Poľovnícka spoločnosť Adamovské jazerá

Adresa
Petroveská 1402/23
908 45 Gbely
IČO
42401330
Dátum založenia
04.12.2014
Právna forma
Nezisková organizácia
(Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam)
Vlastníctvo
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Činnosti záujmových organizácií

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu

Mapa sídla


Poľovnícka spoločnosť Adamovské jazerá, Petroveská 1402/23, 908 45 Gbely