Pozemkové spoločenstvo vlastníkov súkromných lesov a lúk v lese Necpaly

Adresa
Necpaly č. 185
038 12 Necpaly
IČO
37902296
DIČ
2021483541
Dátum založenia
23.07.1999
Právna forma
Spoločenstvá vlastníkov bytov a pozemkov
(Súkromné nefinančné korporácie)
Vlastníctvo
Súkromné tuzemské
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu

Mapa sídla


Pozemkové spoločenstvo vlastníkov súkromných lesov a lúk v lese Necpaly, Necpaly č. 185, 038 12 Necpaly