Andrej Vasiľ

Adresa
Hospodársky dvor
072 05 Ložín
IČO
42332265
Dátum založenia
11.12.2014
Právna forma
Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
(Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského zákona a iných právnych predpisov nezapísané v obchodnom registri)
Vlastníctvo
Súkromné tuzemské
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Zmiešané hospodárstvo

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu

Mapa sídla


Andrej Vasiľ, Hospodársky dvor , 072 05 Ložín