Klub stolného tenisu RAKSIT

Adresa
Dunajská 2
949 01 Nitra
IČO
42371376
Dátum založenia
04.12.2014
Právna forma
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
(Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam)
Vlastníctvo
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Činnosti športových klubov

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu

Mapa sídla


Klub stolného tenisu RAKSIT, Dunajská 2, 949 01 Nitra