Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici

Adresa
Nám. Ľ.Štúra 1
975 41 Banská Bystrica
IČO
37949527
Dátum založenia
01.01.2004
Dátum zrušenia
30.09.2013
Právna forma
Rozpočtová organizácia
(Ústredná štátna správa)
Vlastníctvo
Štátne
Počet zamestnancov
25-49 zamestnancov
Činnosť
Podpora a usmerňovanie ekonomiky

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu
Zmluvy: Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici
Názov Hodnota
Zmluva o prevode správy majetku štátu0 €
26.07.2013
Dodatok č. 1 k Dohode č. 207/§51/2012 zo dňa 17.12.2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie uzatvorená podľa ustanovenia § 51, odsek 9) zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o služ0 €
26.04.2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 2011/060020 €
15.03.2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolvenskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie podľa § 51 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti584 €
26.02.2013
Dodatok č.1 k "Zmluve o výpožičke č.: A/2008/16528-1"0 €
11.02.2013
Zmluva o dielo č. RO_2/20130 €
06.02.2013
Dohoda o zabezp.podmienok AP 7/§51/20130 €
30.01.2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej dňa 31.1.20110 €
30.01.2013
Dohoda č. 207/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ uzatvorená podľa ustanovenia § 51, odsek 9) zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti0 €
21.12.2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie0 €
18.12.2012
eZmluvy.sk evidujú 25 zmlúv v hodnote 24 720 € uzatvorených s organizáciou Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici

Mapa sídla


Obvodný lesný úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ.Štúra 1, 975 41 Banská Bystrica