Ing. arch. Vladimír Paško, autorizovaný architekt

Adresa
Tulská 97/2
974 04 Banská Bystrica
IČO
37897861
Dátum založenia
01.11.1993
Právna forma
Slobodné povolanie
(Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského zákona a iných právnych predpisov nezapísané v obchodnom registri)
Vlastníctvo
Súkromné tuzemské
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Architektonické činnosti

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu

Mapa sídla


Ing. arch. Vladimír Paško, autorizovaný architekt, Tulská 97/2, 974 04 Banská Bystrica