DORA Gastro Slovakia, a. s.

Adresa
Rovenská 1568/47
905 01 Senica
IČO
43951121
DIČ
2022538573
IČ DPH
SK2022538573
Dátum založenia
29.01.2008
Právna forma
Akciová spoločnosť
(Nefinančné korporácie pod zahraničnou kontrolou)
Imanie
66 400 EUR
Štatutárny orgán
predstavenstvo
Petr Žižka - predseda predstavenstva, Hlubočepská 701/38c, Praha 5, Hlubočepy 150 00, Česko
Peter Bittó - člen predstavenstva, Karlovotýnská 108, Rudná 252 19, Česko
Vklady
Počet: 20, Druh: kmeňové, Podoba: listinné, Forma: akcie na meno, Menovitá hodnota: 3 320 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je
DORA Group a.s., Jaroslava Seiferta 2179, Most 434 01, Česko
Vlastníctvo
Zahraničné
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu
Vyhraté verejné obstarávania
Obstarávateľ Zákazka Hodnota
Fakultná nemocnica TrnavaKoncesia na poskytovanie stravovania Fakultnej nemocnice Trnava
ponúk: 3
12 813 710 €
24.04.2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská BystricaKoncesia na poskytnutie služieb liečebnej výživy a stravovania zamestnancov FnSP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
ponúk: 3
22 000 000 €
10.12.2013
Nemocnica Poprad a. s.Koncesia na poskytnutie služieb liečebnej výživy a stravovania zamestnancov Nemocnice Poprad, a.s.
ponúk: 3
12 500 000 €
05.12.2013
Obstarávaní: 3
Hodnota: 47 313 710 €
Zmluvy: DORA Gastro Slovakia, a. s.
Názov Hodnota
Dohoda o skončení záväzkového vzťahu založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 14/2013/NP0 €
06.08.2014
Dodatok č. 2 ku Koncesnej zmluve zo dňa 25.10.20130 €
06.08.2014
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania0 €
09.07.2014
Dohoda o vysporiadaní záväzkov z prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov11 984 €
09.07.2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14/2013/NP0 €
20.01.2014
Zmluva o spoločnom stravovaní zamestnancov9 999 €
19.12.2013
Dodatok č. 1 ku Koncesnej zmluve0 €
17.12.2013
Zmluva o vysporiadaní záväzkov z prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov0 €
26.11.2013
Dodatok č .1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14/2013/NP0 €
08.11.2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2013/NP0 €
06.11.2013
eZmluvy.sk evidujú 12 zmlúv v hodnote 21 983 € uzatvorených s organizáciou DORA Gastro Slovakia, a. s.

Mapa sídla


DORA Gastro Slovakia, a. s., Rovenská 1568/47, 905 01 Senica