Iryna Kalynovska

Adresa
Chlmecké námestie 1
010 03 Žilina
IČO
42222281
DIČ
2147483647
Dátum založenia
22.08.2012
Právna forma
Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR
(Nefinančné korporácie pod zahraničnou kontrolou)
Vlastníctvo
Zahraničné
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Zubná lekárska prax

Mapa sídla


Iryna Kalynovska, Chlmecké námestie 1, 010 03 Žilina

Zdieľať

Kontakt