Nákup laboratórneho a prístrojového vybavenia a baliacej linky pre

Obstarávateľ
COFFEA Drinks, s.r.o.
Hodnota
73 647 €
Popis zákazky
Logický celok č. 1 Laboratórne a prístrojové vybavenie.1Mikrobiologický inkubátor2Membránová filtrácia3.Mikroskop4.Autokláv5. Spektrofotometer UV-VIS6.pH/Konduktometer7.Digitálny hustomer8.Refraktometer ručný9.Turbidimeter10. Ebulioskop ekvivalent prístroj na stanovenie alkoholu11.prístroj na meranie oxidu uhličitého12.ViskozimeterLogický celok č. 2 Baliaca linka.1. Automatické etiketovacie zariadenie2. Termotransferová tlačiareň3. Automatický baliaci tunel4. Motorizované dopravné cesty
CPV kód
Inkubátory. (33152000)
Kontaktná osoba
Ing. Daniel Vopát
vopatdaniel@gmail.com
Telefón
+421337434774
Adresa
COFFEA Drinks, s.r.o.
Koperníkova 15, Trnava