Realizácia cykloturistických odpočívadiel v Malých Levároch, Vysokej pri Morave a Svätom Jure

Obstarávateľ
Bratislavský samosprávny kraj
Hodnota
56 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je realizácia cykloturistických odpočívadiel v Malých Levároch, Vysokej pri Morave a Svätom Jure podľa projektovej dokumentácie. Bližšia špecifikácia v projektovej dokumentácii.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na stavbe cyklistických trás. (45233162)
Kontaktná osoba
Mgr. Martina Roštárová
martina.rostarova@region-bsk.sk
Telefón
+421248264502
Adresa
Bratislavský samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava