Združenie urbárskych lesov a pasienkov v Lozorne - Pozemkové spoločenstvo

Adresa
Lozorno 64
900 55 Lozorno
IČO
42131154
DIČ
2020659432
Dátum založenia
26.11.1997
Právna forma
Spoločenstvá vlastníkov bytov a pozemkov
(Súkromné nefinančné korporácie)
Vlastníctvo
Súkromné tuzemské
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu

Mapa sídla


Združenie urbárskych lesov a pasienkov v Lozorne - Pozemkové spoločenstvo, Lozorno 64, 900 55 Lozorno