Rekonštrukcia Informačného a kultúrneho centra v Liptovskom Jáne – stavebné práce

Obstarávateľ
Obec Liptovský Ján
Hodnota
753 647 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia Informačného a kultúrneho centra v Liptovskom Jáne. Ide v značnej miere oobnovu pôvodných stavebných konštrukcií s doplnením stavebných prác pre novozriaďované priestory. Prestavujú a revitalizujú sa priestory 1. a 2. nadzemného podlažia, obnovujú sa všetky povrchy stien a stropov do pôvodného historického stavu a tiež podlahy vo všetkých podlažiach. Využitie podkrovného priestoru je riešené výmenou krytiny a zateplením podkrovného priestoru. Obnovené budú i všetky inštalačné rozvody a priľahlý park.
CPV kód
Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov. (45212314)
Kontaktná osoba
Mgr. Hana Šlachtová
slachtova@tendrex.sk
Telefón
+421908464595
Adresa
Obec Liptovský Ján
Tendrex, s. r. o., Horská 13/G, 831 52 Bratislava