Iryna Kalynovska

Adresa
Chlmecké námestie 1
010 03 Žilina
IČO
42222281
Dátum založenia
22.08.2012
Právna forma
Zahraničná osoba, fyzická osoba s bydliskom mimo územia SR
(Nefinančné korporácie pod zahraničnou kontrolou)
Vlastníctvo
Zahraničné
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Zubná lekárska prax

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu

Mapa sídla


Iryna Kalynovska, Chlmecké námestie 1, 010 03 Žilina