DORA Gastro Slovakia, a. s.

Adresa
Štefánikova 19
811 05 Bratislava - Staré Mesto
IČO
43951121
DIČ
2022538573
IČ DPH
SK2022538573
Dátum založenia
29.01.2008
Právna forma
Akciová spoločnosť
(Nefinančné korporácie pod zahraničnou kontrolou)
Imanie
66 400 EUR
Štatutárny orgán
predstavenstvo
Petr Žižka - predseda predstavenstva, Hlubočepská 701/38c, Praha 5, Hlubočepy 150 00, Česko
Peter Bittó - člen predstavenstva, Karlovotýnská 108, Rudná 252 19, Česko
Vklady
Počet: 20, Druh: kmeňové, Podoba: listinné, Forma: akcie na meno, Menovitá hodnota: 3 320 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: nie je
DORA Group a.s., Jaroslava Seiferta 2179, Most 434 01, Česko
Vlastníctvo
Zahraničné
Počet zamestnancov
neznámy
Činnosť
Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

Dlhy

Sociálna poisťovňa
Bez dlhu
Vyhraté verejné obstarávania
Obstarávateľ Zákazka Hodnota
Fakultná nemocnica TrnavaKoncesia na poskytovanie stravovania Fakultnej nemocnice Trnava
ponúk: 3
12 813 710 €
24.04.2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská BystricaKoncesia na poskytnutie služieb liečebnej výživy a stravovania zamestnancov FnSP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
ponúk: 3
22 000 000 €
10.12.2013
Nemocnica Poprad a. s.Koncesia na poskytnutie služieb liečebnej výživy a stravovania zamestnancov Nemocnice Poprad, a.s.
ponúk: 3
12 500 000 €
05.12.2013
Obstarávaní: 3
Hodnota: 47 313 710 €
Zmluvy: DORA Gastro Slovakia, a. s.
Názov Hodnota
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania0 €
09.07.2014
Dohoda o vysporiadaní záväzkov z prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov11 984 €
09.07.2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14/2013/NP0 €
20.01.2014
Zmluva o spoločnom stravovaní zamestnancov9 999 €
19.12.2013
Dodatok č. 1 ku Koncesnej zmluve0 €
17.12.2013
Zmluva o vysporiadaní záväzkov z prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov0 €
26.11.2013
Dodatok č .1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14/2013/NP0 €
08.11.2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14/2013/NP0 €
06.11.2013
Koncesná zmluva0 €
29.10.2013
Koncesná zmluva0 €
25.10.2013
eZmluvy.sk evidujú 10 zmlúv v hodnote 21 983 € uzatvorených s organizáciou DORA Gastro Slovakia, a. s.

Mapa sídla


DORA Gastro Slovakia, a. s., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava - Staré Mesto