Miklós Viktor - SHR

Adresa
Ňárad 169
930 06 Ňárad
IČO
42401356
Dátum založenia
09.12.2014
Právna forma
Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
(Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského zákona a iných právnych predpisov nezapísané v obchodnom registri)
Vlastníctvo
Súkromné tuzemské
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu

Mapa sídla


Miklós Viktor - SHR, Ňárad 169, 930 06 Ňárad