Športový klub Agritechnikabulls

Adresa
Dunajská 111
932 01 Veľký Meder
IČO
42401178
Dátum založenia
10.12.2014
Právna forma
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
(Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam)
Vlastníctvo
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Činnosti športových klubov

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu

Mapa sídla


Športový klub Agritechnikabulls, Dunajská 111, 932 01 Veľký Meder