KOMUNITA AKTIVITY

Adresa
Veličná 69
027 54 Veličná
IČO
42390575
Dátum založenia
05.12.2014
Právna forma
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
(Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam)
Vlastníctvo
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Činnosti záujmových organizácií

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu

Mapa sídla


KOMUNITA AKTIVITY, Veličná 69, 027 54 Veličná