
Špeciálne studené asfaltové zmesi.386 400 €
20.01.2016
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb.1 099 910 €
19.01.2016
Činnosť odborníka stavebného dozoru na mosty18 172 €
16.01.2016
Dodávka elektrickej energie pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.770 825 €
16.01.2016
Predmetom zákazky je nákup farieb pre náterové systémy. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky bude uvedené v súťažných podkladoch344 000 €
16.01.2016
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby86 932 €
16.01.2016
Činnosť koordinátora bezpečnosti8 263 €
16.01.2016
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa15 625 €
16.01.2016
D1 Fričovce - Svinia, GTM počas prevádzky271 619 €
13.01.2016
Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.15 000 000 €
31.12.2015
Vypracovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie rýchlostnej cesty R2 Včeláre - Šaca40 000 €
31.12.2015
Údržba vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca emulznými technológiami1 567 500 €
31.12.2015
Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre Doplnenie ISD na diaľnici D2 Bratislava, Lamač - št. hr. SR/ČR220 000 €
31.12.2015
Zosilnenie nosnej konštrukcie mosta ev.č. D2-068 nad diaľnicou D2, Sekule0 €
31.12.2015
Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier systém 3.300 000 €
31.12.2015
Obstarávaní: 16
Hodnota: 20 817 246 €

Mapa sídla


Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava - Ružinov

Zdieľať

Kontakt

Mgr. Tamara Bečárová

Email
zuzana.majerova@ndsas.sk
Telefón
0258311127
Web stránka
www.ndsas.sk

Víťazné firmy
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
1 099 910 € | Ponúk: 1
SHP SK s.r.o.
6 486 € | Ponúk: 1
RESTADO s.r.o.
7 812 € | Ponúk: 1
RESTADO s.r.o.
1 554 € | Ponúk: 1
Východoslovenská energetika a.s.
308 453 € | Ponúk: 1
ESP Consult, s.r.o.
18 172 € | Ponúk: 1
DATALAN, a.s.
708 360 € | Ponúk: 1
SLOVEKO s.r.o.
432 000 € | Ponúk: 1
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
48 220 € | Ponúk: 1
ELTODO SK, a. s.
371 350 € | Ponúk: 1
COLAS, s.r.o.
324 616 € | Ponúk: 1
DATALAN, a.s.
13 520 € | Ponúk: 1
Doprastav Asfalt, a.s.
1 461 € | Ponúk: 1
SATES, a.s.
18 190 € | Ponúk: 1
Marius Pedersen, a.s.
16 012 € | Ponúk: 1
Marius Pedersen, a.s.
76 601 € | Ponúk: 1
RAVEN a.s.
4 305 € | Ponúk: 1
SAROUTE, s.r.o.
36 683 € | Ponúk: 1
DOPRA - VIA, a.s.
1 140 € | Ponúk: 1
HAKOM , s. r.o.
188 806 € | Ponúk: 1
STRABAG s.r.o.
32 752 € | Ponúk: 1
AUTOPOLIS, s.r.o.
44 748 € | Ponúk: 1
Nelux, s.r.o.
64 255 € | Ponúk: 1
SATES, a.s.
11 623 € | Ponúk: 1
Slovak Telekom, a.s.
42 351 € | Ponúk: 1
AUTOPOLIS, s.r.o.
43 000 € | Ponúk: 1
MB SERVIS, s.r.o.
234 000 € | Ponúk: 1
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.
6 910 € | Ponúk: 1
SAROUTE, s.r.o.
60 060 € | Ponúk: 1
HIT Slovensko, s.r.o.
605 900 € | Ponúk: 1
SATES, a.s.
97 500 € | Ponúk: 3
GEODETICCA, s.r.o.
26 583 € | Ponúk: 1
PPA INŽINIERING, s.r.o.
11 650 € | Ponúk: 1
ARTRA s.r.o.
1 428 € | Ponúk: 1
CHEMOLAK a.s.
19 032 € | Ponúk: 1
SAROUTE, s.r.o.
54 000 € | Ponúk: 1
ContiTrade Slovakia s.r.o.
19 238 € | Ponúk: 1
SATES, a.s.
12 960 € | Ponúk: 1
DOPRA - VIA, a.s.
13 911 € | Ponúk: 1
Z+M servis, spol. s r. o.
6 310 € | Ponúk: 1
V 823 obstarávaniach bolo prijatých 1817 ponúk.

Priemer ponúk v súťaži: 2,21

Rovnaké sídlo

Podobné organizácie