Rekonštrukcia betónových vozoviek v trnavskom regióne (I/62, I/75) výkon činnosti stavebno-technického dozoru.

Obstarávateľ
Slovenská správa ciest
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Výkon činnosti stavebno-technického dozoru na stavbe: Rekonštrukcia betónových vozoviek v trnavskom regióne (I/62, I/75). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
CPV kód
Služby stavebného dozoru. (71315300)
Kontaktná osoba
Ing. Daniela Tomovičová
daniela.tomovicova@ssc.sk
Telefón
+421250255343
Adresa
Slovenská správa ciest
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciet Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratisla