Sic!

Adresa
Mirka Nešpora 4878/17
080 01 Prešov
IČO
42385156
Dátum založenia
04.12.2014
Právna forma
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
(Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam)
Vlastníctvo
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Činnosti záujmových organizácií

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu

Mapa sídla


Sic!, Mirka Nešpora 4878/17, 080 01 Prešov