Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo

Adresa
Podhradie
972 42 Podhradie
IČO
42151414
DIČ
2023232717
Dátum založenia
12.06.2007
Právna forma
Spoločenstvá vlastníkov bytov a pozemkov
(Súkromné nefinančné korporácie)
Vlastníctvo
Súkromné tuzemské
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu

Mapa sídla


Urbárska spoločnosť Podhradie, pozemkové spoločenstvo, Podhradie , 972 42 Podhradie