Základná škola Cernina

Adresa
Cernina 30
090 16 Cernina
IČO
36158313
DIČ
2021349957
Dátum založenia
01.01.1998
Právna forma
Rozpočtová organizácia
(Miestna samospráva)
Vlastníctvo
Vlastníctvo územnej samosprávy
Počet zamestnancov
10-19 zamestnancov
Činnosť
Základné školstvo

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu
Vyhlásené verejné obstarávania
Zákazka Hodnota
Školiaci materiál a potreby44 503 €
05.02.2013
Školiaci materiál a potreby60 000 €
29.10.2012
Notebooky a pomôcky pre vyučovanie23 000 €
16.10.2012
Obstarávaní: 3
Hodnota: 127 503 €
Zmluvy: Základná škola Cernina
Názov Hodnota
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov číslo: 2015_MPC_ANG_PO_PO_1920 €
16.06.2015
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky36 922 €
15.10.2014
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky0 €
19.09.2014
Zmluva č. 1/NP/1038/2013 o podmienkach spolupráce pri realizácii Národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí/ITMS:261302300250 €
07.06.2014
Zmluva o obstaraní vystúpenia0 €
20.02.2014
Zmluva č. 1482/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu uzavretá podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník0 €
07.10.2013
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci Národného projektu č. XX " Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve" podľa § 54 zákona4 109 €
27.09.2013
Darovacia zmluva0 €
23.09.2013
Zmluva o prevode hnuteľného majetku3 361 €
21.06.2013
Darovacia zmluva B-2011/2904-0361583130 €
31.07.2012
eZmluvy.sk evidujú 13 zmlúv v hodnote 157 467 € uzatvorených s organizáciou Základná škola Cernina

Mapa sídla


Základná škola Cernina, Cernina 30, 090 16 Cernina

Zdieľať

Kontakt

Mgr. Juraj Revický

Email
zscernina@gmail.com, sp@tatratender.sk
Telefón
+421911492225
Web stránka
www.zscernina.edupage.org

Víťazné firmy
MARSANN lT , s .r. o.
44 503 € | Ponúk: 1
V 1 obstarávaní bola prijatá 1 ponuka.

Priemer ponúk v súťaži: 1,00

Podobné organizácie