OZ Kompostujme

Adresa
Fándlyho 2166/17
010 01 Žilina
IČO
42390656
Dátum založenia
04.12.2014
Právna forma
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
(Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam)
Vlastníctvo
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Činnosti záujmových organizácií

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu

Mapa sídla


OZ Kompostujme, Fándlyho 2166/17, 010 01 Žilina